anadoluverumelimedya.com

YSK başkanı ve yöneticileri istifa etmeli

Vatan Partisi yöneticileri Mehmet Cengiz ve Turgut Okyay ile İsmail Hakkı Perin, Vatan Partisi Genel Merkezi’nde düzenledikleri basın açıklamasıyla YSK yöneticilerini istifaya davet etti.

Reklam alanı

YSK’nın kararını dikkatle inceleyiniz. YSK her ne kadar yasa öyleyse de ben böyle karar veririm diyor.
298 sayılı Seçim Kanunu’nun 98. maddesi üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz diyor. 101. maddesinde “arkasında sandık Kurulu mührü bulunmayan pusulalar geçerli değildir” diyor…
İtirazmıza konu bu olaylarla ilgili açıkça suç işlenmiştir. YSK’nın bu başvurumuzun reddine ilişkin kararlarında da itiraf etmektedir. Ortada bir suç vardır bu suç sandık kurulu üyeleri başkan trafından işlenmiştir. İlgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına diyor. Bu eylemde suç olduğunu kabul ediyor. Bu suçu işleten organ maalesef YSK’dır. Kendi aldığı kararına rağmen bir işlem yapılamsını o ilgili ilçe sayımın başlamasından hemen sonra aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla insanları suça yönlendiren asli faali olması söz konusudur. Bu koşlullarda hukuk mücadelemizi sürdüreceği. YSK başkanı ve üyelerine çağrımız: Bu fiiliniz nedeniyle yasaları ihlal ettiniz.  Bu anayasa ilgili hükmü uyarınca yargı denetiminde yapılması gerekn adil sçeim ilkesinin ihlalidir. bu bakımdan YSK başkan ve üyelerini derhal istifaya davet ediyoruz.
Kanunsuzluklara Vatan Partis olarak mücadele edeceğiz.

YSK’NIN KARARI TAMAMEN SİYASİ

Genelkurmay İstihbarat Daairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin:

Hem yasanın 98. 101. maddelerinde hem de anayasanın 67. maddesinde sçeimlerin adil bir şekilde hukkun denetişmi altında yapılası karar altına alınmıştır. Bu yasaların yorumlanmasında hem 98., 101. YSK’ya bir insiyatif tanın amıştır Mühürsüzler geçersiz diye açıkça belirtilmiştir. YSK başkanı ve üyelerinin yeni baştan yasa yapma yetkisi yok. Onlar çıkan yasaları uygulamak zorundalar. Aldıkları kararlar yasa maddelerini ihlal ediyor. Hepsi suç teşkil ediyor. YSK suç işledi. İşlediği suçu neden mühürlemedinz diye ilçe seçim kurularının üzerine atıyor. Evet işlem yapılabilir. Ama bunların işlem yaılırken yasaya göre mühürsüz zarfların da geçersiz sayılamsı gerekir. YSK başkanına ben siyasi değilim diyor. Ancak aldığı karar tamamen bir siyasi karrdır. Onun için YSK suç işlediği ve suça iştiraf ettiği için başkanı ve üyeleri derhal eistifa etmelidir. Haklarında yasal işlem başlatılmalıdır. Derhal istifaya çağırıyoruz.
YSK’nın kararına ilişkin Erdooğan ‘net bu iş bittiç AİHM AYM yetki alanında değil” dedi.
AYM bireysel başvuru yapabileceğini söylediniz?
Mehmet CEngiz: Oturduğpu koltuk itibarıyla bu açıklama yargıya müdahaledir. Yönlendirme çabasıdır. Bunu kınıyoruz. Anayasa da ve AİHM sözleşmesinde düzenlenmiş temel hakların ihlal edildiğini herkez bireysel başvuruda bulunabilir. Bu bir haktır. Adil seçim ilkesini ihlal etmiştir. ERdoğan’un açıklamaları hem siyaseten hem de hukuka aykırıdır. Kararının gerekçesi yazıldıtan sonra AYM’de itiraz hakkımızı kullanacağız. AİHM konusunda da partimiz orgalarının kararı doğrultusunda işlem yapacağız. Seçme ve seçilme hakkı temeldir. Biz biliyoruz ki AYM AİHM başvuru zorunda bırakmaycaktır. Konuya avrupanın da müdahil olma
Çağrı: Kendi yasal organlarımız nezdinde bu sorunu çözmeliyiz. Buna da uyulmaz ise herkesin AİHM’e başvuru hakkı vardır.
Soru: AKP’nin YSK temsilcisi açıklama yaptı Kanunlar bazen hukuka uymayabilir dedi.
Bu açıklama çizmeyi aşmaktır. Kanunların yorumu onların yetkisinde olan bir husus değildir. kanunları uygun bulmayabilirler. Ancak bu kanun maddesi uygulanmamalıdır şeklinde hiç kimse karar veremez. YSK bu kararı kendi içeriğinde yasa hükümlerine aykırı olduğunu kendileri de kabul etmektedir. Dolayısıyla bu yasa tanımazlığın başka şekilde formüle edilmesidir. Kaldı ki sözünü ettiğimiz karar daha sandık açılır açılmaz bu beyanatta bulunan AKP temsilcisinin talebiyle alınmıştır. AKP’nin talebi ihtiyaçları doğrultusunda alındığı anlaşılmaktadır.

aydınlık

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.