anadoluverumelimedya.com

TMMOB: Nitelikli, bilimsel, laik, demokratik ve kamusal eğitim istiyoruz

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başlarken müfredatta yapılan değişiklikler ve 17 Eylül Pazar Günü Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan “Eğitim Mitingi”ne ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Reklam alanı

TMMOB’nin 17 Eylül Pazar günü Kartal Meydanı’nda “Laik, Bilimsel, Kamusal, Anadilinde ve Parasız Eğitim” talebiyle gerçekleştirilecek olan mitinge destek vereceğine vurgu yapılan açıklamada, ”Düşünen, araştıran ve sorgulayan bir nesil yerine, itaatkar nesiller yaratılmak istenmektedir. Bu çürümeyi durdurmanın yegane yolu, yerleştirilmek istenen mezhepçi, gerici, şeriatçı eğitim sistemi yerine herkes için nitelikli, bilimsel, laik, demokratik ve kamusal eğitim talebini yükseltmektir. Ülkemizin aydınlık geleceği, bilimin evrensel doğruları ve insanlığın evrensel değerlerinin eğitim süreci içerisinde bütünleşmesine bağlıdır.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

NİTELİKLİ, BİLİMSEL, LAİK, DEMOKRATİK ve KAMUSAL EĞİTİM İSTİYORUZ!

Eğitim bir ülkenin geleceğini şekillendirmenin en önemli aracıdır. Ülkemizin geleceğini kendi gerici, muhafazakâr dünya görüşü ışığında şekillendirmek isteyen AKP Hükümeti de, iktidara geldiği günden bu yana, okul öncesinden üniversitelere kadar eğitimin her aşamasını yeniden biçimlendirmektedir.

15 Yıllık AKP iktidarı boyunca, bir yandan özelleştirmeler yoluyla eğitimin kamusal niteliği ortadan kaldırılıp ticarileştirilirken, diğer yandan da sistem ve müfredat değişiklikleriyle eğitimin içeriği tamamen dönüştürülmüştür. Bu dönemde eğitimin kamusal niteliğinin aşındırılması farklı gelir grupları arasındaki fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı gibi, cemaat ve tarikatların eğitim ve sosyal hizmetler alanındaki etkinliklerinin artmasına neden olmuştur. Bugün her yaştan milyonlarca çocuğumuz, tümüyle kontrol dışı ve denetimsiz olarak faaliyet gösteren tarikat okullarında eğitim görmeye, vakıf yurtlarında barınmaya mecbur bırakılmaktadır.

AKP, “kindar ve dindar” bir nesil yetiştirmek istediğini hiç gizlemeksizin dile getirmektedir. Bu amaçla son 15 yılda eğitimin her alanında kadrolaşmış, 4+4+4 sistemiyle eğitimin zorunlu eğitimin yapısını bozmuş, din dersleri ve imam hatipleri yaygınlaştırarak eğitimin laik niteliğini ortadan kaldırmış, genel liseler aracılığıyla eğitimi tamamen sınavlara endekslemiş, ders saatleri ve müfredat değişiklikleriyle de bilimi tümden tasfiye etmiştir. Eğitim sistemimiz tam anlamıyla çürüme içindedir.

Eğitim sistemindeki bu çürüme, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini tehdit etmektedir. Düşünen, araştıran ve sorgulayan bir nesil yerine, itaatkar nesiller yaratılmak istenmektedir. Bu çürümeyi durdurmanın yegane yolu, yerleştirilmek istenen mezhepçi, gerici, şeriatçı eğitim sistemi yerine herkes için nitelikli, bilimsel, laik, demokratik ve kamusal eğitim talebini yükseltmektir. Ülkemizin aydınlık geleceği, bilimin evrensel doğruları ve insanlığın evrensel değerlerinin eğitim süreci içerisinde bütünleşmesine bağlıdır.

Bu anlayış doğrultusunda TMMOB olarak, 17 Eylül Pazar günü Kartal Meydanı’nda “Laik, Bilimsel, Kamusal, Anadilinde ve Parasız Eğitim” talebiyle bir araya gelecek olan yurttaşlarımızın taleplerini destekliyoruz.

birgün

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.