anadoluverumelimedya.com

Tarıma dayalı endüstri geliştirilmeli

MİLLİ HÜKÜMET PROGRAMINI DERİNLEŞTİRİYORUZ – 5

Reklam alanı

Nurettin Ergün / Zeytin Üreticisi

Tarım sektörümüzle ilgili veriler, tarımın temel sorunları ve “Bitkisel Tarımda Ulusal Tarım Politikaları” üzerine önerilerimiz aşağıdaki gibidir:

– Tarım Bakanlığı bünyesinde Erozyon ve Toprak Planlaması ve İşlenmesi Genel Müdürlüğü adı altında münhasır bir teşkilatlanmaya gidilmeli, bir yandan ülke çapında erozyonla mücadele edilirken, diğer yandan “uygun toprakta uygun tarım yapılması” “tarımsal işletme ölçeklerinin ekonomik yapı ve boyutlara kavuşturulması”, tarım dışı sektörlere kayan kırsal kesimin terk ettiği tarım alanlarının başkasına kiralama yoluyla işletilmesi, birbirinden uzak tarım arazilerinin komşu arazilerle birleştirilerek ekonomik tarımsal işletme şartlarının yaratılması planlamaları ve mevzuatı yapılmalıdır.

– Tarıma dayalı endüstrinin ürün bölgelerinde gelişiminin teşviki ve tarla-bağ-bahçedeki nüfusun ekim-bakım ve hasat dışı dönemlerde bu işletmelerde çalışmaları ve tarım ürünlerinin iç ve dış pazara katma değerli ürünler olarak sektörün payını genişletici politikalar geliştirilmeli ve uygulamalar planlanmalıdır.

– Devlet-TÜBİTAK-Üniversiteler ve Ziraat Odalarının içinde olacağı Milli Tohumculuk Enstitüsü kurulmalı, bölgelere uyumlu, sertifikalı, nitelikli tohum, fide ve fidan üretiminin ARGE, üretim ve denetimini yapan bir teşkilatlanmaya geçilmeli, Türk tarımının tohumculuk üzerinden tamamen dışa bağımlı hale gelmesi önlenmelidir.

– Toprak işleme, ekim, dikim, hasat, harman, nakliye alanlarında kullanılan her türlü tarım makinesi imalatı ülkemizde yapılmaktadır. Bununla birlikte ülkemizdeki tarım işletmelerinin iki milyondan fazlası 50 dönümün altında olması nedeniyle işletme ölçeğindeki makine ve traktör kapasitesinde eksik kullanım ve yatırım israfı gözükmektedir. İşlenen tarım arazilerinin traktör başına 100 dönüme ulaştırılması, işletme ölçeklerinin minimum 100-120 dönüme çıkarılması sağlanmalıdır.

– Devlet-Üniversiteler-Ziraat Odaları-Gübre Üreticileri’nin katılımıyla Gübre Geliştirme Enstitüsü kurulmalı ve mevcut milli sanayi kapasitemizdeki atıl kapasitenin milli girdilerle tam olarak kullanılmasının şartları araştırılmalı ve geliştirilmelidir.

– Tarımsal üretimde ilaç kullanımı toprak ve çevre kirliliği ve insan ve hayvan sağlığı açısından bilinçli uygulamalar gerektirmektedir. Mevcut iç üretimin artırılması ve bilinçli ilaç kullanımı eğitimi, denetimi ve destekleri geliştirilmelidir.

– Dünyada azalan su kaynakları suyun verimli kullanımını gerektirmektedir. Kapalı sulama kanalları ve işletmelerde damlama sulama sistemleri teşvik edilmelidir.

aydınlık

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.