anadoluverumelimedya.com

Kanun metni yazamayan hukukçu

Bülent Esinoğlu / Ulusalkanal

Reklam alanı

Kanun Hükmünde Kararnamenin Yargı Muafiyeti getiren 121 Maddesi büyük tartışma yarattı.

Okuduğunu anlayamayanın yazdığı da anlaşılamaz.

Kanun hükmünde kararname yazıyor. Yazdığından herkes başka anlam çıkarıyor.

Mecliste tartışılmayan kanun metni, her zaman karışıklıklar çıkarmıştır. Meclisin ne demek olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Esas olan meclistir. Ortak akıldır. Eleştiridir. Eleştiri akıldır. Say sayabildiğin kadar Meclisin yararlarını… İnsanlığın icat ettiği en iyi alettir, meclis.

Meclis toplumdaki tartışmaları ve kaosu asgariye indirger. Genel rızayı inşa eder. Buradan kaçmak kargaşaya zemin hazırlar.

Bir milyon iki yüz bin İmam ve Hatip Okulu öğrencimiz okullarında okuyor. Oradan çıkıp hukuk okuyor. Ama hala doğru dürüst okuma yazma bilemiyor.

Benim adamım, hukuk da tahsil etmiş dersen, işte böyle hukuk metni yazar. Yazdığından kimse bir şey anlamaz.

Buraya kadar yazdıklarım; eğitimden gelen eksiğimizin hayata nasıl yansıdığı ile ilgilidir. Liyakatin öne geçmesini savunmakla ilgilidir.

Ne yazık ki, liyakatin en düşük düzeyde yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Yok eğer bu kanun metnini ucu açık olarak yazan kişi veya kişiler, kasten böyle yazmışlarsa, işte bu durum felaketin ta kendisidir.

Eğer kasten böyle yazılmışsa, buradan çıkartılacak tek anlam vardır. İktidar kendisine, ordunun ve resmi kolluk güçlerinin dışında, zor kullanacak bir örgütlenmenin zeminini hazırlıyor demektir.

Çözüm; Kanun Hükmünde Kararnamelerle ülke yönetiminden vaz geçilmelidir. Meclis işletilmelidir.

Arabanın kış lastiği mi kullanacak, yoksa yaz lastiği mi kullanılacağına bilim karar vermeli, bilim ve tekniği işi ehline bırakılmalıdır.

Yakıcı acil iş; bu KHK derhal geri çekilmeli ve kanun metni haline getirilmelidir.

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.