anadoluverumelimedya.com

Yeni müfredattaki tarih skandalını

Odatv

Reklam alanı

MEB, 18 Temmuz’da yeni Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programını (müfredatını) yayınladı. Henüz ders kitabını yayınlamasa da yeni programda Atatürk’e ve O’nun ilkelerine Ocak ayında yayınladığı taslaktan daha az yer verildi.

Biz taslağın Atatürk, Cumhuriyet, laiklik, milli kimlikten olabildiğince gözden uzak tutmaya, önemsizleştirmeye çalışmakla değerlendirirken yeni müfredat bu kaygılarımızı artırmamıza neden oldu. Çünkü “sadeleştirme” söylemi altında Atatürk’e, devrimin pratiğine taslaktan daha az verilmeye, dahası Cumhuriyet devrimiyle hesaplaşmaya çalışıldığını gözlemliyoruz.

ATATÜRK GÖZLERDEN UZAKLAŞTIRILIYOR VE ÖNEMSİZLEŞTİRİLİYOR

Ocak’taki taslağın ilk ünitesinin başlığı “20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti ve Mustafa Kemal” idi. Yeni müfredatın 1. ünitesinin başlığından “Mustafa Kemal” çıkarılarak “20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya” oldu. Bu ünitedeki “Mustafa Kemal’in 5. ve 3. ordularda aldığı vazifelere değinilir” şeklindeki kazanım açıklaması çıkarıldı. Fakat “Irak Cephesi’ndeki Kut’ül-Amâre Zaferi’ne ve Medine Müdafaası’na değinilir” kazanımı ise yeni müfredatta yer aldı. Anlaşılıyor ki son zamanlardaki Kut’ül-Amâre Zaferi’nin görkemli kutlanmasını dikkate aldığımızda Cumhuriyet tarihine dinsel yönü ağır basan alternatif tarih anlayışı yerleştirilmek isteniyor.

Taslaktaki “Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi” ve “İstiklal Harbi’nde Cepheler” ünitelerindeki konular birleştirilerek müfredatta “Millî Mücadele” ünitesi olarak yer aldı. Taslaktaki “Mustafa Kemal’in kişilik özellikleri ve özlü sözlerine yer verilir” kazanımı çıkarıldı. “Mustafa Kemal’in İstanbul’daki faaliyetleri ve Samsun’a çıkışının gerekçeleri vurgulanır” kazanımından “Mustafa Kemal’in İstanbul’daki faaliyetleri” kısmı çıkarıldı ve “Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkarak Millî Mücadele’yi başlatmasına değinilir” şeklinde düzenlendi.

Taslaktaki “Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri” ünitesi kaldırılarak ilkelere müfredatta sadece başlık düzeyinde yer verilerek sınırlandırılmıştır.

 

About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.