anadoluverumelimedya.com

PKK’nın bombası Balıkesir’den

FETÖ operasyonu kapsamında tutaklanan ünlü işadamı İsmail Yavaşça’nın sahibi olduğu Kavaklı köyündeki patlayıcı fabrikası tarafından Suriye ve Lübnan’a ihraç edilen patlayıcıların, PKK’nın kanlı eylemlerinde güvenlik güçlerine karşı kullanıldığı ortaya çıktı.
FETÖ-PKK-YAVAŞÇALAR İLİŞKİSİ

Sabah Ga­ze­te­si’nin dünkü ha­be­rin­de, FETÖ’den tu­tuk­la­nan İsmail Ya­vaş­ça ve onun Ba­lı­ke­sir Ka­vak­lı’daki mü­him­mat fab­ri­ka­sı’na yö­ne­lik şok ger­çek­ler or­ta­ya çı­ka­rıl­dı. Ha­be­re göre bir­kaç yıl ön­ce­si­ne kadar basit bir av ba­yi­si iş­le­ten Ya­vaş­ça’­ların so­yad­la­rı­nın ak­si­ne ‘hız­lı­ca’ bü­yü­me­le­ri, FETÖ’den fi­ra­ri olan Koza İpek Grubu’nun sa­hi­bi Akın İpek’in des­tek­le­riy­le müm­kün oldu.
Ya­vaş­ça­lar A.Ş.’nin Lüb­nan’da yer­le­şik Le­ba­ne­se Exp­lo­si­ve CO. şir­ke­ti üze­rin­den, sanki Lüb­nan’a ih­ra­cat ya­pı­yor­muş gibi gös­te­rip, mü­him­mat­la­rı DAEŞ, PYD, PKK gibi terör ör­güt­le­ri­nin kol gez­di­ği Su­ri­ye’ye gön­der­di­ği or­ta­ya çıktı. Gön­de­ri­len mü­him­mat­lar, PKK’nın Cizre, Sur, Nu­say­bin gibi kent kal­kış­ma­la­rın­da kul­la­nıl­dı ve on­lar­ca şehit ver­me­mi­ze sebep oldu.
FETÖ’cü Yavaşçalar şirketinin Lübnan ve Suriye’ye ihraç ettiği patlayıcıların PKK terör örgütünün eline geçtiği ortaya çıktı.
22 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’da 2 polisin şehit edilmesiyle başlatılan ve 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbe ile sonuçlandırılmak istenen iç işgal planında, FETÖ ve PKK’nın mühimmat alışverişinin belgeleri ortaya döküldü. FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen, hatta firari işadamı Akın İpek tarafından desteklenen Yavaşçalar A.Ş.’nin Lübnan ve Suriye’ye ihraç ettiği patlayıcıların, PKK’nın eline geçtiği ve güvenlik güçlerine karşı kullanıldığı anlaşıldı. Söz konusu firmanın, Hindistan’dan ithal edip Lübnan ve Suriye’ye gönderdiği infilaklı fitillerin bir kısmı, Cizre, Sur, Nusaybin gibi kent kalkışmalarında kullanıldı. Bu fitillerin, el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen tuzaklı saldırılarda kullandığı belirtildi. Belgelere göre, Balıkesir’deki fabrikasında patlayıcı üreten şirketin Lübnan, Suriye ve Libya’ya yönelik ihracatı, ‘ulusal güvenlik’ gerekçesiyle devlet tarafından zaman zaman engellense de şirket faaliyetlerine devam etti.
LÜBNAN’A DİYE TERÖRİSTE
Yavaşçalar Av ve Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Temmuz 2015’te başlayan PKK kalkışmasından hemen önce Haziran 2015’te, DAEŞ, PYD gibi terör örgütlerinin cirit attığı Suriye’ye yönelik yüksek miktarda patlayıcı ihracatı, Dışişleri Bakanlığı’nca engellendi. Yavaşçalar, bu dev ihracat kapsamında Lübnan’da yerleşik Lebanese Explosive Co. isimli şirkete, 17 milyon km. infilaklı fitil, 7 milyon km. emniyetli fitil, 13 milyon elektrikli kapsül, 50 milyon adi kapsül ve 3.5 milyon kg. kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcıyı, Suriye üzerinden ihraç etmek istedi. Son alıcı Lübnan şirketi görünse de patlayıcılar Suriye’de bırakılacak ve terör örgütlerinin eline geçecekti. Şirketin bir diğer patlayıcı kaçakçılığı, yine terör dalgasının başlamasından hemen önce Mayıs 2015’te bir rastlantı sonucu, patlayıcı yüklü bir TIR’ın kaza yapmasıyla ortaya çıktı. Detoning Cord isimli 10-12 gramlık patlayıcı madde bulunan TIR’ların Mardin üzerinden, son alıcı adresi Lübnan gösterildiği halde Suriye’ye gönderildiği belirlendi. Yavaşçalar’ın bu ihracatlar için Mardin Midyat’ta MPS adlı bir alt şirket kurup, ticari işlemleri bu firma üzerinden yaptığı tespit edildi. Gümrük Muhafaza, aynı şirketin 28 Ekim 2015’te Çanakkale Gelibolu’dan Panama bandıralı ‘Viya’ isimli gemiyle yaptığı mühimmat ticaretini de engelledi. İç savaşın yaşandığı Libya’nın Misurata Limanı’na gitmekteyken, bir ihbar üzerine durdurulan gemiden çıkan Yavaşçalar marka 12 kalibre 36 gramlık 400 bin fişeğe el konuldu.
FETÖ SAYESİNDE BÜYÜDÜ
Kısa süre öncesine kadar küçük bir av tüfeği bayisi olan Yavaşçalar, Gülen Örgütü’nün devletin içine yerleştiği dönemde hızla büyüdü. Şimdilerde devasa arazilere sahip ve 100 milyon dolarlık tesislerde üretim yapıyor. Darbe girişiminden sonra kayyum atanan şirketin sahibi İsmail Yavaşça cezaevine gönderildi.
AİLECE SİCİLLERİ KABARIK
  İsmail Yavaşça’nın da resmi belgede sahtecilik, mühür bozma, köy tüzel kişiliğine ait veya köylünün ortak yararlanmasındaki taşınmazlara tecavüz, 3194 sayılı kanuna aykırılık ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme suçlarından soruşturma ve ceza dosyaları var. Diğer oğul Şevket Yavaşça hakkında da tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak ve el değiştirmek suçundan dosyalar bulunuyor.
EMNİYET, ŞİRKETİ KAPATTIRMADI
Yavaşçalar şirketinin Balıkesir’deki fabrikasının yerinin, kuruluş aşamasında bir vatandaşın yerine sahte imza ile satın alınması üzerine açılan davada işyeri ruhsatı iptal edildi. Ancak Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, kapanma konusunda yaşanacak güçlükleri (!) gerekçe göstererek Emniyet Genel Müdürlüğü’nden görüş istedi. Bunun üzerine EGM, muhtemelen kurumdaki Paralel yetkililerin nüfuzu ile işyerinin kapatılmaması kararını aldı.
İŞTE KAN DONDURAN İDDİALAR
Yavaşçalar’ın Hindistan’dan ithal edip Lübnan ve Suriye’ye gönder-diği infilaklı fitillerin bir kısmının, Cizre, Sur ve Nusaybin’de onlarca şehit verdiğimiz PKK’nın kent kalkışmalarında kullanıldığı ortaya çıktı. Şirketin, Temmuz 2015’te başlayan PKK kalkışmasından hemen önce, DAEŞ, PYD gibi törör örgütlenin kol gezdiği Suriye’ye yönelik yaptığı patlayıcı ihracatı, Dışişleri Bakanlığı’nca durduruldu Bunun üzerine Yavaşçalar, Lübnan merkezli Lebanese Explosive CO. isimli şirkete yüklü miktarda ihracat yapmak istedi. Patlayıcılar Lübnan’a gidiyor gibi gözükse de, aslında Suriye’de kalacaktı.
Yine Mayıs 2015’te, Yavaşçalar’ın patlayıcılarını taşıyan bir tırın kaza yapması sonucu, Lübnan’a gidiyor gibi gözüken ancak Suriye’ye giden çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
28 Ekim 2015’te iç savaşın yaşandığı Libya’ya giden Panama bandıralı ‘Viya’ gemisine yapılan baskında, Yavaşça marka 12 kalibre 36 gramlık 400 bin fişeğe güvenlik güçlerince el konuldu.
AİLECEK SİCİLLERİ KABARIK!
Sabah Gazetesi haberinde, Yenisöz ve Ekspres Gazeteleri’nin daha önce gündeme taşıdığı Kavaklı’daki fabrikada gerçekleştirilen arsa tecavüzüne de yer verdi. İsmail Yavaşça’nın oğlu Emrah Yavaşça’nın köy tüzel kişiliğine ait veya köylünün ortak yararlanmasındaki taşınmazlara tecavüz, resmi belge ve sahtecilik, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve el değiştirme, görevi kötüye kullanma ve hakkı olmayan yere tecavüz suçlarından soruşturma ve caza davası soruşturmaları var. FETÖ’den tutuklu İsmail Yavaşça’nın da resmi belge ve sahtecilik, mühür bozma, köy tüzel kişiliğine ait veya köylünün ortak yararlanmasındaki taşınmazlara tecavüz, 3194 sayılı kanuna aykırılık ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve  el değiştirme suçlarından soruşturma ve ceza dosyaları bulunuyor. Yavaşça’nın diğer oğlu Şevket Yavaşça hakkında da yine tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve  el değiştirme suçundan dosyaları bulunuyor. (eSKPRES)
balikesirim.net
görsel: milatgazetesi
About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.