anadoluverumelimedya.com

Çiftçiler neden hayır demeli

ORHAN SARIBAL – CHP Bursa Milletvekili

Reklam alanı

12 Eylül faşist darbesi, emperyalizmin ve sermayenin çıkarları için gerçekleşmiş, mali sermayenin ve uluslararası tekellerin ihtiyaçlarına göre oluşturulan neoliberal politikalar Türkiye’de giriş kapısı bulmuştur.

12 Eylül Darbesi sonrası süreçte Türkiye’nin önemli toplumsal dinamikleri dağıtılmış; son derece sistemli ve planlı bir çabayla toplum her türlü otoriter/faşist rejim karşısında giderek örgütsüz, savunmasız bırakılmıştır. Cumhuriyet’in tüm temel kazanımları adım adım değersizleştirilmiş, içi boşaltılmış, her türlü saldırıya açık hale getirilmiştir.

24 Ocak milat olarak alındığında yapılacak bir tarih turu, AKP’nin siyasi/ ekonomik politikasının 12 Eylül Darbesi’nin ürünü ve mirasçısı olduğunu ortaya koymaktadır. AKP de tıpkı 12 Eylülcüler gibi, kendisinden önceki hükümetler gibi, IMF-Dünya Bankası patentli, emek karşıtı neo-liberal politikaların yılmaz savunucusu ve uygulayıcısı olan bir partidir.

Emperyalist sistemin ılımlı İslam projesi çerçevesinde iktidara getirilen AKP, 15 yıllık iktidarında toplumu siyasi İslam’ın ihtiyaçları doğrultusunda kuşatmaya çalışmıştır. Hayatın tüm alanları için yapmış olduğu tüm düzenlemelerde dini referansları ön plana çıkarmış; laikliği temel çatışma alanı haline getirmiştir.

Özellikle 12 Eylül 1980 faşist Darbesi’yle birlikte yoğunlaşan demokrasi, sol ve emek düşmanlığı Türkiye’yi çöküş noktasına getirdi. 12 Eylül’den bu yana adım adım ülkenin kılcal damarlarına kadar giren ırkçı/dinci sentezin karşımıza çıkardığı tablo ortadadır…

12 Eylül rejimi ve onun devamı iktidarlar tarafından Cumhuriyetin kurucu felsefesine ihanet içerisinde laiklik ilkesi politik amaçlar için çiğnenmiş, adım adım aşındırılmış; buna karşılık tarikatlar ve yeşil sermaye palazlandırılmıştır.

AKP, 15 yıllık iktidar döneminde rejimi adım adım değiştirdi. 2010 referandumunda “12 Eylül anayasası ile hesaplaşma” ve ‘askeri vesayete karşı mücadele” masallarıyla ortağı olan Fethullah Gülen Cemaati’yle birlikte devleti büyük ölçüde ele geçirdi. Cumhuriyet’in ilerici-laik kazanımları ortadan kaldırılarak, siyasal İslam devlete ve hayatın tüm alanlarına hakim kılınmaya çalışıldı.

AKP faşizmine karşı ilericiler, devrimciler, laikler, Atatürkçüler el ele verip antifaşist cephe oluşturarak birlikte mücadele etmezsek, bu karanlık bizi boğacaktır. Ancak faşizme teslim olmayanlar, #HAYIR! diyebilenler bu karanlığı yırtmayı başarabilirler.

•••

Bilindiği gibi; AKP’li yıllarda tarım çokuluslu şirketlere devredildi. Çiftçilerimiz üretemez, ürettiklerini satamaz hale getirilerek yoksullaştırıldı. Ülkemiz gıdada da dışa bağımlı konuma getirildi, etini, hayvanını, samanını ithal etmek zorunda bırakıldı.
Bu bölümde kırsal kesimde yaşayan yoksul tarım emekçileri ve çiftçilerin Dikta Anayasasına hangi gerekçelerle #HAYIR! diyeceklerini özetlemeye çalışacağım.

Ziraat Bankası ve ÇAYKUR “Varlık Fonu”na devredildi. Üreticileri Şirketlere teslim eden Tarım Politikalarına #HAYIR!
Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV alınırken özel yatların kullandığı mazottan vergi alınmamasına #HAYIR!
Tarlalarımızın yasa zoruyla şirketlere satılmasına #HAYIR!

Tohumlarımızı küresel tohum şirketlerine vermemek, yerel çeşitlerimizle üretim yapabilmek için #HAYIR!

Küresel iklim krizinin çözümü olan köylü tarımının sürekliliğini sağlayabilmek için #HAYIR!

Derelerimizin özgürce akabilmesi için #HAYIR!

“Ölümsüz ağaç” zeytinin yaşam hakkını savunabilmek için #HAYIR!

Çiftçimizin/köylümüzün mal varlıklarının talanına yol açan Büyükşehir Kanunundan geriye dönüşü sağlayabilmek için #HAYIR!

Meralarımızın ve otlaklarımızın talan edilmesini durdurabilmek için #HAYIR!

Tarım arazilerimizin enerji ve maden yatırımlarına feda edilmemesi için #HAYIR!

Karadeniz’in yaylalarını yok edecek olan “Yeşil Yol”u durdurmak için #HAYIR!

Doğa katliamlarını durdurabilmek için #HAYIR!

Gıdanın şirketlerin kontrolüne geçmesini engellemek ve gıda egemenliğimizi korumak için #HAYIR!

Ülkemizi tek kişinin egemenliğine teslim etmemek için #HAYIR!

Biz demokratız, diktatörlüğe #HAYIR!

Biz laikiz, hilafete #HAYIR!

Biz Cumhuriyetçiyiz, padişahlığa #HAYIR!

birgün

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.