anadoluverumelimedya.com

Aliağa’da termik santrale iptal

BİRGÜN / ANKARA

Reklam alanı

AKP’nin çevreye zarar saçan ve rant odaklı enerji politikaları sonucunda inşa etmeye çalıştığı Aliağa Enerji Santrali’nin ÇED raporu iptal edildi.

İzmir Aliağa’da kömür yakıtlı enerji santralinin kurulmasına ilişkin “Aliağa Enerji Santrali” projesi hakkında 5 Mayıs 2010 tarihinde verilen ÇED olumlu raporu kararı, TMMOB tarafından açılan dava sonucu İzmir İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Hukuka aykırı 7 işlem

Raporun hukuka aykırı olduğunu belirten mahkeme, iptal kararında şu gerekçelere yer verdi:

“Hava kirliliği konusunda yeterli inceleme yapılmadığı, uçucu külün nerede depolanacağının tam olarak anlaşılamadığı, külün taşınmasının günlük taşıma yoğunluğunu artıracağı, atık konusunda belirsizlikler olduğu, denizden alınacak soğutma suyunun klorlanacağı, daha sonra da klor arıtımı yapılarak derin deniz deşarjı ile denize verileceği, bu tip santrallerde soğutma suyu miktarının fazlaca olması nedeniyle küçük bir hatanın çevrenin geri döndürülemeyecek tahribine sebep olacağı, arkeoloji ve sanat tarihi açısından son derece önemli bir bölge olması nedeniyle planlama kararı ve yer seçimi ilkeleri açısından hatalı olduğu, yerleşim alanları üzerinde olumsuz etkisinin olduğu, jeolojik açıdan fay hattı konusunda bilimsel analizlerin yapılmadığı, tarım arazilerinin kullanımı yönünden kapsamlı bir değerlendirme yapılmadığı anlaşılmıştır.”

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.