anadoluverumelimedya.com

Müzik eğitimcileri bakanlığa başvurdu

İstihbarat Servisi

Reklam alanı

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkanı Refik Saydam Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a müfredattaki hatalarla ilgili yazılı başvuru yaptı. Saydam, bilimsel ölçütlerle yeni program hazırlanana kadar, önceki öğretim programın uygulanmasına devam edilmesini istedi.

Yeni müfredat tartışmalarının bir başka boyutu müzik dersi programı. MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam, başvurusunda, yapılan değişikliklerin bilimsellikten uzak olduğunu belirtti. Saydam başvuruda, yargı sürecine gerek kalmadan programın uygulamadan kaldırılmasını isteyerek, şu görüşlere yer verdi: “Öğretim programları çağın gelişmelerine uygun olarak güncellenmelidir. İsteğimiz şudur; millî birlik ve bütünlüğe en çok gereksinim duyduğumuz şu dönemde, Cumhuriyet’le, eğitimin bilim ilkeleriyle, müzik eğitimi ve sanatıyla çatışmalı bu yetersiz program (yargı süreçlerine gerek kalmadan) uygulamadan kaldırılmalı. Şimdilik önceki programların yerinde kalması sağlanmalıdır. Müzik dersi öğretim programları üniversitelerden, alandan konuyla ilgili yeterli bilimsel, sanatsal donanıma ve deneyime sahip eğitimcilerin, uzmanların katılımlarıyla önyargıdan uzak yeniden hazırlanmalıdır. MÜZED, öğretim programları ve alanıyla ilgili her konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı çalışmalara katkı sunmaya hazırdır.”

TEKBİR VE SALÂT-I ÜMMİYE

Programda tepkiye neden olan bazı değişiklikler şöyle: ‘Dinî günler’ kavramı ve ilkokul birinci sınıftan itibaren ‘İlâhi’ öğretimi, yedinci sınıfta ‘Tekbir ve Salât-ı Ümmiye’ öğretimi. Çoksesli Çağdaş Türk Müziği’nin, ‘Türk müziği türleri’ arasında sayılmamış olması. Popüler müziğin yerini, Mehter müziğine ve dinî müziğe bırakmış olması. Çalgı çalma eğitimi programının kaldırılmış olması. Atatürk’ün müzik devrimine ilişkin yer alan konuların çıkarılmış veya önemsizleştirilmiş olması.

aydınlık

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.