anadoluverumelimedya.com

Bahçeşehir Göleti’ni yapılaşmaya açan plana iptal: İnşaat doğal yapıyı zedeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Başakşehir’in önemli yeşil noktalarından biri olan Bahçeşehir Göleti’ni yapılaşmaya açan imar planı değişikliği İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Reklam alanı

 

Bakanlık 2013 yılında göletle ilgili 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli imar planlarında değişiklik yapmış, Bahçeşehir Derneği ve Gölet Gönüllüleri bu değişikliğe karşı yargıya başvurmuştu. İlçenin nefes alma noktalarından biri olan Gölet’te plan değişikliğinin ardından inşaat büyük bir hızla başlamıştı.

‘vb’ belirsizliği

 

Açılan davada iptal kararı veren İstanbul 5. İdare Mahkemesi, şu ifadelere yer verdi: “Dava konusu planlarda plan notu ve hükümleri ile gölet ve çevresinde yeni yapıların inşa edilebilmesi koşullarının oluşturulmasının alanın kendine özgü özelliklerini ve bütünlüğünü zedeleyecek olması; plan notlarında ‘vb.’ ifadesinin kullanılmış olmasının parkın niteliği açısından önemli belirsizlikler oluşturması nedenleriyle uyuşmazlık taşınmazlar yönünden dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliklerinde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

Ayrıca yine mahkeme bölgeye yapılacak inşaatların, alanın doğal niteliklerinin bozulmasına neden olacak nitelikte olduğuna ve yapılaşma ihtimalinin plan bütünlüğü ve kamu yararı ile planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırı olduğuna kanaat getirdi.

Başakşehir Belediyesi, geçen yıl mecliste yeni bir karar alarak planlarda sağlık ile spor alanı işlevinde olan 11 bin 500 metrekarelik bir alanı ticari alana dönüştürülmek üzere özel bir inşaat şirketine ihale etmiş ve bununla ilgili inşaat çalışmaları da başlamıştı. Bu ihaleyle ile ilgili yargı süreci de devam ediyor.

diken

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.