anadoluverumelimedya.com

TSK’dan hudut açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye’nin güney sınırında yaşanan olaylar ve alınan tedbirlerle ilgili, bilgi paylaşımında bulundu. Sınıra ani müdahale birliklerinin konuşlandırıldığı ve yasa dışı geçişlerin kontrol altında tutulduğu açıklandı.

’Suriye Sınır Hattındaki Birliklerin Faaliyetleri ” başlıklı bilgilendirme metninde; “TürkSilahlı Kuvvetleri “Hudut Namustur” düsturu ile nöbetini ifa etmeye devam etmektedir.İllegal çete mensubu hain teröristlerce (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde girişilen darbe girişimi esnasında hudut birliklerimizde bazı zafiyet alanlarının oluştuğu yönünde haberler kamuoyunda yer almıştır. Suriye sınır hattında; Mart 2011’den beri süren belirsizlik, iç çatışma ve bazı dış güçlerin yarattığı değerlendirilen kaosun getirdiği zorluklar, Devletimizin tüm kurumları ile ve ortak akılla çözülmeye çalışılmaktadır. Bu yönde de olumlu birçok adım atılmış, atılmaya da devam edilmektedir.

Reklam alanı

‘KAÇAKÇILIK’

On yıllardır kaçakçılığı bir meslek, kaçakçıları işini yapan bir vatandaş gibi gösterme anlayışı, Suriye krizi sonrasında alınan tedbirlerle bitme noktasına getirilmiştir. Bu kapsamda Başbakanlığın yayımladığı angajman kuralları bölgede güvenliğin bir sigortası haline gelmiştir. Geçmiş dönemlerin aksine; en üst kademelerden başlamak üzere ilgili idari/mülki ve askeri makamlar ortak akılla, çözümsüzlükten çözüme doğru giden iyi bir mekanizma kurmuştur. Mevcut durum itibariyle sorunların sorun olmaktan çıkmaya başladığı bir döneme geçilmiştir.

57 BETON KULE İNŞAA EDİLDİ

Bu kapsamda da, ilgili Makamların da katkıları/öncelik vermesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerle, son üç yıllık süreçte Suriye hududunda; 239,589 km modüler/sabit beton duvarın (MBD) tamamlanmış; 207,934 km.lik bir hudut hattı da planlamaya alınmıştır. 49 km. tel engeli, 72 km. kafes tel engel sistemi, 61 km. akardion tel engel sisteminin tamamlanmış, 401 km. hendek kazılmış, 86 km. toprak set inşası yapılmış, 3,95 km. perde duvar (sabit) tamamlanmış ve özellikle Kilis/Gaziantep sınır bölgesinde korunaklı/geniş gözetleme imkanı sağlayan 57 adet beton kulenin inşası bitirilmiştir.

Birliklerimizin imkanları ve Mülki makamların da desteği ile 84,96 km. stabilize yolyapımı, 1892,111km. yolun ıslahı ve Birlikler ve Valiliklerce 422,63 km hudut aydınlatması tamamlanmış; 140,208 km. yolun inşası için kaynak planlaması yapılmıştır.

BATAKLIK ALANLAR KURUTULARAK GÖZETLEME ALANLARI AÇILDI

Hudut birliklerinde mevcut gece/gündüz gözetleme sistemleri, modernizasyon ve yeni alımlarla geliştirilmeye devam edilmektedir. Yapılan talep doğrultusunda; 47 bölgede Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi, 1 bölgede Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiş, aynı doğrultuda sınıra yakın bölgelerde yüksek bitki ekimi yasaklaması getirilmiş, hudutlardaki bataklık alanlar kurutularak, gözetleme alanlarının açılmış, leçelik/makilik/ormanlık alanlarda görüşü engelleyen bitkilerin önemli bir bölümü temizlenmiştir. DSİ Adana Blg.Md.lüğü ile koordine edilerek, 52 km.lik hudut hattımızı teşkil eden Hatay/Asi Nehri’nin ıslah çalışmasında önemli bir  aşamaya gelinmiş, bu ve benzer yerler de dahil hududa yakın yerleşim yerleri ile hudut hattı arasına  engel sistemleri tesis edilmiş ve halen de tesis edilmeye devam edilmektedir.

‘ANİ  MÜDAHALE BİRLİKLERİ KONUŞLANDIRILDI’

Hudut birliklerinin mevcut teşkilatları yeniden incelenerek, destekleme oranları %100’lerin üzerine çıkarılmış, hassasiyet arz eden bölgelere;İlave birlik takviyeleri (komando, mekanize, tank vb.) yapılmış, bu kapsamda kuruluş dışından; tank, zırhlı araç (COBRA/ZMA/GZPT/ZPT), top/obüs/havan, hava savunma sistem/silahları, radarlar ve destek sistemleri ile takviye edilmiş,  Kilis güneyindeki çatışma bölgelerine sevk edilmek üzere mücavir alanlarda ikinci kademe ani müdahale birlikleri konuşlandırılmış, Mevcut atamalı/kadrolu personele ilave olarak, 7/24 hizmetin devamlılığı için başta karakol komutanları olmak üzere Batı’daki birliklerimizden Sb./Asb./Uzman erbaşlarla hudutlar takviye edilmiş, Özellikle Suriye rejiminin baskısı ve havadan/karadan saldırıları sonrasında yerlerinden edinilen yaklaşık 3 milyon mültecinin yoğunlukla misafir edilmeye başlandığı dönemlerden itibaren, hassasiyet arz eden bölgelerde mülki makamlarla koordine içinde insani yardım noktaları/sınır kapıları işlevsel hale getirilmiştir.

YASA DIŞI GEÇİŞLER ÖNLENİYOR

2015-2016 yılları içerisinde 21.256 yasadışı hudut geçiş teşebbüsü engellenmiş, 5159 şahıs yakalanmış ve 117.256 şahsın geçişi engellenmiştir. Sonuç olarak; Hudut güvenliğini zafiyete uğratabilecek tarzdaki çekilme/boşluk türündeki hassasiyetler Hudut birliklerimizce anında alınan ilave tedbirlerle giderilmiş, Birlikler görevinin başında kalmaya devam etmiş,Bu arada, güvenliğin sadece hudutlarla sınırlı kalmayacağı, geri bölgelerden hududa ya da tersi istikametlerdeki hareketlerin, ana yollar/güzergahları takip ettiği/edeceği gerçeği de önemli bir parametre olarak görüldüğünden Batı bölgelerimizden getirilen takviyelerle hudut güvenliğimiz tam olarak sağlanmıştır.

yeniçağ

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.