anadoluverumelimedya.com

237 imzacı ‘Önce Demokrasi’ dedi: Bu ortamda anayasa yapılamaz!

Milletvekilleri, Anayasa Hukukçuları, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, sendikacılar, siyasetçiler ve demokratik toplum için önde gelen 237 kişi ‘Önce Demokrasi’ metnine imza atarak, ‘yeni anayasa’ dayatmasının mevcut siyasal ve toplumsal sorunları daha da ağırlaştıracağını ifade etti.

Reklam alanı

İçlerinde; Vedat Türkali, Sevim Belli, Abdullah Demirbaş, Ahmet Ümit, Akın Birdal, Ali Çerkezoğlu, Sebahat Tuncel, Ali Kenanoğlu, Ayşegül Devecioğlu, Oya Ersoy, Turgut Öker, Beyza Üstün, Binnaz Toprak, Büşra Ersanlı, Selma Gürkan, Celal Doğan, Can Atalay, Ercan Karakaş, Erdoğan Aydın, Sezai Temelli,  Eşber Yagmurdereli, Ezel Akay, Ferhat Tunç, Fikri Sağlar, Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Gençay Gürsoy, Gülseren Onanç, Kadir Akın, Naci Sönmez, İbrahim Kaboğlu, İlhan Cihaner, Kemal Parlak, Levent Tüzel, Mukaddes Erdoğdu Çelik, Nejla Kurul, Oğuz Kaan Salıcı, Onur Hamzaoğlu, Orhan Alkaya, Osman Kavala, Ragıp Zarakolu, Rıza Türmen, Sayat Tekir, Sezgin Tanrıkulu, Suavi, Şebnem K. Fincancı, Ümit Kıvanç, Zeynep Altıok Akatlı, Ziya Halis gibi isimlerinde bulunduğu 237 imzacı “Önce Demokrasi” başlığıyla bir çağrı yayınladılar.

‘Bu ortamda anayasa yapılamaz’ diyen imzacılar, demokratik tartışma zemini yaratmaya ve güçlendirmeye çağrı yaptı.

 

Açıklamanın tam metni ve imzacılar şöyle:

Bu ortamda anayasa yapılamaz!

 • İktidar eliyle anayasasızlaştırma sürecine,
 • Devlet-toplum ilişkisinde “hukuksuz  alanlar” yaratılmasına,
 • Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin yok sayılmasına,
 • Din ve mezhep bakışı temelinde yaratılan baskıcı ve totaliter yönetim anlayışına
 • Ülkenin yurt içinde ve yurt dışında savaş ortamına sürüklenmesine İTİRAZ EDİYORUZ.

 

 • Özgürlükçü, demokratik, laik, eşitlikçi, sosyal bir anayasa konusundaki kazanımlarımızı koruyarak,
 • Hak ve özgürlükleri insanlığın evrensel kazanımları düzeyine taşımaya istekli,
 • Kalıcı ve adil bir barışı kurmaya kararlı;

 

Tüm kurum ve kişilere demokratik değerler etrafında en geniş birliği inşa etmenin acil önem taşıyan bir yurttaşlık görevi olduğunu ANIMSATIYORUZ.

Parlamenter rejime karşı fiili durum yaratarak keyfi bir yönetim kuran, erkler ayrılığını yok eden, hak ve özgürlükleri ihlal eden, dokunulmazlıkları kaldırarak yasamayı doğrudan yürütmenin tahakkümü altına almaya yeltenen zihniyetin “Yeni ve katılımcı Anayasa yapıyoruz” söylemiyle yarattığı bilgi kirliliğine HAYIR DİYORUZ.

Yol temizliği yapılıp ifade, basın ve örgütlenme özgürlükleri üzerindeki baskılar kaldırılmadan bu ortamda oldu bitti ve dayatma yoluyla anayasa yapma çabasını GAYRIMEŞRU BULUYORUZ.

Yaratılan kutuplaşmanın giderilmesi yerine, baskıcı yönetimi pekiştirecek bir başkanlık rejimi zorlamasına; bu amaçla tek yanlı propaganda aygıtı olarak kullanılan medya yapılanmasının ve devletin bütün organlarının partizanca seferber edilmesine KARŞI ÇIKIYORUZ.

Bu nedenlerle;

TBMM ve demokratik mekanizmalar işletilerek hak ve özgürlükleri ihlal eden antidemokratik yasaların ayıklanmasını, baskıcı ve hukuk dışı uygulamalara son verilmesini,

İnsan hakları, demokrasi ve hukuka karşı saldırıların durdurulması amacıyla; yasama, yürütme ve yargı organlarının,  görev, yetki ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmesini,

Toplumsal barış sağlanmadan anayasa yapım koşulları yaratılamayacağından, barışçı, nefret söyleminden arınmış ve kucaklayıcı bir iklim oluşturulmasını TALEP EDİYORUZ

Hukuka, akla ve ahlaka aykırı, gayrimeşru söylem ve uygulamalara karşı meşru direnme hakkını hatırlayarak ve hatırlatarak;

BU ORTAMDA ANAYASA YAPILAMAZ, ÖNCE HUKUK VE DEMOKRASİ  diyoruz.

Zaman; hukuku, hakları, eşitliği, laikliği, sosyal devleti, kadın ve LGBTİ haklarını, kent ve doğa haklarını, kapsayıcı bir yurttaşlık temelinde, herkesin ve her kesimin ve özellikle de tüm azınlıkların eşit özgürlüklerini savunma ve koruma zamanıdır.

Zaman; haklar toplumunu inşa yolunda, demokratik değerleri savunma zamanıdır.

Bu saik ve öncelikler konusunda hemfikir olan herkesi, her yerde “Önce Demokrasi” forumları ve anayasa kürsüleri oluşturarak “bu ortamda anayasa yapılamaz; önce demokrasi fikri “etrafında en geniş birliği sağlayacak, anayasal dayatma karşısında seçeneksiz olmadığımızı ortaya koyacak demokratik tartışma ve mücadele zeminini yaratmaya ve güçlendirmeye ÇAĞIRIYORUZ.

 1. Abdullah Demirbaş

2.        Abdurrahman Atalay

3.        Ahmet Özer

4.        Ahmet Şık

5.        Ahmet Ümit

6.        Akçay Taşçı

7.        Akın Birdal

8.        Akın Olgun

9.        Akif Burak Atlar

10.     Ali Çerkezoğlu

11.     Ali Demirçalı

12.     Ali Kenanoğlu

13.     Ali Özyurt

14.     Ali Rıza Öztürk

15.     Alitemel Kurtaran

16.     Arın Gül Yeniaras

17.     Arman Yılmaz

18.     Arzu Becerik

19.     Atilla Tuygan

20.     Aydın Cıngı

21.     Aydın Engin

22.     Ayşe Eser Danişoğlu

23.     Ayşe Erzan

24.     Ayşe Gözen

25.     Ayşegül Devecioğlu

26.     Ayşen Candaş

27.     Aziz Konukman

28.     Barbaros Dinçer

29.     Barış Erel

30.     Baskın Oran

31.     Başar Yaltı

32.     Bedrettin Kalın

33.     Begüm Özden Fırat

34.     Beral Madra

35.     Berna Babaoğlu Ulutaş

36.     Beyazıt İlhan

37.     Beyza Üstün

38.     Bilge Selçuk

39.     Binnaz Toprak

40.     Burak Cop

41.     Burhan Şenatalar

42.     Bülent Akbay

43.     Bülent Eryılmaz

44.     Bülent Tekin

45.     Bülent Tuna

46.     Büşra Ersanlı

47.     Can Atalay

48.     Canan Kaftancıoğlu

49.     Celal Dinçer

50.     Celal Doğan

51.     Celalettin Can

52.     Cemal Gökçe

53.     Cengiz Aktar

54.     Cengiz Arın

55.     Ceren Şengül

56.     Ceyda Karan

57.     Deniz Özgür

58.     Dilek Gökçin

59.     Dilşah Deniz

60.     Doğan Bermek

61.     Doğan Boztaş

62.     Efkan Bolaç

63.     Emel Yıldırım

64.     Ercan İpekçi

65.     Ercan Karakaş

66.     Erdal Aksünger

67.     Erdoğan Aydın

68.     Ergün Aru

69.     Eriş Bilaloğlu

70.     Erkan Sevinç

71.     Erol Kızılelma

72.     Ertan Aksoy

73.     Ertan Zereyak

74.     Esen Aslandoğan

75.     Eşber Yagmurdereli

76.     Evren İşler

77.     Eyüp Muhcu

78.     Ezel Akay

79.     Faik Bulut

80.     Fatih Polat

81.     Fatih Sürenkök

82.     Ferhat Tunç

83.     Ferihan Karasu

84.     Fidan Eroğlu

85.     Fikri Sağlar

86.     Filiz Kerestecioğlu

87.     Füsun İşcan

88.     Garo Paylan

89.     Gençay Gürsoy

90.     Gökçe Çataloluk

91.     Gülseren Onanç

92.     Gürel Tüzün

93.     Hacer Ansal

94.     Hakan Tahmaz

95.     Hamit Erdem

96.     Hasan Ören

97.     Hasan Cevad Özdil

98.     Hayri Erdoğan

99.     Hilmi Hacaloğlu

100.  Hülya Gülbahar

101.  Hüseyin Demirdizen

102.  Hüseyin Saygılı

103.  Işıl Ünal

104.  İbrahim Gerede

105.  İbrahim Kaboğlu

106.  İdris Lütfü Melek

107.  İdris Yıldız

108.  İlhan Cihaner

109.  İlhan Demiröz

110.  İrfan Açıkgöz

111.  Kadir Akın

112.  Kadir Gökmen Öğüt

113.  Kamil Kartal

114.  Kayuş Calıkman Gavrilof

115.  Kemal Akkurt

116.  Kemal Parlak

117.  Korhan Gümüş

118.  Kuvvet Lordoğlu

119.  Levent Köker

120.  Levent Tüzel

121.  Mahir Sayın

122.  Mahmut Akal

123.  Mehmet Akar

124.  Mehmet Emin Aktar

125.  Mehmet Ali Aslan

126.  Mehmet Ali Edipoğlu

127.  Mehmet Fatih Traş

128.  Mehmet Hilal Kaplan

129.  Mehmet Ruhi Demiray

130.  Mehmet Kırlıdoğ

131.  Mehmet Tüm

132.  Melda Onur

133.  Meryem Koray

134.  Mine Gencel Bek

135.  Mukaddes Erdoğdu Çelik

 1. Murat Çelikkan

137.  Murat Özyüksel

138.  Mustafa Atalay

139.  Mustafa Boztepe

140.  Mustafa Erdoğan

141.  Mustafa Küçük

142.  Mustafa Moroğlu

143.  Mustafa Sönmez

144.  Muzaffer Kaya

145.  Namık Havutça

146.  Nazım Alpman

147.  Nazik Işık

148.  Nejla Kurul

149.  Necdet Saraç

150.  Necmiye Alpay

151.  Nesrin Nas

152.  Neşe Karahan

153.  Nimet Tanrıkulu

154.  Nuray Sancar

155.  Oğuz Kaan Salıcı

156.  Onur Hamzaoğlu

157.  Orhan Alkaya

158.  Orhan Aydın

159.  Orhan Silier

160.  Osman Kavala

161.  Oya Baydar

162.  Oya Ersoy

163.  Oya Özarslan

164.  Öget Öktem Tanör

165.  Ömer Gökhan Çelik

166.  Ömer Işık

167.  Özcan Ünalan

168.  Özden Şener

169.  Özgen Nama

170.  Özgür Barış Akbayır

171.  Özgür Karaduman

172.  Özgür Müftüoğlu

173.  Özgür Özel

174.  Ragıp Zarakolu

175.  Ramis Topal

176.  Raşit Tükel

177.  Reyan Tuvi

178.  Rıfat Doğan

179.  Rıza Türmen

180.  Sadık Şimşek

181.  Sait Çetinoğlu

182.  Sakine Öz

183.  Samet Ekinci

184.  Sami Alptekin

185.  Sami Elvan

186.  Sami Evren

187.  Sami Yılmaztürk

188.  Saruhan Oluç

189.  Sayat Tekir

190.  Sebahat Tuncel

191.  Seçkin Özsoy

192.  Sedat Tuncer

193.  Sedef Küçük

194.  Selahattin Karaahmetoğlu

 1. Selçuk Erez

196.  Selma Gürkan

197.  Sema Bayraktar

198.  Semra Somersan

199.  Sena Kaleli

200.  Sevim Belli

201.  Seza Feza Arslan

202.  Sezai Temelli

203.  Sezgin Tanrıkulu

204.  Sibel Köklü

205.  Simten Coşar

206.  Suavi

207.  Süleyman Karan

208.  Süleyman Solmaz

209.  Şahin Tekgündüz

210.  Şanar Yurdatapan

211.  Şaziye Köse

212.  Şebnem K. Fincancı

213.  Tahsin Yeşildere

214.  Talat Özmen

215.  Tayfun Kahraman

216.  Tolga Tören

217.  Tora Pekin

218.  Tuncay Yılmaz

219.  Turan Eser

220.  Turgut Öker

221.  Turgut Saraçoğlu

222.  Ümit Kıvanç

223.  Ümit Özgümüş

224.  Vecdi Sayar

225.  Vedat Türkali

226.  Veli Ağbaba

227.  Veli Lök

228.  Yalçın Ergündoğan

229.  Yaman Barlas

230.  Yasemin Ahi

231.  Yasemin Özdek

232.  Yasemin Zeytinoğlu

233.  Yıldırım Kaya

234.  Yiğit Acar

235.  Yücel Göktürk

236.  Zeynep Altıok Akatlı

237.  Ziya Halis

siyasihaber3

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.