anadoluverumelimedya.com

TGB, Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu’ndan çekildi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından yapılan açıklamada “Ülkemizde ve sınır ötesinde, Afrin’de ordumuzun ve milletimizin terörle mücadele ettiği bu dönemde HDP’yi gerekçe göstererek Atatürk ve milli müfredat siyasetlerini dillendirmekten kaçınmak, bizim temel ilke ve siyasetlerimizle bağdaşmamaktadır. Atatürkçü vatansever Türk gençliğinin HDP konusundaki tavrı nettir. Eleştirilerimiz de yıkmak için değil, Atatürksüz müfredata ve eğitime karşı daha kalıcı ve sağlam bir yapı kurmak içindir. Bu koşulların ve siyasetlerin mevcut yapı içerisinde mümkün olmadığını üzülerek belirterek, LABEP’ten ayrıldığımızı siz değerli kurumlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.

Reklam alanı

TGB Genel Merkezi’nin yaptığı açıklama şöyle:

Türkiye Gençlik Birliği olarak, 12.10.2017 tarihinde katılmış olduğumuz LABEP Yürütme Kurulu toplantısı sonrası, Laik ve Bilimsel Eğitim Platformunu ve örgütümüzün bu platformdaki hedeflerini gözden geçirme ihtiyacı hissettik. Bu değerlendirmeler neticesinde vardığımız sonuçlar şunlardır;

1) Milli eğitim ve Atatürk vurgularının eksik olduğu konusundaki hassasiyetlerimiz giderilmek yerine, bu vurguların birleştirici olmadığı platform sözcüsü tarafından ifade edilmiştir. Laik ve bilimsel eğitim elbette ki hepimizin savunduğu değerlerdir. Fakat Atatürk Cumhuriyeti’ni milli bütünlük etrafında kurma mücadelemizi tamamıyla yansıtmamaktadır. Bu eksikliğe karşı herhangi bir düzeltme çabası ne yazık ki görülmemektedir.

2) Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu, Atatürk düşmanı müfredata karşı mücadelemizi yansıtmaktan ve milli eğitim programını yeniden hakim kılmaktan öte, LABEP Sözcüsü Aysel Çelikel nezdinde “2019’a yığınak yapmak” şeklinde görülmüş; HDP’nin 6 milyon oyunu safımıza çekmenin platformun amaçlarından biri olduğu ifade edilmiştir. Bu konudan duyulan rahatsızlık kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra da Sn. Aysel Çelikel nezdinde aksi iddia edilmemiş, konunun üstü kapatılmıştır.

3) LABEP etkinliklerini Türkiye’nin bütün üniversitelerine taşımak için Yürütme Kurulu’na girme talebimiz Sn. Aysel Çelikel tarafından sert bir muhalefet ile karşılanmıştır. Bu talebimizi ilettikten sonra “TGB varsa ben yokum” söylemi, LABEP’in kurullar tarafından mı yoksa bir kişi tarafından mı yönetildiği sorusunu gündeme getirmiştir. Mevcut iktidarın eleştirdiğimiz yönü olan tahammülsüzlüğü, toplumun aydın kesimlerinin toplandığı yer olarak ifade edebileceğimiz bu platformda görmek, bizleri ziyadesiyle üzmüş ve düşündürmüştür.

Ayrıca, LABEP Yürütme Kurulu imzasıyla 20.10.2017 tarihinde kaleme alınan metinde TGB’nin Yürütme Kurulu’na alınmama gerekçesi ‘’ bir gençlik kuruluşuna Yürütme Kurulu’nda yer verilmesinin, diğer gençlik kuruluşları arasında bir ayrımcılık yaratabileceğini; bunun tepkilere yol açacağını; TGB ısrar ederse kısır çekişmelerle uğraşılacağından işlerin yürüyemeyeceğini; bu durumu onaylamadığı için, böyle olursa kendisinin çekileceğini’’ şeklinde ifade edilmiştir. Yürütme Kurulu, işlevsellik üzerinden belirlenmelidir. LABEP’in günümüze kadar üniversiteler bünyesinde faaliyet gösterememesi, işlevsellikten kastımızı açıkça ortaya koymaktadır.

4) Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu’nun bünyesinde, platformun amaçları doğrultusunda kitapçıklar basılması doğal bir faaliyettir. Fakat bu kitapçıklar basılmadan önce imzası atılacak kurumların değerlendirmesine sunulmalı ve onayı alınmalıdır. Yani yürütme kurulu, bir metnin altına örgütümüzün imzasını atmadan önce danışmak mecburiyetindedir. Platformun işlerliği açısından verilen yetkiler imza yetkisi değildir. Laik ve Bilimsel Eğitim Hareketi adında HDP siyasetlerine yakın bir çizgiyi temsil eden yapının “Veli El Kitapçığı” adı altında çıkardığı metni alıp aynen yayınlamak ise platformumuzun ilkelerine yakışmamaktadır.

5-) Eleştiri, özeleştiri ve öneri insanlığın ve insanların yönettiği kurumların gelişimi açısından değerli erdemlerdir. Nasıl ki eleştirmek, öneri sunmak platformun içinde yer alan her kurumun görevi ise eleştirileri olgunlukla değerlendirmek de platformu yöneten yürütme kurulunun görevidir. Platformun gelişimi, etkisinin kitlelerce benimsenecek kadar büyümesi ve tutarlı bir çizgi izlemesi için yaptığımız eleştiriler olgunlukla değerlendirilmemiş aksine sert bir tavırla susturulmuştur. Madde madde ifade ettiğimiz konularda eleştirilerimize yanıt alamadığımız da bir gerçektir. LABEP Yürütme Kurulu imzasıyla 20.10.2017 tarihinde kaleme alınan metinde eleştiri ve önerilerimize cevap verilmediği gibi iddialarımıza karşı herhangi bir yalanlamada da bulunulmamıştır.

En son 6 Ocak 2018 tarihli LABEP toplantısında bu eleştirilerimizi madde madde tekrar ileterek platformdan ayrılma kararımızı açıkladık. Bu eleştirilerimiz üzerine HDP’nin 6 milyon oyunun somut bir olgu olduğunu vurgulayan platform sözcüsü Sn. Aysel Çelikel ‘bugün AKP’ye karşı mücadelede güçlü olabilmek için Atatürk ve milli eğitim gibi nüansları bir kenara bırakarak demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde birleşilmesi  gerektiğini’ tekrarladı.

Ülkemizde ve sınır ötesinde, Afrin’de ordumuzun ve milletimizin terörle mücadele ettiği bu dönemde HDP’yi gerekçe göstererek Atatürk ve milli müfredat siyasetlerini dillendirmekten kaçınmak, bizim temel ilke ve siyasetlerimizle bağdaşmamaktadır. Atatürkçü vatansever Türk gençliğinin HDP konusundaki tavrı nettir. Eleştirilerimiz de yıkmak için değil, Atatürksüz müfredata ve eğitime karşı daha kalıcı ve sağlam bir yapı kurmak içindir. Bu koşulların ve siyasetlerin mevcut yapı içerisinde mümkün olmadığını üzülerek belirterek, LABEP’ten ayrıldığımızı siz değerli kurumlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ulusal.com.tr

About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.