anadoluverumelimedya.com

Eğitimde Suudi modeli!

ÜNAL ÖZMEN 
AKP hükümetinin eğitimdeki gericileştirme politikalarının sonu gelmiyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde ilahiyatçılardan oluşturulan denetim komisyonu, ilk ve ortaöğretim programlarının şeri hükümlere/şeriata uygunluk yönünden denetlemeye başladı.

Reklam alanı

BirGün’ün ele geçirdiği denetim raporlarına göre komisyon, öğretilecek her bilginin ayet ve hadislerle açıklanmasını istiyor. Olası tepkiler nedeniyle komisyon ve raporları şimdilik gizli tutuluyor.

Her satıra müdahale

Komisyonun en çok müdahale ettiği ders biyoloji. Biyoloji dersi programının her satırına müdahale edilerek din ile çelişen kavram ve ifadeler çıkartıldı. Çıkartılan bilgiler ve kazanımlar yerine dini açıklamalar eklendi. Örneğin, yirmi birinci yüzyılın temel becerisi sayılan üretkenlik anlamındaki “yaratıcılık” öğrenciye kazandırılması gereken beceriler arasından çıkartılıyor.

Müdürlüklerin görevi dini kurulda

Şimdilik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Din İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilen bu yetki, başta Talim Terbiye Kurulu olmak üzere temel eğitim, ortaöğretim mesleki ve teknik eğitim gibi okul türlerinin bağlı olduğu ve eğitim içeriklerini belirlemekle görevli genel müdürlüklerin tüm görevlerinin fiilen dini kurula devredilmesi anlamına geliyor.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan komisyon başta biyoloji, fizik, kimya gibi bilim dersleri olmak üzere tüm ders konularının dine uygunluk açısından denetliyor. Bu durum, çeşitli vakıf ve bakanlık görevlilerinin katıldığı, TÜRGEV kurucusu ve cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda verdiği talimatların gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Çalışmalar gizlice yürütülüyor

Komisyon, ilk aşamada ortaöğretim programlarını tarayarak dine aykırı konu, kavram ve ifadeleri belirledi. Çalışmasını müsteşar yardımcısı Dinçer Ateş koordinesinde büyük bir gizlilik içinde yürüten komisyon, ortaöğretim dersleriyle ilgili raporunu 18-22 Ocak’ta Darıca ve 16-22 Mart’ta Akcakoca’da yaptığı çalıştaylarda hazırladı.
Komisyon, sadece dinsel olmayan ifadeleri belirlemekle kalmıyor, ekleme, çıkarma ve değiştirme yapabiliyor. Denetlediği programların uzmanlık alanıyla ilgisi bulunmayan dini denetim komisyonunun hazırladığı rapor, uzmanlardan oluşan alt komisyonlar için bağlayıcı nitelikte.

Dine Uygunluk Komisyonu

Ortaöğretim programlarının denetimini tamamlayan Dine Uygunluk Komisyonu, şu sıra temel eğitim programları üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki öğretim yılından itibaren din dersleri dışındaki tüm derslerin öğretim programları dine uygunluk denetiminden geçmiş olacak.

Yürütülen denetim çalışmasında en ayrıntılı raporun biyoloji dersine ait olduğu görüldü. Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Recep Kaymakçı olan komisyonunun 18 üyesinden sadece biri biyoloji eğitimi almış bir araştırma görevlisi Dr. Mustafa Derman. Bu komisyonunun yaptığı ekleme ve çıkarmaların biyoloji bilimine aykırı olduğunu öne süren alt komisyonun kimi akademisyen üyeleri, söz konusu rapora göre düzenlenen ders programını imzalamadı. Müsteşar yardımcısı ise “siz alamazsanız imzalayan biri bulunur” diyerek tepki gösterdiği akademisyenler yerine yeni isimler buldu.

İlham kaynağı Suudi Arabistan ve İran

Okullardaki ders konularının dine uygunluk yönünden denetlenmesi sadece şeriatla yönetilen Müslüman ülkelerde görülen bir uygulama. AKP’nin bu uygulamayı, Suudi Arabistan ve İran örneğinden hareketle başlattığı anlaşılıyor. Türkiye’ye model olan denetim, Suudi Arabistan’da Eğitim Politikaları Yüksek Kurulu, İran’da ise HAVZA adındaki bir vakıf eliyle yapıyor.
Bu raporun ortaya çıkmasıyla, Erdoğan’ın “Yeni dönemde müfredatlara odaklanacağız” açıklamasından, öğretim programlarının dine uygunluk denetiminden geçirilmesini kastettiği anlaşılıyor.

***
ORTAYA NASIL BİR TABLO ÇIKACAK? NASIL UYGULANACAK?

Kendisi için özel olarak tasarlanmış olan dünyanın, yaratıcının bir emaneti olduğu ve emanet bilinciyle bir sonraki nesillere israf etmeden bırakmanın önemi vurgulanır.

Gayrimeşru ilişkilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklara etkileri araştırılır.Aile yapısının ve neslin korunması için taşıyıcı anne, sperm bankası ve benzeri yöntemlerin yanlış uygulamaların toplum üzerindeki olumsuzluklarına vurgu yapılır.
Davranışların ortaya çıkışında genlerin rolü sorgulanır.

Doğal seçilime girilmez.

Canlıların mükemmel tasarımı dikkat çekmek amacı ve bireylerde yaratıcının eserlerine hayranlık duygusu ile bakabilmek algısının oluşturulması hedeflenmektedir.

Doğadaki üstün düzen ve planlamanın kaçınılmaz bir şekilde bir yaratıcının varlığına delil olduğu düşüncesi ayetlerle değerlendirilir.

Evrime delil olarak görülen fosil örnekleri tartışılır.

Çok hücreli canlılar, Kambriyen Patlaması adı verilen bu döneminde yani 545 milyon yıl önce yaşamış olan zaman diliminde aniden tam halleri ile eksiksiz noksansız bir şekilde var olmuşlardır. İşte bu ani var oluş, net bir şekilde yaratılış gerçeğini ispatlamaktadır.

birgun

 

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.