anadoluverumelimedya.com

Batı’dan uzaklaşmak

Haydar Çakmak / Yeniçağ

Reklam alanı

Türkler, tarihleri boyu, hem coğrafi, hem felsefi, hem de politik olarak hep Batı’ya doğru yönelmiştir. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Türkleri hep aynı, Batı, rotasından sapmamışlardır. Hep batıya göç etmişler, batıdan toprak almışlardır. Osmanlı, doğuya 1516’da tek sefer yapmıştır, arkasını sağlama almak isteyen Osmanlı Türk yönetimi bir daha doğuya gitmemiştir. 36 Osmanlı Sultanından hiçbirisi doğulu (Arap, Fars) kadınlarla evlenmemiştir. Hiçbir padişah, hacca gitmemiş, doğuya seyahat dahi yapmamıştır. Her hareketiyle, hep batıya yönelmişlerdir.

***

AKP iktidarı, ilk defa, Türkleri doğal yollarından saptırarak, doğuya döndürmeye çalışmaktadır. Türkler Orta Doğulu değildir. Türkler, millet olarak Orta Asyalıdır. Coğrafi terimler sadece fiziki coğrafyayı ifade etmez, aynı zamanda, o bölgede yaşayan insanların yarattığı imaj ve geldikleri seviyeyi de ifade eder. Bu nedenle Anadolu Türkleri, felsefi olarak ne Orta Asyalı ne de Orta Doğuludur. Türkler Batıldır, özellikle, Gazi Mustafa Kemal Paşa‘nın kurduğu, çağdaş ve modern Türkiye Batılıdır. Batılı olmak demek, İngiliz, Fransız veya Alman olmak demek değildir. Onların dinlerini ve kültürlerini almak demek değildir. Batılı olmak demek, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, insan haklarına uymak demektir. Çağdaş ve modern ilkelere uymak demektir. Batı’nın teknolojisini ve modernitesini almak demektir. Bir avuç AKP’li Orta Doğulu olabilir, ama biz Türkler Orta Doğulu olmayı reddediyoruz. İnsanların birbirini boğazladığı, aklın, hukukun ve insan değerinin olmadığı bir bölgede ve çağ dışı yöntemler kullanan insanların bulunduğu coğrafyada yaşamak istemiyoruz. Zaten biz köken olarak buralı da değiliz. Atalarımız da buralı olmamışlar. Orta Doğuluyuz diyenlerin, şüphesiz, kendileri Orta Doğuludur, ama Türkler Orta Doğulu değildir.

***

Türkler bütün medeni milletler gibi, çağdaş değerlere sahip bir ülke de yaşamak istemektedir. AKP, son dönemlerde, iki de bir, idam cezasının tekrar getirilmesi tartışmalarını çıkartarak Batı dünyası yetkililerinin, Türkiye hakkında olumsuz demeçler vermelerine neden olmakta ve bu da Türkiye’nin medeni ülkeler nezdindeki imajını ve itibarını zedelemektedir. AKP, 2004 yılında kendisi, Avrupa Birliği’yle müzakerelerin başlaması için idam cezasını kaldırmıştır. AKP iktidarının idam cezasını tekrar getireceğine inanmıyoruz, amacı, yaklaşan seçim ve başkanlık referandumu için kendi tabanına şirin gözükmektir. Batılılar, zaten, AKP iktidarını, son birkaç yıldır, insan hakları ihlalleri konusunda uyarmaktadır, şimdi de ülkenin başına, Cumhuriyet gazetesi yazarları çıktı. Bu insanların, yasaların tarif ettiği bir suçu varsa, usulüne uygun olarak çağrılır ve gereği yapılır. Şaşaalı ve tantanalı bir şekilde, toplu gözaltılar, hem ülkenin hem de iktidarın itibarını zedelemektedir. Ayrıca, bu tutuklamalar nereye kadar gidecek, herkeste bir korku ve endişe olmaya başladı. İnsanlar AKP’den korkmamaktadır, devletin gücünü elinde bulunduran AKP’den korkmaktadır. OHAL’in bir an önce bitirilmesi gerekir. OHAL sayesinde kısa yoldan, insanları içeri atmak pratik olabilir, hatta birilerini mutlu da, edebilir. Ancak, içeri atılan bu insanları sevmeseniz de, insani ve adaletli davranmanız gerekir. İnsanlık ve ahlak bunu gerektirir.

Ülkemizde rahatsız edici olaylar oluyor, AKP’nin aklı başında olan yöneticilerine sesleniyoruz, lütfen, makule dönünüz ve toplumu sakinleştiriniz, korku ve endişe ülkemizde bitsin artık. Daha özgür, daha adaletli ve daha mutlu bir ülkede yaşamak, bu milletin hakkıdır.

 

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.