anadoluverumelimedya.com

ADD Şube Başkanı Solak: “Başkanlık diktatörlüktür”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bağcılar Şubesi Başkanı Mustafa Solak, Anayasa çalışmaları ve Başkanlık sistemi hakkında yazılı bir basın açıklama yaptı. “Başkanlık diktatörlüktür” başlıklı bir açıklamada bulunan Başkan Mustafa Solak, Başkanlık sistemine karşı 4 Aralık Pazar günü Ankara’da yapılacak eylem için de çağrı yaptı.
Aynı zamanda tarihçi ve yazar olan Başkan Solak açıklamasında, “Ülkemiz AB, ABD emperyalistlerinin desteklediği PKK, PYD, IŞİD, FETÖ’ye karşı vatan savunması verirken, Başkanlık gündemi toplumu kutuplaştırır. Gücümüzü Başkanlık tartışmalarına değil AB kapılarında parçalanması istenen Türkiye’mizin birliğine, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başarısına harcamalıyız” vurgusu yaptı. 365/Haber Merkezi

Reklam alanı

İşte, Atatürkçü Düşünce Derneği Bağcılar Şubesi Başkanı Mustafa Solak’ın yazılı basın açıklamasının tamamı:
BAŞKANLIK DİKTATÖRLÜKTÜR!
Başkanlık Sistemi; demokrasi, laiklik, çağdaşlaşma esaslı Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini ve üniter yapısını ortadan kaldıran, yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı, Kanun hükmünde Kararnamelerle insan haklarının askıya alındığı, yargının tarafsızlığını kaybettiği, Emekçilerin ve emek örgütlerinin, tamamen baskı altına alınacağı, bir yönetim biçimidir.
Sorun, rejim değişikliğidir. Maddeler üzerinden tartışmak doğru değildir. Bu değişikliğe bütünsel açıdan karşı koymak gerekir. Bağımsızlık savaşını yürüten Gazi Meclis etkisizleştirilemez. Milletin vekilleri işlevsiz bırakılamaz. Yasama, yürütme ve yargı gücünün tek elde toplanması, rektörlerin Cumhurbaşkanınca atanması kabul edilemez. Bu denetim mekanizmaları işlevsizleştirilemez.
Çözüm meclis sisteminin yeniden sağlıklı bir şekilde yapılandırılmasındadır. Atatürk de 4 Kasım 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ne Başkanlık sistemi için şöyle demiştir: “Amerika sistemini memleketimizde tatbik etmeyi hiç aklıma getirmedim. Sistemsiz ve kanunsuz tarzda Reisicumhurlukla başvekâleti birleştirmeyi asla düşünmedim. Ve düşünecek adam olmadığım bütün milletçe malumdur zannederim.”
Ülkemiz AB, ABD emperyalistlerinin desteklediği PKK, PYD, IŞİD, FETÖ’ye karşı vatan savunması verirken Başkanlık gündemi toplumu kutuplaştırır. Gücümüzü Başkanlık tartışmalarına değil AB kapılarında parçalanması istenen Türkiye’mizin birliğine, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başarısına harcamalıyız.
“BAŞKANLIK’A HAYIR” demek için 4 Aralık Pazar saat 12.00’de tek adam yönetimine dur demek için Ankara’da buluşalım.

Atatürkçü Düşünce Derneği Bağcılar Şubesi
Şube Başkanı Mustafa SOLAK

gazete365

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.