anadoluverumelimedya.com

MEB’in dini harcamalarına Sayıştay vetosu

ÇAĞLAR BALLIKTAŞ / Birgün

Reklam alanı

Laiklik karşıtı uygulamaları nedeniyle tepkileri üzerine çeken Milli Eğitim Bakanlığı’nı, dini faaliyetlere bakanlık bütçesinin konu ile ilgisi olmayan kalemlerinden yaptığı harcamaları nedeniyle Sayıştay da eleştirdi.

Sayıştay’ın, MEB’in 2016 yılı harcamalarına ilişkin denetim raporlarında, yarışmalar için ayrılan ödeneğin “Arapça Bilgi ve Etkinlik”, “Hafızlık ve Ezan Okuma”, “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” ve “Hutbe Okuma” yarışmalarına harcanmasına itiraz edildi.

Raporda, 2016 yılında toplamda 680 bin TL harcanan yarışmalardan hiçbirinin sanat, bilim, kültür ve spor yarışmaları sayılamayacağı vurgulandı.

Bakanlık, Sayıştay’ın bu saptamasına karşı, “Anadolu imam hatip liseleri arasında Arapça öğrenimini desteklemek, öğrencilerin Arapça dini metinleri anlamalarını sağlamak, kişisel, sosyal ve kültürel alanlarda ve mesleki alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla yarışmaların düzenlendiği, düzenlenen faaliyetlerin çeşitliliği, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik katılımları da artırdığı” savunması yaptı. Ancak Sayıştay bu savunmayı ikna edici bulmadı.

“Dini kitapların zenginleştirilmesi”

Sayıştay ayrıca raporda “2016 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamaları artırmak” gerekçesiyle “Hz. Muhammed’in Hayatı” isimli kitabın zenginleştirilmesi için yapılan harcamayı da usule uygun bulmadı. “Hz. Muhammed’in Hayatı ders kitaplarının zenginleştirilmiş kitap haline getirilmesi” için yapılan 200 bin TL’lik harcama için Sayıştay, bu hedefin harcamayı arttırdığını belirtti. Raporda, “Öğrencilerin başarı puanını artıracak faaliyetler olmadığı değerlendirilmektedir” denildi.

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.