anadoluverumelimedya.com

Cinsel istismarcıya internet kafe yok!

Önder Yılmaz – Ankara

Reklam alanı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), okul çevrelerinde, internet kafe başta olmak üzere işletmelerde, servis araçlarında yaşanan ‘çocuk istismarları’nı engellemek için yasal çalışma yapıyor. Yeni düzenlemeye göre, çocuğa cinsel istismarda bulunup ceza alan, hakkında soruşturma ve dava açılan kişiler çocuklarla düzenli temas halinde bulunabilen işyerlerini işletemeyecek veya buralarda çalışamayacak.

İnternet kafeler, filtreleme programlarını güncel tutacak. Okul servis araçları şoför ve rehber görevlilerinde; cinsel suçlar, uyuşturucu ve fuhuş suçlarından hükümlü olamayacağı şartının yanı sıra bu suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunmaması ya da beraat kararı almış olması şartı aranacak. Kayıp çocukların zarar görmeden kısa sürede bulunmak için teknik takip çalışması yapılabilecek. Raporda, çocuk istismarının önlenmesine ilişkin çözüm önerilerinin en çarpıcı olanı ise çocukların kullandığı cep telefonlarına ailenin beyanı üzerine GSM operatörleri tarafından ‘güvenlik internet uygulamasının otomatik olarak indirilmesi’ talebi oldu.

Teknik takip

TBMM Çocuk İstismarını Araştırma ve Önleme ve Komisyonu’na ‘Çocuk İstismarı’ başlıklı rapor sunan EGM, yasal çalışmalar, denetimler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin çarpıcı detaylara değindi.

EGM Çocuk Şube Müdürü Kolay tarafından sunulan raporda, en dikkat çekici bölüm emniyetin iç bünyesindeki mevzuat çalışmaları oldu. Buna göre toplumda en çok yakınma konusu olan cinsel istismarda bulunanların, uyuşturucu ve fuhuş işlerine karışanların internet kafe işletmesi veya buralarda çalışması, serviş şoförü olması önlenecek. Raporda, EGM’nin iç bünyesinde yasal düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

– Kayıp çocukların zarar görmeden en kısa sürede bulunabilmeleri amacıyla teknik takip yapılabilecek.

– Çocuğa karşı işlenen cinsel suçlardan ceza almış ya da soruşturma ve kovuşturması devam eden kişilerin çocukla temas olan iş yeri işletmesi veya bu yerlerde çalışması yasaklanacak.

– İnternet toplu kullanım sağlayıcıları zorunlu olarak filtre programı kullanacak.

– Okul servis araçları şoför ve rehber görevlilerinin cinsel suçlar, uyuşturucu ve fuhuş suçlarından hükümlü olamayacak. Bunun yanında bu suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunmaması ya da beraat kararı alma şartı aranacak.

– İnternet salonu işletecek kişiler için cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, müstehcenlik ve fuhuşa teşvik suçlarından hükümlü olmaması, haklarında devam eden soruşturma bulunmaması kriteri getirilecek.

‘Uzman’ eksikliği

Raporda ‘suçla mücadelede karşılaşılan sorunlar’ başlığı altında özellikle çocuklara yönelik cinsel istismar, uyuşturucu veya fuhuş suçlarını işleyenlerin bulunduğu yer, geçici dahi olsa adres değişikliği ve nerede çalıştığı gibi takibinin yapılmasının önünün açılması istendi. Raporda sorunlar şöyle sıralandı:

– Suçun mağdur ya da yakınlarınca gizlenmesi (suçlanma, inanılmama veya dışlanma kaygısı vs.).

– Suç öncesi ya da sonrası sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun istenen düzeyde olmaması.

– Çocuklarla düzenli temas içindeki meslek mensuplarının eğitimine veya tahkikatını zorunlu kılan mevzuat bulunmaması.

– Çocukların zamanlarının büyük bölümünü geçirdiği kurumlarda sosyal hizmet uzmanlarının eksik olması.

– Hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da hüküm almış kişilerin izlenmesine olanak sağlayan mevzuat bulunmaması (Şahsın bulunduğu yer, sürekli ikâmet ettiği yer, geçici olarak adres değiştirecekse hangi kente gittiğine yönelik).

103 bin 815 internet kafe denetlendi

– 2013, 2014 ve 2015’te okul güvenliğini sağlamak için okul çevresinde 103 bin 815 internet kafe, 169 bin 218 park bahçe, 54 bin 58 kahvehane ve 120 bin 145 yerde denetimler yapıldı ve 246 bin 316 okul servis araçları denetimden geçirildi. 2016’nın ilk 4 ayında 81 bin 660 denetim gerçekleştirildi. 10 bin 393’ü internet salonu, 14 bin 82’si park bahçe, 3 bin 512’si kahvehane ve 12 bin 115’i diğer yerlerde yapıldı. 41 bin 558 okul servis aracının denetimi gerçekleştirildi.

– Son üç eğitim-öğretim yılında okulla ilişiği olmayan 553 bin 199 kişi kontrole tabi tutuldu, okulla ilişkisi olmayanlar okul çevrelerinden uzaklaştırılarak güvenli eğitim ortamı sağlandı.

– Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin doğrudan ulaşabilecekleri okul irtibat görevlisi polisler belirlendi. 17 bin 898 okulda 12 bin 701 personel okul irtibat görevlisi olarak görev yapmakta.

Ceplere güvenli internet

Rapordaki çözüm önerileri şöyle:

– Çocuklarla düzenli temas içerisinde bulunan meslek mensupları hakkında detaylı incelemelerin yapılması, düzenli eğitimden geçirilmesi.

– Okullarda uzmanlar tarafından çocuğun istenmeyen dokunmalara ‘hayır’ diyebilmeyi öğreten farkındalık çalışmalarının yapılması.

– Okullarda çocukların izlendiği ve gerektiğinde başvurabileceği sosyal hizmet uzmanlarının bulunduğu danışma merkezlerinin kurulması.

– Veli/vasi üzerine kayıtlı olan mobil telefonların kayıt işlemleri sırasında çocuğun kullanacağının beyan edilmesi hâlinde çocukların yüksek yarar ilkesi gibi güvenli internet profilinin operatörler tarafından otomatik olarak tanımlanması.

– Suç faili hakkında soruşturmanın başladığı an devreye girecek izleme sisteminin yapılması.

– Kurumlar arası koordinasyonun en üst düzeye çıkacak tek merkezden sağlanabilmesi amacıyla bir kurumun yetkilendirilmesi.

– Çocukların vakit geçirdiği yerlerdeki denetimlerin artırılması.

milliyet

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.