anadoluverumelimedya.com

Çağdaş-laik eğitimin son kırıntısı da yok edilecek

NURCAN GÖKDEMİR
birgun

Reklam alanı

AKP, İslami kurallar, gericilik, tecavüzler, istismar, sistem dışına itilen yüz binlerce öğrenci ile damgasını vurduğu eğitim sistemini gerici ideolojilerine uygun hale getirme yolunun son taşlarını döşemeye hazırlanıyor. Milli Eğitim Teşkilat Kanunu Yasası’nda değişiklik yapan tasarı ile Maarif Vakfı kurulmasını öngören tasarının süratle yasalaştırılması süreci bugün TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda başlayacak.

AKP’li Beşir Atalay başkanlığında toplanacak TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülecek 76 maddelik Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı eğitimde yeni bir yıkıma neden olacak.

Tasarı yasalaşırsa eğitim sisteminde kadrolaşmanın, kayırmanın, bilime aykırı uygulamaların, akademik kadrolara yönelik cezalandırmaların, ihalesiz alımlar ve aktarılan ödeneklerle kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesinin, teftiş kurullarının lağvedilmesi ile yeni Ensar yurtlarının, çocuk işçiliğinin önünü alabildiğine açacak.

Bakanlar Kurulu’nun “daha çağdaş, daha verimli, daha yüksek standartlara sahip eğitim” iddiasıyla TBMM’ye sunduğu tasarıya ilişkin Eğitim Sen Genel Merkezi ve diğer öğretmen örgütlülüklerinin eleştirileri şu noktalarda yoğunlaşıyor:

DENETİM DEVRE DIŞI KALACAK: Tasarının yasalaşmasıyla 81 ilde bulunan 2 bin 507 müfettiş sayısını onda bir oranında azaltılacak. Tasarının genel gerekçesinde bütün kurumların denetlenmesi, kaliteli denetim yapılması, hizmet sunanlara rehberlik iddiasıyla getirilen düzenleme, öğretmen kökenli müfettişleri devre dışı bırakarak nesnel olgulara dayalı denetim faaliyeti iddiasında bulunuyor.

Tasarının yasalaşmasıyla eğitim kurumlarının büyük bölümü yıllarca denetim göremeyecek ve usulsüzlük, yolsuzluk, çocuk istismarı artacak. Kaçak ve resmi olmayan sıbyan mektepleri gibi okul öncesi kurumlar ile kaçak eğitim kurumları artacak. Kurumlarda keyfi uygulamalar artacak. Karma eğitim uygulamasına son verilecek, eğitim kurumlarında çalışanların maaş ve sigorta gibi durumlarında keyfi uygulamalar ve mağduriyetler artacak. İnceleme ve soruşturma, uzmanlığı olmayan kişilerce yanlı olarak yapılacak, mağduriyetler ortaya çıkacak. İşletme, iktisat gibi konularda eğitimi veren okullardan mezun olan kişiler de müfettiş olarak atanabilecek.

Yeterliliği olmayan siyasi tercihlerle kendisini atayanlara biat edecek, tetikçilik yapacak kişiler Maarif Müfettişi olacak. İktidarın uygulamalarına göz yummayanlar ‘eğitim uzmanı’ kadrolarında tutulacak. Yetersiz ve bilimsel kriterlere sahip olmayan yeni müfettişler eğitim çalışanlarının karabasanı olacak, kıyımlara yol açacak.

YURTLARI BAKANLIK RUHSATLANDIRACAK: Teftiş Kurulu’nun etkisiz hale getirilmesi ile aksak işleyen ya da göz yumulması nedeniyle tecavüz olaylarının yaşandığı Ensar Vakfı’na benzer yapılanmaların önü daha da açılacak. Tasarı ile iktidar partisinden olmayan belediye başkanlarının vakıf yurtlarının açılmasını engellememesi için öğrencilere barınma hizmeti verecek yerlerin ruhsatlandırılmasını MEB yapacak. Tasarının genel gerekçesinde kurumları açacak kişilerle belediyenin görüşlerinde yaşanan farklılıkların sorun yarattığı açıklıkla ifade edildi.

7 MÜSTEŞAR YARDIMCISI: Milli Eğitim Bakanlığı müsteşar yardımcısı sayısı 7’ye çıkartılarak, yeni kadrolar yaratılacak.

AKADEMİSYENLERDEN OKUL MÜDÜRÜ: Öğretim elemanları okul müdürü olarak atanabilecek. Bu düzenleme ile, bir yandan eğitimi tartışmalı gecekondu üniversitelerinden kadro alanlara okul müdürü olarak istihdam kapısı açılırken, diğer yandan bu yöntem bir cezalandırma aracı olacak. Kurumlarında istenmeyen akademisyenler, ilköğretime ve liselere müdür olarak atanarak üniversitelerinden uzaklaştırılacak. Hükümet bu düzenlemeyi de, akademisyenlerin birikimlerinden okulları yararlandırmak olarak gerekçelendirdi.

ÖĞRETİM ELEMANLARINA CADI AVI: Öğretim elemanlarına verilecek cezaları ve cezaya neden olabilecek suçlar ‘’Kanun metnine alınıyor’’ gerekçesiyle çeşitlendiriliyor ve cezalandırma kolaylaştırılıyor. Üniversite dışındaki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları rektörleri ile bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkındaki ceza soruşturmalarında da devlet üniversiteleri rektörleri gibi YÖK üyelerinden oluşacak üç kişilik kurula son soruşturmayı başlatıp başlatmama yetkisi verilecek.

15 YILLIK İHALESİZ ALIMLAR: AKP’nin yandaşa rant sağlamaya yönelik politikaları bu tasarıda da yer aldı. Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH Projesi) kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Bu düzenleme ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 15 yıl süreyle ihalesiz alım yapmasının yolu açılıyor.

“AK” KADROLARA YURT DIŞI EĞİTİMİ: Tasarı ile yurt dışına gönderilecek öğrencilerin hem yazılı hem de sözlü sınava girmeleri zorunluluğu kaldırılarak, sadece yazılı ya da sözlü sınav yapılmasına olanak sağlanıyor.

ÇOCUK İŞÇİLİK: Mesleki Eğitim Merkezleri’ni ortaöğretim bünyesine alan tasarı ilköğretimi tamamlayan öğrencilerin haftada sadece bir gün Mesleki Teknik Eğitim Merkezleri’ne gitmesini sağlıyor. Bu durumda 8’inci sınıfı tamamlayan çocuklar işçi olarak istihdama katılabilecek.

MİLLETVEKİLLERİNE KIYAK: Tasarı ile öğretim üyeliğinden ayrılanlardan milletvekili ya da dışarıdan bakan olarak atananlara, bu görevlerde geçirdikleri süreler dikkate alınarak aylık dereceleri yükseltilerek isterlerse kendi kurumlarına hemen, başka kurumlara da kadro olması halinde atanma olanağı sağlanıyor.

ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNE KADRO: Beş yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne de yeni kadrolar ihdâs ediliyor.

MAARİF VAKFI: Hükümetin yakın zamana kadar ortağı olan Gülen Cemaati ile mücadele adı altında bakanlık bütçesinden 1 milyon lira aktarılarak yeni bir vakıf kuruluyor. Merkezi İstanbul’da olacak vakfın 4 yöneticisini Cumhurbaşkanı, 3 üyesini ise Bakanlar Kurulu atayacak. Vakıf yurt içinde ve yurt dışında öğretim kurumları, yurt ve pansiyonlar açacak.

*******

AKP’nin gizli ajandası: Medresetü’z-Zehra

CHP Eskişehir Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Prof.Dr. Gaye Usluer:

Bu tasarılarla hükümet, eğitim sisteminde bugüne kadar yapamadıkları son düzenlemeleri de yapıyor. Çok vahim, ülkenin geleceği açısından tehlikeli düzenlemeler içeren tasarılarla AKP, hayallerine ulaşma yolunda önemli adımlar atıyor. Kurulan beş yeni üniversite arasında özellikle Van Zehra Üniversitesi’ne kadro açısından ayrıcalık tanınıyor. Bu üniversitede Van Zehra Üniversitesi’ni Güçlendirme Vakfı, kurulmasını amaçlıyorlar. Bu vakıf Said Nursi’nin Van’da temeli atılan ve Birinci Dünya Savaşı nedeniyle gerçekleştirilemeyen Medresetü’z-Zehra projesini akıllara getiriyor. Maarif Yasa Tasarısı ile paralelle mücadele adı altında eğitimde paralel bir yapılanma oluşturuluyor. Eğitimi teslim ettikleri vakıflara, derneklere, cemaatlere böylelikle legal bir yol bulunuyor. Bu vakfın içinde artık Ensar da, TÜRGEV de, Birlik Vakfı da olacak.

‘12 yıllık eğitim sona eriyor’

Teşkilat Yasa Tasarısı, birçok düzenlemenin yanı sıra çocuk işçiliğin önünü açan hükmü ile zorunlu eğitimi fiilen 12 yıldan 8 yıla indiriyor. Denetimi yok ederek eğitime hâkim olan yanlış uygulamaların kontrolü engelleniyor, hükümet kendi kadrolarına kamuda istihdam olanağı yaratıyor. Akademisyenleri cezalandırıcı hükümlerle bilim hayatı kıskaca alınıyor, ses çıkartmayan bir akademik kitle oluşturulmaya çalışılıyor.

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.