anadoluverumelimedya.com

Yeni anayasa.. neden birileri ilk üç maddeyi değiştirmek istiyor?

1 ve 2 Mart tarihinde Sayın Haluk Dural’ın Ulusal Kanal’da yayınlanan bir söyleşide yeni anayasa konusunun arkasında yatan hesapları açıklamasını paylaşmıştık. Bugün bu değerlendirmenin son ve en dikkat edilmesi gereken bölümünü paylaşıyoruz.

Reklam alanı

Sn. Dural Günün Videosu’nda izlenebilir.

Son bölüm:

4) Cumhurbaşkanı yasaya göre suçlanabilir mi?

Şu anda cumhurbaşkanı biliyorsunuz suçlanabileceği meclisin üçte iki çoğunluğu ile tek şey vatana ihanettir  ama onu yargılayacak ceza kanunumuzda madde yoktur. Bu çalışmalar devam etti neler geldi hatırlayınız. Ecevit hükümeti 57. Hükümet döneminde meclise yerel yönetim yasa tasarısı sevk ettiler.  bütçe plan komisyonunda görüşülürken milletvekilleri dediler ki ya bu tercüme, Amerika’dan gelmiş tercüme, metni geri çektiler. Akp hükümeti kuruldu 2003 senesinde meclise bu sefer kamu temek yasasını sevk ettiler  o zaman ki cb Sezer bunu anayasanın ilk üç maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile veto etti. Bununla yetinmediler başka iş yaptılar . İkiz ihanet yasaları dediğimiz birleşmiş milletlerin sömürge halklarının kurtuluşu için 196oda hazırlamış olduğu medeni haklar ve ekonomik haklar sözleşmelerini Türkiye imzalamamıştı. 57. Hükümet giderken bunu birleşmiş milletler genel sekreterliğine imza karşılığı aldılar. 2003 senesinde bu kanunları meclise sevk etti akp hükümeti. 2004 senesinde bu iki sözleşmeyi yasalaştırdılar. Bununla birlikte bir iş daha yaptılar, anayasanın 90. Maddesine ilave yaptılar. Şimdi bu iki sözleşmelerin, yani birleşmiş milletler medeni haklar ve birleşmiş milletler ekonomik haklar sözleşmelerinin ortak olan birinci maddesi halkların kendi kaderlerini tayin hakkını tanır. Ama ortada bir sorun vardır. O sorun da şudur:  Kime halk denecek? Çünkü uluslararası hukukta halkın tanımı yoktur. Uluslararası hukukta azınlıklar tanımlanmıştır. Ama halk tanımlanmamıştır. Bu eksiklik bilindiği için BM genel kurulundan 1970 yılında 2224 sayılı karar ile Uluslararası Hukuk Bildirgesi adı altında bir sözleşme çıktı. Bu sözleşmenin 1. Maddesinin 5. Fıkrası halkın kendi kaderini tayin hakkının açıklamasını tanımını yapıyor ve de  bunun 4. Fıkrası bu hakkın nerelerde kullanılacağını söylüyor. 3 yerde kullanılıyor: Yeni bir devlet kurmak, pkk’nın 35 yıldır yaptığı iş bu. 2. Kendi kaderini kullanma hakkı başka bir devlete katılmak. Barzani ile bütünleşme. 3. Ayrı bir hukuki statü ile ortaya çıkmak yerel bölgelerde özerklik şartı bu Katalon anayasasını istiyorlar bu şekilde meşrulaşmak için.

5) Anayasa’nın ilk üç maddesi neden hedef?

Bunu yapabilmeleri için anayasanın ilk üç maddesinin değişmesi lazım. Yani bizim 3. Maddedeki ülkenin vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ibaresi bizim üniter devlet yapımızı tanımlayan, merkezi devlet yapımızı tanımlayan bu ibarenin çıkıp onun yerine Türkiye Cumhuriyeti Türk ve Kürt halkı tarafından kurulmuş falan filandır diye bir ibare ekleyip ayrı bir etnisiteyi anayasal olarak statü sağlayacaklar. Bu sağlandığı andan itibaren hatırlayınız demokratik toplum kongresinin sonrasında yapılan açıklamalarda Ayrılıkçı Kürt Hareketi , Birleşmiş Milletlere başvurarak kendi kaderini tayin hakkını isteyeceğiz dendi.

Eğer bu yapılır ise önümüze gelecek tablo şudur: Türkiye’nin vatanıyla milletiyle bölünmesine Türk halkı müsaade etmeyecektir. Böyle bir anayasa, bölücü bir anayasa yapılması Türkiye’nin parçalanmasını ve bölgenin Amerika’nın himayesinde ve işgalinde bir koridora dönüştürülmesine karşı Türk milleti direnecektir. Böyle bir anayasaya karşı insanların direnme hakkı doğacaktır. Bu ise Türkiye’yi iç savaşa götürür. Çok tehlikeli bir oyun oynanmaktadır. Şu anda mecliste yeni anayasa adı altında yapılmak istenen değişiklikler aslında Türkiye’nin önünde büyük bir karanlığa işaret etmektedir. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Chp ve Mhp meclisteki bu anayasa, bölücü anayasa çalışmalarından behemahal derhal çekilmelidir. Geriye Akp ve Pkk’yı  ortak halinde bırakıp yapacakları işlerin meşru zeminden çıkması sağlanmalıdır. Biz de anayasa forumu olarak bunun için çalışmalar yapmaktayız.

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.