anadoluverumelimedya.com

Vakıfların eğitim ve yurt faaliyetlerinde kontrol Diyanet İşleri’ne geçti

Kamu taşınmazları üzerinde eğitim ve yurt faaliyetleri için üst hakkı tesis edilmesine ilişkin yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Altay, yönetmeliğin amacında, vergi muafiyeti bulunan vakıflara, mülkiyeti hazineye ait olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların 49 yıllığına bedelsiz olarak verilmesinin öngörüldüğünü belirterek, “Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile geçici 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Reklam alanı

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti  yürütenlere Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek” dedi.

Kanunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın adının geçmemesine rağmen Yönetmelikte eğitim ve yurt için yapılan başvurularda ilgisine Milli Eğitim Bakanlığı veya Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hazırlanacak plan ve projeler için uygun görüş alma zorunluluğunun getirildiğini vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

“Bu şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı eğitimle ilgili kurumlarda ibadet yeri zorunluluğu vb. konular dışında teknik içerikli plan ve projelerde bile söz sahibi olarak eğitimin içine girecek ve uygun görüş vermezse hazırlanan projeler uygul anamayacak. Kanunda Diyanet İşler Başkanlığına bir sorumluluk verilmemesine rağmen Yönetmelikte Diyanet İşleri Başkanlığı’na belirleyici rol verilmesi Kanuna da aykırılık oluşturuyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEVRE DIŞI KALACAK

Yönetmelikle yapılan düzenlemeye göre eğitim faaliyeti yapacak ya da yurt açacak vakıflar, hiç ilgisi olmadığı halde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan uygun görüş almak zorunda kalacaklar. Yayımlanan bu Yönetmelik ile vakıfların eğitim faaliyetleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kontrolüne geçmiş olacak; Milli Eğitim Bakanlığı devre dışı kalacak, Diyanet İşleri Başkanlığının izni olmadan vakıflar eğitim faaliyetlerini sürdüremeyeceklerdir. Eğitim ve yurt faaliyetleri için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan uygun görüş alınacak olması ne kanuni ne de teknik açıdan açıklanabilecek bir durum değil.”

TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU’NA AYKIRI

Bunun yanı sıra 430 sayılı Kanun ile ülke genelinde eğitim faaliyeti yürüten tüm kurumların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandığını kaydeden Altay, “Yayımlanan bu Yönetmelik ile vakıfların eğitim ve yurt faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığına ait olan yetkinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca paylaşılacak olması 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununa da aykırıdır. 15 yıldır ülkeyi kesintisiz bir şekilde yöneten AKP iktidarı eğitim sistemini sayısız değişiklik yapmasına rağmen istenilen noktaya getirememiştir. 15 yılda 6 Bakan, 3 program, sayısız sınav değişikliği sistemi kaotik bir yapıya sürüklemiş, eğitimin bilimsel rotasını değiştirmiştir. Son günlerde eğitim müfredatı ile başlatılan gayri bilimsel politikalar Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim Ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmeliği ile eğitimin fiziki alt yapısında değiştirme gayretleri ile tavan yapmıştır. Eğitimin bütünlüğü, tekliği bu yönetmelikle sona erdirilmiştir” diye konuştu.

sözcü

About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.