anadoluverumelimedya.com

Öğrenci yurtlarının ruhsat yetkisi MEB’e geçiyor

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Milli Eğitim  Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile  Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Tasarı’nın yasalaşması ile öğrencilere  barınma hizmeti veren ticari işletmeler için kurum açma ve ruhsat düzenlenme  yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesinin ardından bakanlıkça yeni bir  yönetmelik yayımlanacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kanun tasarısında özel yurtlara  ilişkin yeni hükümleri düzenleyen ilgili madde, 23 Kasım’da TBMM Genel Kurulu’nda  kabul edilmişti.
İlgili maddeye göre, özel öğretim kurumlarında olduğu gibi öğrencilere  özel barınma hizmeti sunan kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Milli  Eğitim Bakanlığınca verilecek. Mevzuata aykırılık tespit edilirse bakanlıkça bu  kurumlara kapatma işlemi uygulanabilecek. Bakanlık, bu yetkisini valiliklere de  devredebilecek.
Bakanlık denetim standartlarını belirleyecek
Yeni uygulamayla, ülke genelinde öğrencilere özel barınma hizmeti  veren kurumların ruhsatlarına ilişkin belediyeler arasında farklı uygulamalardan  kaynaklanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, özel öğretim  kurumlarında olduğu gibi, bu hizmeti verecek kurumların iş yeri açma ve çalışma  ruhsatı da Bakanlık tarafından düzenlenecek.
Bakanlık, tasarının TBMM’de yasalaşmasının ardından öğrenci yurtlarına  ilişkin yönetmelik çıkaracak. Bu düzenlemede yurt, pansiyon, öğrenci apart evi,  stüdyo ev gibi öğrenciye barınma hizmeti veren merkezlerin standartları  belirlenecek ve buna göre denetim yapma yetkisine sahip olunacak.
Yönetmelik ile ortaokul ve lise öğrencilerine barınma hizmeti veren  bütün kurumların ruhsatlandırma, standart belirleme ve denetlemelerine ilişkin  kriterler genişletilecek.
Bakanlığın yeni yönetmelik taslağına göre, açılacak yurtların ilgili  mevzuata uygun yangın merdiveni, yangına karşı otomatik söndürme malzemesi  bulundurması gerekecek. Binanın yapı malzemeleri de yangına ve depreme dayanıklı  olacak. Yangın merdivenlerinin ve kapılarının yanmaz madde ile yapılması şartı  getirilecek. Yurtta barınmaya başlayacak her öğrenciye yurdun tanıtılması, acil  durumlarda tahliye ve hareket tarzının anlatılması istenecek. En kısa sürede  yurtlarını yeni yönetmeliğe uygun hale getirmeyenler hakkında kapatmaya kadar  gidebilecek cezalar verilecek.
Aladağ’daki kız öğrenci yurdu
Öte yandan, yanan Adana‘nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdu,  Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği kuruculuğunda 4 Haziran 1997’de  açıldı. Müstakil binada, 54 kontenjanlı ve yemekli olarak ücretsiz hizmet veren  yurtta yemek hizmetleri ve temizlik hizmetleri yurdun kendi personeli tarafından  yürütülüyordu. Yurt yönetimince 18 Kasım 2016’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 31  öğrencinin yurtta barındığı bildirildi.
Kız yurdu, 26 Ekim 2015 tarihinde Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü  maarif müfettişleri tarafından, 26 Mayıs 2016 tarihinde ise Aladağ İlçe Milli  Eğitim Müdürlüğünce denetlendi. Maarif müfettişlerinin denetiminde, binanın  yangından korunmasına yönelik olarak her katta yangın tüplerinin bulunduğu,  yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yapıldığı, yangın söndürme tatbikatının  yapılmadığı, binada yangın merdiveninin bulunduğu tespitlerinde bulunuldu. Aladağ  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı denetimde ise yurt binasının yangına karşı  gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.
Özel yurtların açılış izin ve ruhsatları
Türkiye’de 2 bin 242 ortaöğrenim, bin 645 yükseköğrenim yurdu olmak  üzere toplam 3 bin 887 özel öğrenci yurdu faaliyet gösteriyor. Toplam 374 bin 327  kontenjanı olan yurtlarda 203 bin 996 öğrenci barınıyor.
Özel öğrenci yurtları 3 Kasım 2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği hükümlerine göre açılarak  işletiliyor ve denetleniyor. Yurtların açılış izinleri valiliklerce, iş yeri açma  ve çalışma ruhsatları da belediyelerce veriliyor.
Yurtların açılışlarında, sağlık ve güvenlik şartlarına uygun  aydınlatma ve ısıtma sistemi, ilgili mevzuata uygun yangın merdiveni, yangına  karşı söndürme malzemesi ve tesisatı, yetkili kuruluştan alınan, binanın yangına  karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair rapor, yapı kullanma izin belgesinde  kullanım amacı yurt olan binalar haricindeki binalar için depreme ilişkin  mevzuata uygun olduğuna dair belge, binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen  endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan alınan belge,  binanın depreme dayanıklılığını gösteren belge, yapı kullanma izni belgesi,  açılış şartları olarak isteniyor. Mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda  valilikçe açılış izni verilen yurtların iş yeri açma ve çalışma ruhsatları  yetkili idarelerce (belediyeler, il özel idareleri) tarafından düzenleniyor.
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükte bulunan Özel Öğrenci Yurtları  Yönetmeliğinde 2011 yılında yapılan düzenleme ile ortaöğrenim yurtlarında ders  yılı ile sınırlı olmak üzere ilköğretim 6’ıncı, 7’inci 8’inci sınıf  öğrencilerinin geçici barınmasına izin verildi.
Yurtlar denetlenirken, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin  tabi oldukları mevzuat hükümleri ve yönetmelikte belirtilen esaslar dikkate  alınıyor. Yurtlar, yönetmeliğe göre gerekli görüldüğünde Bakanlıkça, mülki idare  amirleri tarafından ise hazırlanan plan doğrultusunda yılda iki defa  denetleniyor.
Yurtların denetiminde Rehberlik ve Denetim Başkanlığının Özel Öğrenci  Yurtları Rehberlik ve Denetim Rehberinde yer alan “Yurdun bina standartları ve  hizmet ortamları, alınan güvenlik tedbirleri, öğrenci işleri, personel durumu,  tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri, yönetim süreçleri” gibi hususlar  dikkate alınıyor.
27 Ekim 2016’da Valiliklere müsteşar imzasıyla gönderilen talimatla  özel öğrenci yurtlarının denetim planı haricinde de yeniden denetiminin yapılması  istendi.
Yurt müdürlerine ilişkin il milli eğitim müdürlüğünce atama  tamamlandıktan sonra, geçen yıl MEB, bir uygulama başlattı ve yurt müdürlerini  hizmet içi eğitim seminerine aldı. Bu kapsamda geçen yıl yaklaşık bin idareci  hizmet içi eğitimine katıldı. Yangının yaşandığı yurt idarecilerinden bir kişi de  16-18 Mayıs 2016 tarihinde yapılan hizmet içi eğitime katıldı. Bu eğitimde genel  yurt mevzuatında uyulması gereken hususlar, ergenlik ve iletişim ile alınması  gereken tedbirler konusunda yetkililerce bilgilendirildi.
MEB’e bağlı olmayan ama yurt gibi çalışan yerlerin valiliklerce  kapatılması gerektiği yönetmelikte yer alıyor. İllerde bu faaliyetlerin aksamadan  yürütülmesi için 25 Mayıs 2015 tarihinde valiliklere genelge gönderilerek illerde  izleme ve koordinasyon komisyonları kuruldu ve bu yerlerin etkili denetimlerinin  yapılması talep edildi.
MEB bünyesindeki yurtlar
Özel yurtlar dışında ayrıca MEB bünyesinde 2 bin 542’si orta öğrenim  öğrencilerine hizmet veren pansiyon ve 325’i de temel eğitim öğrencilerine hizmet  veren toplam 2 bin 867 kurum bulunuyor. 2 bin 542 ortaöğrenim yurdunun kapasitesi  431 bin 958 olup bu kurumlarda 296 bin 678 öğrenci barınıyor. Ortaöğrenim yurt ve  pansiyonlardaki doluluk oranı yüzde 68 dolayında.
Ortaokul bünyesinde 325 Yatılı Bölge Ortaokulu’nun (YİBO)  toplam 99  bin 946 kapasitesi bulunuyor ve 56 bin 515 öğrenci barınıyor.
YİBO ve ortaöğrenimdeki toplam kapasite ise 531 bin 904 olup, bu  kurumlarda 359 bin 181 öğrenci barınıyor. Bu kurumlarda doluluk oranı yüzde 67,5  dolayında. Kontenjan sorunu bulunmamasına rağmen 81 bin 514 kapasiteli 409  pansiyon projesi inşaatı devam ediyor ve gelecek eğitim öğretim yılından itibaren  hizmete girecek.
Adana’da ise toplam 6 YİBO (Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Kozan,  Saimbeyli ve Tufanbeyli) bulunuyor. Kapasitesi bin 530 olan bu kurumlarda bin 17  öğrenci barınıyor.
Ayrıca, Aladağ ilçesinde bulunan Sinanpaşa YİBO pansiyon kısmına  depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verilmesi üzerine İl Milli  Eğitim Müdürlüğü yeni pansiyon binası için ihale sürecini başlattı. 300 kişilik  pansiyon binasının temeli atıldı, gelecek eğitim öğretim yılı başı itibarıyla  hizmete açılması planlanıyor. Yıkılan okul pansiyonu 160 kapasiteli olup, toplam  92 öğrenci barınmakta idi. Yıkım kararı sonrası pansiyonda kalan öğrenciler  Valilikçe alınan tedbirler doğrultusunda Kozan YİBO’ya yerleştirildi.
gazetevatan
About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.