anadoluverumelimedya.com

148 milyonluk ilaç ve tıbbi malzeme nerede?

NURCAN GÖKDEMİR / Birgün

Reklam alanı

AKP’nin piyasacı sağlık sisteminin ana organı olan ve sistemin çökmesinden sonra KHK ile kapatılan Kamu Hastaneleri Kurumu’nun mali tablolarında stoktan çıktıktan sonra ne tüketilenler ne de hastanelere yollananlar arasında görülmeyen 150 milyon liraya yakın tutarda ilaç ve tıbbi malzeme tespit edildi.

Sayıştay’ın Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 2016 yılı faaliyetlerini denetim raporunda, sağlık tesislerinin stoklarından çıkışı yapılan bazı ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin kaydının mali tablolarda bulunmadığı tespiti yer aldı.

Depodan çıkan kayıtta yok
Raporda, kurumun mali tablolarında stok hareketlerinin izlendiği hesap kodlarıyla Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS)’nden hurdaya ayrılan ya da başka sağlık tesisine devredilen stoklarla ilgili alınan veriler birlikte incelendiğinde, bazı malzemelerin depodan çıkışı yapılmış gözükmesine rağmen muhasebe sisteminde karşılığının olmadığı bildirildi. “İlaç ve farmakolojik ürünler ile medikal malzemelerde, stoktan çıkışı yapılan ancak, ne tüketime verilen ne de başka sağlık tesisine devredilen” toplamda 148 milyon 868 bin 548 liralık malzeme olduğu tespiti raporda yer verildi.

Denetçiler 148.8 milyon liralık malzemelere ait hatanın, muhasebe sistemindeki tutarsızlık ya da faturalandırılamayan tedavi hizmetlerinde kullanılan malzemelerin ayrıntılı şekilde mali tablolarda izlenememesinden kaynaklandığı görüşüne raporda yer verdi.

Tüketim de çıkandan fazla
Bunun yanı sıra sağlık tesislerinde yapılan tüketimin ise stoklardan çıkan ilaç ve tıbbi malzemelerden fazla olduğu da belirlendi. Laboratuvar malzemelerinde tüketimin stok çıkışından 34 milyon 864 bin 317 liralık fazla yapıldığını da saptayan denetçiler, raporda “Bu olmayan bir malzemenin tüketilmesi anlamına gelmektedir” dedi.

Stok ihtiyacın 500 katı
Bu arada denetim yapılan sağlık tesislerinde ihtiyaçtan çok fazla malzeme bulundu. Raporda, bunun kurumun ihtiyacı olan tutarın aşırı yüksek gösterilmesinden kaynaklandığı ve bunun sonucunda azami stok miktarının ortalama çıkış miktarının 10, 50, 100 ve 500 kat üzerinde olduğu saptaması raporda yer aldı.

Raporda, bazı malzemelerin fiyat ve kargo maliyetlerindeki yüksekliğin, kayıt yetkililerinin aşırı yüksek yıllık ihtiyaç miktarı belirlemeleri için bir gerekçe olamayacağı ifade edildi.

 

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.