anadoluverumelimedya.com

YSK teklifi komisyondan geçti

Yüksek  Seçim Kurulu’nun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen kanun teklifi Meclis Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.

Reklam alanı

Kabul edilen teklife göre YSK bünyesinde yeni görevlendirmeler yapılacak. Bu kapsamda YSK’nın merkez teşkilatına 225, taşra teşkilatına da 490 olmak üzere toplam 715 personel alımı yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanına en az kullanma süresi 5 yıl olan bir binek otomobil verilecek.

Teklifte, “Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremeyecek” denildi.

Kurul, 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak. Üyelerin 6’sı Yargıtay, 5’i Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek. Üyelerin görev süresi ise 6 yıl olacak. Süresi biten üye yeniden seçilebilecek.

14 maddeli tekliften iki madde muhalefetin itirazı üzerine çıkartılmıştı. Bunlardan biri, müşahit sayılarına sınırlama getirilmesiydi. Diğer madde ise sandık kurulu başkanlarının doğrudan YSK tarafından atanmasıydı. Tekliften çıkartılan bu düzenlemelerin ardından teklif Genel Kurul’da görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunuldu.

Saat 15’te mesaiye başlayacak Genel Kurul’da bugün maden işçileri ile tütün üreticilerini yakından ilgilendiren Torba Yasa’nın da görüşmeleri yapılacak. Bütün maddeleri kabul edilen 127 maddeli teklifin, tümü üzerinde oylama yapılacak.

ulusal.com.tr

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.