anadoluverumelimedya.com

Bu referandum demokratik değildir ama…

Ali Sirmen / Cumhuriyet

Reklam alanı

Önce yanlışları düzeltelim:
Millet”, sadece sizin gibi düşünenler değildir.
Milli İrade”, sadece sizin siyasal tercihlerinize uygun tutum ve davranışları olanların iradesi değildir.
“Demokrasi”, sadece sizin gibi olanların ve/veya sizin gibi düşünenlerin haklarını korumakla yetinmez.
Sandık”, Demokrasi için yeterli değildir.
Yargı bağımsızlığı” olmadan Demokrasi olmaz.
Siyaset ve iktidar üzerinde “Anayasal Yargı Denetimi” olmadan Demokrasi olmaz.
Anayasal Yargı Denetiminin” ve “Bağımsız Yargının” “Temel Hak ve Özgürlükleri” korumadığı rejim Demokrasi değildir.
Temel Hak ve Özgürlükler”, Demokrasi’nin güvencesidirler; Demokrasiyi yok etmek için kullanılamazlar.
Muhalefetin, “iktidarla eşit fırsat ve olanaklara” sahip olmadığı seçim ve tercihler meşru değildir.
Çoğunluk kararları” “Milli İrade” olarak dayatılamaz.
“Çoğunluk kararları” “Azınlıkta kalanların temel haklarını ve Özgürlüklerini” yok etmek için kullanılamaz.
“Referandum” bir Demokrasi kurumudur, Demokratik hak ve Özgürlükleri yok etmek, Demokrasiyi tahrip etmek için kullanılamaz.

***

Şimdi de doğruları vurgulayalım:
Millet”, sizden farklı düşünenlerden ve siyaseten size karşı olanlardan da oluşur.
Milli İrade”, iktidar dışındaki siyasal tercihleri de yansıtır.
Demokrasi”, kimlikleri, düşünceleri ve tercihleri ne olursa olsun, herkesin haklarını korur..
Demokrasi” için şeffaf, adil ve periyodik seçimlere ek olarak “Hukuk Devleti”, “Yargı bağımsızlığı”, siyaset ve iktidar üzerinde “Anayasal Yargı Denetimi” ve “Temel Hak ve Özgürlüklerin” herkes için korunmuş olması da gereklidir.
“Demokrasinin temel kurum ve kuralları” “Referanduma” sunulup tahrip edilemez.
Başta “Muhalefet ve ifade hakkı ve Özgürlüğü” olmak üzere “Temel Hakve Özgürlükler”, “Yargı bağımsızlığı”, “Yargı denetimi”, “Hukuk Devleti”, “Periyodik, şeffaf ve adil seçimler”, “Referandumla” sınırlanamaz ve kısıtlanamaz!

***

AKP/Erdoğan iktidarı ve onun etkisine girmiş olan Yüksek Yargı, sürekli olarak Demokrasiyi ihlal ediyor:
Erdoğan Başbakanlık’tan istifa etmeden Cumhurbaşkanlığı seçimine giriyor…
OHAL’in ilanıyla hiç ilgisi olamayan KHK’ler bile Anayasa Mahkemesi denetimi dışında tutuluyor.
Ülkede OHAL ile tam bir baskı havası hâkimken, gazeteciler ve politikacılar hapisteyken, anayasa değişikliğine hayır diyen, laikliğe sahip çıkan gÖsteriler yasaklanmışken, anayasayı değiştiren, Demokrasiyi rafa kaldıran bir Referandum uygulamasına gidiliyor!
Üstelik de “Milletten korkmayın” diye demagoji yapılıyor…
Milletten korkmayanlar:
“Demokrasiyi” sınırlamaya ve kısıtlamaya kalkarlar mı…
Milli İradeyi” saptırırlar mı…
Millete, (aslında sormaya hakkı yokken) bir şey sorarken bu kadar baskı yaparlar mı?
Referandum’a OHAL koşullarında giderler mi?

***

Aynen Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi hem Demokrasiye uygun olmayan uygulamalar yapılıyor, hem de sonuçlar meşru imiş gibi dayatılıyor!
Bu nedenle, Demokrasiye uygun olmayan, yani aslında meşru olmayan bu Referandum da madem ki Önlenemiyor, o halde “Demokrasiyi” korumak için sandığa gidip “Hayır” demek gerekiyor…
Unutmayın, sandığa gitmeyen her oy iktidara verilmiş sayılır!

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.