anadoluverumelimedya.com

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI’NDAN BASIN AÇIKLAMASI

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI’NDAN

Reklam alanı

BASIN AÇIKLAMASI – 02.02.2017

Türkiye cumhuriyetini kuran Türk halkı yani büyük Türk Milleti !

Milli egemenlik esası üzerine inşaa ettiğin Cumhuriyet Türkiye’sinin,

Siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan dayanak noktaları, felsefesi ve ruhu vardır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bağrından çıktığı Türk Milleti’nden kopartılmaya, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim müfredatından çıkartılmaya, unutturulmaya çalışılmaktadır.

Bilinmelidir ki, Türk Milletinin geleceği medeniyet ufkunda bir güneş gibi doğmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim kademelerinin tamamında yeni bir müfredatın uygulanacağı ilan edilmiştir. 53 farklı dersin taslak programının bakanlık internet sitesinde askıya çıkarıldığı açıklanmıştır. Ülkemizin eğitim sistemi ile gelecek nesiller açısından böylesine önemli bir konuda taslak programlarla ilgili kurumsal önerilerin 6 Şubat, bireysel önerilerin 10 Şubat 2016 tarihleri ile sınırlandırılması, bakanlığın müfredat taslakları ile öneri alma sürecini sadece sembolik olarak ele aldığını gözler önüne sermektedir.

Söz konusu müfredat değişikliği ile ilgili olarak Baromuzun Çocuk Hakları Merkezi ,Atatürk Araştırma Merkezi ve Yasa Komisyonu bir çalışma grubu oluşturarak inceleme ve değerlendirmelerini rapor haline getirmiştir. Bu rapor Milli Eğitim Bakanlığı ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır;

Öncelikle belirtmek isteriz ki; yeni müfredatta, Atatürk’e ve Cumhuriyetin temel niteliklerine yapılan vurgu azaltılmıştır. Oysa, Atatürk, Cumhuriyet Türkiyesi’nin bir simgesidir. O’nun eseri olan ve Türk Devrimi adı verilen bu tarihsel olay, büyük insanın önderliğinde, ulusça başarılan bir kurtuluşlar dizisi olup Atatürk kişiliği, devrimleri ile bir bütün haline gelmiştir. 15 Temmuz kalkışma hareketinden sonra, milli birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Atatürk ilke ve devrimlerini müfredat kitaplarından çıkartmak yerine daha doğru ve etkin anlatılmak yolu tercih edilmelidir. Yine milli kahramanımız, Kurutuluş savasının önemli isimlerinden İsmet İnönü ders kitaplarından çıkartılmaktadır. Tam aksine eğitim ve öğretim müfredatlarında Cumhuriyetin kuruluşuna emek veren başta İsmet İnönü olmak üzere bütün Türk büyüklerine ayrıntılı yer verilmeli, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirici ulusal öğeler İstiklal Marşı ve Milli bayrağımız, ulusal gün ve bayramlarımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli kahramanlarımız tarihsel perspektif içinde ele alınıp ayrıntılarıyla anlatılmalıdır. Bu suretle andımız uygulamaya konmalı. Tören ve kutlamalar daha özenli ve katılım sağlanarak yapılmalıdır.

Bütün toplumlar için esas olan demokratik, katılımcı, bilimsel, eşitlikçi ve adaletçi bir kültür inşa etmektir. Hiç kuşkusuz ki, bunun yolu da demokratik, bilimsel ve laik eğitimden geçmektedir. Ancak bu temeller özgür, eşit ve barış içinde yaşayan toplumların oluşumunu sağlayacaktır. Bu nedenle aydınlık gelecekler için; çağdaş, bilimsel, laik ve demokratik eğitim ve öğretim sistemi vazgeçilmezimizdir.

Eğitim müfredatı hazırlanırken öncelikle bilimsel, demokratik, laik, bireyin yanı sıra toplumsal faydayı da gözeten, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, eşitlikçi eğitim programlarının oluşturulması son derece önemlidir. Bu çerçevede yaratıcı ve eleştirel düşünen, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, demokrasiyi özümsemiş, insan hak ve özgürlüklerini ön planda tutan, adalet duygusu gelişmiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programları oluşturmak temel hedefimiz olmalıdır.

Türkiye’nin mevcut eğitim politikasının temelinde laik-bilimsel eğitim anlayışından çok, eğitim sisteminin iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine uygun olarak biçimlendirilmek istenmesi yatmaktadır.

Mücadelemiz çağdaş, laik ve bilimin ışığında bir eğitim sisteminden yanadır;

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün işaret ettiği gibi, gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve kültürün müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulama mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış;

Mustafa Kemal’i her açıdan doğru anlamış, benimsemiş ve uygulamış;

İçte ve dışta barışı yaşayan,

Uygar bir toplum olma umudumuzu hiç kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz.

Saygılarımızla.

İzmir Barosu Atatürk Araştırma Merkezi
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi
İzmir Barosu Yasa Komisyonu

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.