anadoluverumelimedya.com

AKP işgal hazırlığında mı?

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, “İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına sınır ötesinde verilen her türlü görev kapsamında, yurt içinde veya yurt dışında ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işi” ihale yapılmaksızın bakan onayı ile karşılanacak ve gerekli kaynaklar da bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca karşılanacak.

Yapılan düzenlemeye ilişkin soL‘a konuşan eski Sayıştay Denetçisi ve eski Devlet Denetleme Kurulu üyesi Kadir Sev, “İçişleri Bakanlığının 4734 sayılı Yasanın 3/b maddesinde; savunma, güvenlik, istihbarat alanlarıyla ilişkili, gizlilik içinde ya da özel güvenlik önlemleriyle yürütülmesi gerektiğine karar verilen alımlar için Devlet İhale Yasası kuralları uygulanmayacağı öngörülmüştür” derken, “Ancak, İhale Yasasından bağışık olmak, gereksinmelerin kuralsız karşılanması anlamına gelmiyor. Nitekim Milli Savunma Bakanlığı 16 Mayıs 2009 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan; İçişleri Bakanlığı ise 22 Ekim 2010 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslar’ ile düzenlenen ve özellikleri nedeniyle daha esnek hazırlanmış kurallara uyarak gereksinmelerini karşılıyorlar” ifadelerini kullandı.
Reklam alanı

“Bugünkü Resmi Gazetede İçişleri Bakanlığına ilişkin Esaslara bir madde eklenerek; bakanlık ve bağlı kuruluşlarına sınır ötesinde verilen her türlü görev kapsamında yurt içinde veya yurt dışında ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde bu Esaslara uyması zorunluluğu kaldırıldı” diyen Sev, “Eklenen maddeye göre sınır operasyonu için gerekli olduğuna İçişleri Bakanının onay vermesiyle, gereksinmeler, ihalesiz ve hiçbir kural uygulanmaksızın satın alınabilecek” değerlendirmesinde bulundu.

Bu düzenlemenin oldukça kritik olduğuna vurgu yapan Sev, şu soruların gündeme geldiğine işaret etti:

İçişleri Bakanlığı’na sınır ötesi operasyonlar için görev mi verilecek?
Eğer öyleyse hangi yasaya dayanarak görev verilmesi düşünülüyor?
Yabancı bir ülkenin işgali mi amaçlanıyor?
Savaş, terör gibi olağanüstü dönemlerde bile “Esaslar” ile öngörülen kurallara uyulması öngörülmüşken, neden İçişleri Bakanlığı için bu zorunluluk kaldırılıyor.
Yasa, İdareye özel durumlar için esnek ihale kuralları düzenleme yetkisi veriyor. Esaslar’a eklenen madde ile hiçbir kuralın uyulmaması öngörülüyor. İdare, yasadan almadığı bir yetkiyi kullanmış olmuyor mu?
Bugün soL portalda Özgür Suriye Polisinin Türkiye’de eğitildiğine ilişkin bir haber yayımlandı. Yapılan değişikliğin, bu polislerin gereksinmelerini karşılamak amacıyla yapılan harcamaları gözden kaçırmak amacıyla yapılmış olabilir mi?

haber.sol.org.tr

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.