anadoluverumelimedya.com

“Aliağa’daki hukuksuz santral bir an önce kapatılsın”

HASAN AYTEKİN / Birgün

Reklam alanı

İzmir’in Aliağa ilçesinde kurulan ve çevre kirliliğine yol açan İzdemir Enerji II Termik Santraline karşı açılan davanın bilirkişi raporunda, “Kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırılık” ifadeleri çevre örgütleri tarafından gündeme getirildi.

EGEÇEP, İzmir Barosu, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile birlikte çok sayıda STK ve santralin kapatılması talebiyle mahkemeye başvuran 107 yurttaş, yaptıkları açıklamayla, termik santralin hukuka aykırı bir şekilde faaliyetini sürdürdüğünü ve bunun Ege için faciaya yol açabileceğini ifade etti.

‘Bilirkişi raporu dikkate alınsın’

Santrale ilişkin davanın bilirkişi raporunda, “Ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimleri göz önüne alınıp bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmadan yeni kirletici tesislere izin vermenin kamu yararına aykırı olacağı” ifadelerini dikkate almaya çağıran çevre örgütleri, santralin bu aşamadan sonra faaliyette kalmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

“Faaliyetleri durdurulsun”

Aliağa’nın ve bölgenin hukuka aykırı bir şekilde daha fazla kirletilmemesi için santralin faaliyetinin durdurulması gerektiği ifade edilen açıklama şu şekilde:

“Rapor, yer seçimi, kümülatif etki, kültür ve tabiat varlıkları yönünden mahkemece daha önce iptal edilen ÇED raporunun tekrar edilmek suretiyle mahkeme kararının arkasından dolaşıldığını bilimsel olarak kanıtlamaktadır. Yeter artık, Aliağa’da hukuksuz çalışan termik santral kapatılsın.”

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.