anadoluverumelimedya.com

CHP o yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

CHP, AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen TBMM İç Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın iptali istemiyle yarın (15 Eylül 2012:00’de Anayasa Mahkemesi‘ne başvuru yapacak.

Reklam alanı

CHP tarafından yapılacak başvurunun ardından Anayasa Mahkemesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Yeni iç tüzükte neler var?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, TBMM Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK ilanını takip eden 5’inci gün yerine 3’üncü gün saat 14.00’te toplanacak. Milletvekili andını içmekten imtina eden milletvekillerinin, bu sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanması engellenecek.

Aksi karar alınmadıkça her salı saat 15.00’te toplanan Genel Kurul, salı günleri yine aynı saatte açılacak ve saat 21.00’de kapanacak. Çarşamba ve perşembe günleri 15.00-19.00 saatleri arasında çalışan Genel Kurul, teklifin kabulüyle 14.00-21.00 saatleri arasında mesai yapacak. Genel Kurul’u yöneten TBMM Başkanı ya da başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu kalkacak, koyu renk elbise giyebilecekler.

Yoklama talebine sınırlama

Milletvekillerinin oylama öncesinde yoklama talebine sınırlama getirilecek. Milletvekilleri, sadece görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanmasında yoklama isteyebilecek. Oturumu yöneten Başkan ve Divan üyeleri toplantı yeter sayısına dahil edilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetleri okunmayacak. Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin maddelerinin oylanmasında artık açık oylama talebinde bulunulamayacak. Tasarı ve tekliflerin tümünün oylamasında, en az 20 milletvekilinin talebi halinde açık oylama yapılabilecek. Aksi halde bu oylamalar ve maddelerin oylamaları işaret oyuyla yapılacak.

TBMM’ye döviz ve pankart getiren vekillere kınama

TBMM’ye silahlı giren ve Genel Kurul’un çalışma düzenini, huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getiren, kullanan milletvekilleri, kınama alacak. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı’na, TBMM’ye, TBMM Başkanı’na, Başkanlık Divanı’na, birleşimi yöneten başkanvekiline, milletvekiline, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasa’nın ilk 4 maddesinde çerçevesi çizilen anayasal düzene hakaret eden, söven, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasa’da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapan milletvekili hakkında, Meclis’ten geçici çıkarma cezası uygulanacak. Fiili saldırıda bulunan, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlara silahlı olarak giren milletvekilleri de Meclis’ten geçici çıkarılacak.

yurtgazetesi

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.