anadoluverumelimedya.com

İzmir Barosu Başkanı oy sayım işlemlerinin iptalini istedi

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan anayasa değişikliğini içeren referandum sonuçlarına ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun ‘Sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılması’ kararını esas alarak tüm oy sayım ve döküm işlemlerinin iptalini istedi.

Reklam alanı

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), “Sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verilmiştir” yönündeki duyurusu esas alınarak, yapılan tüm oy sayım ve döküm işlemlerinin iptaline karar verilmesi için kişisel olarak YSK’ya dilekçeyle başvurdu.

YSK’ya dilekçeyle başvuran Baro Başkanı Aydın Özcan, Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 Nisan’da 559 Karar Numaralı kararında, ‘Evet’ mührüyle mühürlenmiş oy pusulalarının da geçerli sayılması ile sandık kurulu mührünün, sandık kurulu tarafından oy pusulasının ön yüzüne basılmış olması veya arka yüzüne basılmış olmakla birlikte mürekkep fazlalığı nedeniyle ön yüzüne yansımış olması halinde de bu nitelikte olan oy pusulalarının geçerli sayılmasına karar verildiğini belirtti. Aydın Özcan, verilen bu kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı ilkesine, Anayasa’nın ilgili maddelerine 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 101. maddesi, 77. maddesi ile 98. maddesine ve Yüksek Seçim Kurulu’nun 135/1 Sayılı Genelgesinin 43. maddesi hükmü ve YSK’nın yerleşik kararlarına aykırı olduğunu öne sürdü.

‘Oy sayımı geçersiz olup iptali gerekir’

Yüksek Seçim Kurulu’nun www.ysk.gov.tr isimli web sayfasında 16 Nisan’da yayınlanan duyurusunda, ‘Sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verilmiştir’ denilerek anayasa değişikliği halk oylamasında tüm oy sayım ve döküm işlemlerinin buna göre yapılması hususunda tüm il ve ilçe seçim kurulları ile sandık kurullarına duyuruda bulunululduğunu hatırlatan Özcan, “Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr isimli web sayfasında 16 Nisan’da yayınlanan duyuruda belirtilen ‘Mühürsüz zarfların geçerli sayılması’ hususu ise Yüksek Seçim Kurulu’nun herhangi bir genelgesi veya kararına dayanmadığı gibi, hukuk ilkelerine, uluslararası sözleşmelere, anayasa hükümlerine ve konuyu düzenleyen yasanın hükümlerine aykırıdır. Hiçbir yasal dayanağı olmamakla hukuken yok hükmündeki bu duyuru esas alanırak yapılan tüm oy sayım ve düküm işlemleri geçersiz olup, iptali gerekir” dedi. Bütün bu nedenlerle yapılan tüm oy sayım ve döküm işlemlerinin iptaline karar verilmesini istedi.

birgün

About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.