anadoluverumelimedya.com

CHP’li Pekşen: Ölülerin sağ gösterilmesi planlı bir çalışmanın ürünüdür

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen nüfus kayıtlarının düzeltilerek seçim kütüklerinin güncellenmesi ve seçim güvenliği hakkında İçişleri Bakanlığı’na yaptığı başvuruhakkında basın açıklaması yaptı.

Reklam alanı

 

Nüfus Müdürlüğütarafından açıklanan alt-üst soy kayıtlarında uzun zaman önce vefat etmiş insanların sağ göründüğünü ve bu kayıtlarında seçimlere yönelik büyük bir şaibe oluşturduğunuileri sürerek, bu konuda inceleme başlatılması ve kayıtların düzeltilmesi için İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunan Pekşen, “Gerçekte vefat etmiş olduğu halde; gerek E-Devlet sisteminde, gerekse de seçmen listelerinde hayatta görünen vatandaşların olması, ‘dijital bir hata’ olarak nitelendirilemeyecek kadar vahim ve planlı bir çalışmanın ürünüdür.” dedi.

Kayıtlarda ortaya çıkan bu şaibenin giderilmesinin yasal yükümlülüğünün İçişleri Bakanlığı’nda olduğunu belirten Pekşen, “Ülkemiz açısından büyük öneme sahip seçimlerin yaklaştığı şu dönemde, dijital bir hatanın çok daha ötesinde sonuçlar doğurabilecek vefat etmiş vatandaşların hayatta göründüğü nüfus kayıtlarının düzeltilmesi amacıyla, ivedilikle valilik ve diğer mülki amirlere talimat verilmeli ve soruşturma açılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun “Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenler” başlıklı 33. Maddesi’ni hatırlatan Pekşen, şunları söyledi: “Bu maddede, ‘Merkezî veri tabanında yer alan kayıtlara göre uzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibarıyla ölü olması muhtemel kişiler Genel Müdürlükçe tespit edilir. Tespit edilen kayıtların araştırılması mülkî idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerine yaptırılır. Araştırma sonucu ölü oldukları tespit edilenlerin ölümleri tescil edilir.’ ibaresi yer almaktadır. İçişleri bakanlığı derhal bu maddeyi uygulayarak araştırma yapmalı ve nüfus kayıtlarını düzeltmelidir. Seçim güvenliği ve ortaya çıkan şaibenin son bulması için bu çalışma bir an önce başlatılmalıdır. Bu yönde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı’na yaptık. Bu konuyu uzun zamandır gündeme getiriyoruz ve bu kayıtlar düzeltilene kadar da bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Böyle sahte seçmenle, ölüyü dirilterek, mühürsüz oy pusulaları ile düzenlenecek seçimlerle bu ülkenin çalınmasına, atı çalanın Üsküdar’ı geçmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA

 

BAŞVURAN    Haluk PEKŞEN

26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili – TBMM Ankara

KONU             : 5490 Sayılı Kanun Hakkında.

 

E-Devlet uygulaması tarafından kullanıma açılan ve ülke genelinde pek çok vatandaşın nüfus kayıtlarının listelendiği ve bu listeleme sürecinde vefat etmiş bazı aile üyelerinin hala hayattaymış gibi göründüğü malumunuzdur.

Seçim Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince seçmen listelerinin askıya çıkartıldığı dönemde, hane halkına dahil olmayan ya da vefat etmiş kişilerin hayattaymış gibi seçmen listelerinde yer alması da uzun süre kamuoyunu meşgul etmiştir. Tüm bu yaşananların seçim güvenliği ve objektifliğini tartışılır hale getirdiği kuşkusuzdur.

Gerçekte vefat etmiş olduğu halde; gerek E-Devlet sisteminde, gerekse de seçmen listelerinde hayatta görünen vatandaşların olması, “dijital bir hata” olarak nitelendirilemeyecek kadar vahim ve planlı bir çalışmanın ürünüdür. Bakanlık olarak ortaya çıkan bu şaibenin giderilmesi yasal yükümlülüğünüzdür.

7039 Sayılı Kanunla değişik 5490 Sayılı Nüfus Hizmeleri Kanunu’nun 33. Maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenler”

(1) Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görülenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde nüfus müdürlüklerince düzenlenir ve gerekli işlem yapılır. Herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda ölüm beyanının doğruluğu nüfus müdürlüklerince tahkik ettirildikten sonra düzenlenecek ölüm tutanağı, mülki idare amirinin emri ile işleme konulur.

(2)(Ek: 7039 – 19.10.2017 / m.8) Merkezî veri tabanında yer alan kayıtlara göre uzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibarıyla ölü olması muhtemel kişiler Genel Müdürlükçe tespit edilir. Tespit edilen kayıtların araştırılması mülkî idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerine yaptırılır. Araştırma sonucu ölü oldukları tespit edilenlerin ölümleri tescil edilir.

 

Ülkemiz açısından büyük öneme sahip seçimlerin yaklaştığı şu dönemde, dijital bir hatanın çok daha ötesinde sonuçlar doğurabilecek vefat etmiş vatandaşların hayatta göründüğü nüfus kayıtlarının düzeltilmesi amacıyla, ivedilikle valilik ve diğer mülki amirlere talimat verilmesini ve 5490 Sayılı Kanun’un 33. Maddesinin işletilerek nüfus kayıtlarının gerçek durumla uyarlı hale getirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Haluk PEKŞEN

26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili

gazetekritik.com

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.