anadoluverumelimedya.com

Muhalefet kendi eliyle kendi kuyusunu kazıyor

Muhalefet kendi eliyle kendi kuyusunu kazıyor
Halit Kakınç yazdı
Hayretle ve dehşetle izliyorum. Bunların çoğu, yani muhalefete yön verenler; politikayı gerçekten bilmiyorlar. AKP ile sidik yarıştırmayı marifet belleyip kendi kuyularını kendi elleri ile kazıyorlar.

Reklam alanı

Muhalefetin ey kerli ferli ileri gelenleri, sizleri uyarıyorum: Yasama Dokunulmazlığı kaldırılamaz. Kaldırılmamalıdır!

Yasama Dokunulmazlığı’nın temel amacı, milletvekillerini keyfi ve asılsız suç soruşturmalarından, tutuklanmalardan… Özellikle Yürütme tarafından sahnelenebilecek kovuşturmalar yoluyla milletvekillerinin görevlerini yerine getirmelerinden alıkonulmalarını engellemektir.

Bu, sadece nisbî bir haktır. Görevin bitimi ile birlikte sona erer. Parlamento üyeliği sıfatı noktalanınca, parlamento üyesi hakkında ceza kovuşturması da yapılabilir. Daha önce verilmiş ceza hükmü de çektirilebilir.

Düşünce, ifade ve söz hürriyetlerini korumaktan da öte bence esas işlevi, parlamento çalışmalarındaki dengeleri gözetmektir.

Bu konuda Ergun Özbudun ve Kemal Gözler gibi iki değerli hukukçunun makalelerinden, ifadelerinden yararlanarak olayı daha da açalım ki, eksik bir taraf kalmasın:

Yasama Dokunulmazlığı’nın bence en önemli amacı, parlamento üyelerinin parlamento çalışmalarına istedikleri her zaman katılabilmelerini sağlamaktır.

Neden?..

Çünkü: Yasama Dokunulmazlığı olmadığı takdirde, parlamento üyesi herhangi bir milletvekili, iktidar tarafından bir suç soruşturması bahanesiyle göz altında tutulabilir; mahkemeler tarafından tutuklanabilir.

Bu durumda ne olur?.. Gayet basit.

Parlamentoda millî irade tam olarak oluşamaz.

Söz gelimi, diyelim ki hükümetin aleyhine son derece kritik bir güvensizlik oylaması var. Eğer muhalefet partilerinden bir kısım milletvekilinin tutuklanarakmeclise gelip oy kullanmalarını engelleyecek olursanız, normal halde düşmesi gereken hükümet görevde kalır.

DEMOKRASİ İÇİN KAÇINILMAZ KOŞUL

Parlamento üyelerine Yasama Dokunulmazlığı tanınmasının, bana göre temel nedeni budur. Diğer deyişle, Yasama Dokunulmazlığı’nın amacı, parlamento üyelerini iktidar tarafından tahrik edilebilecek keyfi, zamansız ve esassız ceza kovuşturmalarıyla, geçici bir süre için bile olsa, yasama çalışmalarından alıkonulmasını önlemektir.

Olmazsa olmaz bir koşuldur bu.

Üstüne üstlük, yazının girişinde vurguladığım gibi Yasama Dokunulmazlığı, parlamento üyelerini bütün adlî takiplerden muaf da tutmaz. Parlamento üyelerine karşı ceza davaları açılamasa da hukuk davaları açılabilir.

Kural olarak, Yasama Dokunulmazlığı, parlamento üyelerininyasama çalışmalarına katılmalarını engelleyebilecek nitelikte hürriyetten mahrum edici önlemlere; yani tutma, gözaltına alma, tutuklama, sorgulama, yargılama ve hapis cezasını infaz etme gibi işlemlere karşı güvence sağlar.

Bu işlemlerin dışında kalan, parlamento üyelerinin hürriyetlerini kısıtlamayan yargısal işlemlerin yapılmasını kural olarak engellemez.

Ancak, evinde olup buna karşı koyan parlamento üyelerinin şahısları üzerinde zor kullanmak da mümkün değildir. Parlamento üyeleri tanık sıfatıyla mahkemelerde dinlenebilir. Ancak parlamento üyelerinin tanık sıfatıyla da olsa ihzaren celp edilmeleri de mümkün olamaz. Çünkü bu da parlamento üyelerinin üzerinde hürriyeti kısıtlayıcı bir önlem uygulanması anlamına gelir.

Yasama Dokunulmazlığı, milletvekiline bir kişisel ayrıcalık olarak verilmemiştir. Onun görevini gereği gibi yapabilmesi için verilmiştir. Bu nedenle, parlamento üyesi bu dokunulmazlıktan kendi isteğiyle de vazgeçemez. Vazgeçtiği yolundaki bütün taahhütleri hükümsüzdür. Yasama Dokunulmazlığı’nı yargı organları da re’sen dikkate almak zorundadır.

Özetle, Yasama Dokunulmazlığı demokrasi için kaçınılmaz bir koşuldur. Eğer Türkiye’de de muhalefet, iktidar’ın oyuncağı haline gelmek istemiyorsa, bu saçmalığı telaffuz etmekten bile kaçınmalıdır.

Halit Kakınç

Odatv.com

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.