anadoluverumelimedya.com

Her 10 kadından 9’u çalışmak istiyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), “Kadınlar ve çalışma yaşamı için daha iyi bir geleceğe doğru: Kadınların ve erkeklerin sesleri” başlıklı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Dünya genelinde yapılan anket sonuçlarının yer aldığı rapora göre, Türkiye’de kadınların yüzde 87’si ücretli bir işte çalışmayı istiyor. Dünya ortalamasının 17 puan üstünde olan bu oran, Türkiye’de kadınların çok önemli bir bölümünün ücretli işlerde çalışmak istediğini gösteriyor. Türkiye’de kadınların yüzde 92’si ve erkeklerin yüzde 84’ü ailelerindeki kadınların ücretli bir işte çalışma isteğini desteklerken, her 10 kadından sadece 1’i, evde kalarak hane halkı ve aile bakımı işleri ile uğraşmayı tercih ediyor.

Reklam alanı

ERKEKLERİN ORANI DÜŞÜK

Türkiye’de yaklaşık her 3 erkekten 1’i kadınların ücretli bir işte çalışması, 1’i sadece evde kalarak hane halkı ve aile bakımı ile uğraşması, 1’i ise kadınların hem bir işte çalışıp hem de ev işleriyle ilgilenmesi gerektiğini düşünüyor. Rapora göre, Türkiye’de kadınların çalışmasına yönelik olumlu algıda erkeklerle kadınlar arasında önemli bir uçurum bulunuyor. Buna göre, Türkiye’de kadınların toplamda yüzde 87’si ücretli bir işte çalışmayı isterken, kadınların ücretli bir işte çalışmasını destekleyen erkeklerin oranı sadece yüzde 62.

aydınlık

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.