anadoluverumelimedya.com

YÖK’ten flaş açıklama!

YÖK’ün yazılı açıklamasında, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile  15 vakıf üniversitesinin kapatıldığı, bu üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin YÖK  tarafından diğer üniversitelere yerleştirileceği, bu şekilde yerleştirilen  öğrencilerin, mezun oluncaya kadar ilgili vakıf yükseköğretim kurumlarına  ödemeleri gereken ücretleri, yerleştirileceği devlet veya vakıf üniversitesine  ödemeye devam edeceklerinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.
 YÖK Genel Kurulunda alınan kararla, kapatılan üniversitelerin  öğrencilerinin hangi üniversitelere yerleştirileceğinin karara bağlandığı ve  kapatılan üniversite öğrencilerinin aynı ildeki devlet veya vakıf üniversitesine  yerleştirildiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 “Kapatılan üniversite öğrencilerinin yerleştirilmelerine ilişkin almış  olduğumuz kararlara yapılan eleştiri ve yaşanan tartışmalar tarafımızca  izlenmektedir ve konuya ilişkin yeni bir karar almamızı da gerekli kılmıştır. Zor  durumlar zorunlu tedbirleri almayı gerektirir. Bu sorunun tüm taraflar açısından  en az zarar görecek şekilde çözülmesine çalışılmaktadır. Alınan kararın sadece  lisans ve ön lisans öğrencileriyle sınırlı olmadığı, lisansüstü (yüksek lisans,  doktora, tıpta uzmanlık gibi) ve ayrıca önemli miktarda yabancı uyruklu  öğrencileri de kapsadığı unutulmamalıdır. Kapatılan üniversitelerin  öğrencilerinin almış olduğu dersler, notlar, sınavlar, mazeretler de dahil olmak  üzere bütün verilerin de bir merkezden yürütülmesi bu sürecin sıhhatli  yürütülmesinin gerekliliğidir.”
 İntibak eğitimi
YÖK’ün açıklamasında, bu durumdaki öğrencilerin yerleştirildikleri  yükseköğretim kurumundaki eğitim öğretimin gerektirdiği intibak süreci kapsamında  eğitimlerine devam edebileceklerine işaret edilerek, “Bu öğrencilerin aktarıldığı  devlet üniversiteleri, gerekli gördükleri takdirde kendi marka değerini korumak  maksadıyla ek dersler veya sınavlarla intibak sürecini gerçekleştirebilecektir.”  değerlendirmesinde bulunuldu.
Bu öğrencilerin aktarımları sonrasında aynı sınıflarda öğrenci mevcudu  artışı yaşanmayacağı, eğitim kalitesinde ve niteliğinde herhangi bir düşme  olmayacağı, üniversitelerin gerektiği takdirde şube açabileceği anlatılan  açıklamada, yerleştirme yapılan devlet üniversitelerinde kapatılan vakıf  üniversitelerinin kampüslerinin tahsisiyle fiziki mekan artışının söz konusu  olduğu ve bu kapsamda gerekli diğer tüm tedbirlerin ilgili üniversitelerce  alındığı aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Ayrıca bu öğrenciler, her ne kadar nakledildikleri üniversitelerin  diplomalarını alacak olsalar da diplomalarında ilk kayıt oldukları  üniversitelerin de isimleri yazılı olacaktır. Bununla birlikte konuya ilişkin  kamuoyunda yaşanan tartışmalar ve eleştiriler dikkate alınarak bu yıla ve sadece  bu öğrencilere mahsus olmak üzere başta vakıf üniversiteleri olmak üzere tüm  üniversitelerin istedikleri takdirde yatay geçişteki taban puan şartını  kaldırmasına karar verilmiştir. Alınan bu karar, başta vakıf üniversitelerine  olmak üzere yatay geçiş imkanı sağlayacak ve teşvik edecektir.
 Yükseköğretim Kurulu olarak eğitim ve öğretimin ve diplomaların  niteliğinin düşmemesine önem vermekteyiz. Yeni YÖK’ün son bir buçuk yıldan beri  almış olduğu kararlar ve süreçler bunun teminatıdır. Son günlerde yaşamış  olduğumuz şartlar dahilinde bile bunu gözetmekteyiz.”
gazetevatan
About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.