anadoluverumelimedya.com

Tansel Çölaşan: UYARIYORUZ…

Ülkemiz, dışarıdan emperyalist ülkelerin planlarının, içeriden kişisel iktidar hırsları ve destekçilerinin kuşatması altında, sonuçlarının çok kötü olacağı belirli günlere doğru dolu dizgin gitmektedir.

Reklam alanı

Emperyalizmin hedefi, Türkiye’den güneydoğu bölgesini koparmaktır.

Ülkemizin yönetimi, sınırlarımız ötesinde süren vekâlet savaşlarının içinde yer almak için çabalayan bir SİYASİ İKTİDARA teslim edilmiş durumdadır.

Cumhurbaşkanı, devletimizin kuruluş senedi Lozan antlaşmasını tartışmaya açarak, Türkiye’nin sınırlarının değişmesini isteyenlere koz vermektedir.

Diğer bir siyasi lider, gündeme BAŞKANLIK konusunu getirerek, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirecek ortama zemin hazırlamaktadır.

Bugün Musul, yarın Rakka diyerek, sınırlarımız ötesindeki savaşa katılmak ülkeyi böler. Çünkü emperyalizmin bölgedeki büyük hedefi Türkiye’dir. Savaşa katılmaya istekli siyasi iktidardan talep edecekleri üs, lojistik destek merkezleri gibi tesislere getirecekleri yabancı askerler, ülkemizde tehdit unsuru olarak bulunurken, ordumuz sınır ötesinde terör belasıyla meşgul edilecektir.

Lozan antlaşmasını tartışmak, Misak-ı Milli sınırlarını tehlikeye atacaktır.

BAŞKANLIK ve ANAYASAYI buna göre değiştirmek, toplumsal gerilimi artırır, DİKTATÖRLÜĞÜ getirir. Çünkü parlamenter sistemde, güçler ayrılığı ilkesiyle iktidar; yasama, yürütme ve yargı gücü arasında paylaştırılır. Parlamenter sistemin özünde DİKTATÖRLÜĞÜ önlemek vardır.

Gündelik durumlarla yaratılan uygulamalar, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu ruhunu yansıtan Anayasanın temel ilkelerinin değiştirilebilmesi için gerekçe olamaz.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak SİYASİ İKTİDARI uyarıyoruz;

– Emperyalizme teslim anlamına gelen, ucu SEVR ‘e kadar gidebilecek SAVAŞ TUZAĞINA DÜŞÜLMEMELİDİR…HESABI VERİLEMEZ.

–    Bölge ülkelerinin yasal yönetimleriyle ACİLEN işbirliği yapılarak sınırlarımız güvenceye alınmalıdır.

–       BAŞKANLIK DAYATMASI ve ANAYASA TUZAĞINA hayır diyeceğimiz ve halkımızla birlikte, demokratik direniş hakkımızı kararlılıkla kullanacağımız bilinmelidir.

Tansel ÇÖLAŞAN

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı

About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.