anadoluverumelimedya.com

Üzüm ve üzüm üreticileri nasıl bitiriliyor?

ADNAN ÇOBANOĞLU – Üzüm Sen Genel Başkanı

Reklam alanı

TARİŞ, üzüm işletmelerini tam kapasite çalıştırıp üyelerinden üzüm alma yerine üzüm işletmesini “makinelere bakım yapma” bahanesiyle durdurmuş, üzüm alımını yavaşlatmıştır. AKP hükümeti ise TARİŞ’e destek olup üzüm aldırması gerekirken TARİŞ’i tamamen devre dışı bırakacak, iflas ettirerek tasfiye edilmesine ve gayrimenkullerinin (Tariş’in gayrı menkullerinin bulunduğu yerler rantsal açıdan çok kıymetli yerlerdir) satılmasına yol açacak girişimlere başlamıştır. TARİŞ’in depolarından ve eksperlerinden ücretsiz yararlanarak Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Tarım Kredi Birlik A.Ş ye üzüm aldırtma yolunu seçmiştir. Sözde üretici lehine gibi görünen bu durum kısaca iki nedenle sakıncalıdır:

1- Bu TARİŞ gibi Tarım Satış Kooperatifi Birliklerini demokratikleştirme, üye sayısını çoğaltma, üreticinin üretimden pazara kadar olan zincirini geliştirme yerine onları tamamen tasfiyeye zorlamak demektir. Önümüzdeki yıllarda üreticiyi tamamen gıda şirketlerinin insafına bırakma anlamı taşımaktadır.

2- Tarım Kredi Kooperatifleri üreticilere kredi vermek için kurulmuştur. Sermayesini ürün alımına yatırdığında üreticilere kredi veremez hale gelecektir. Bu durumda üreticiler de kredi ihtiyacı olduğunda bankalara başvurmak ve yüksek faizli kredi kullanmak zorunda kalacaklardır. Kredilerini ödeme güçlüğü çektiklerinde de Bankalar üreticinin toprağını ucuza kapatacaklardır. Bu nedenle hükümet, üreticileri düşünüyorsa Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım kredi Birlik A.Ş ye üzüm aldırma yerine TARİŞ’e üzüm aldırtmalı ve demokratikleşmesini sağlayacak yasaları çıkartmalıdır.

Sonuç olarak:

Hükümet, üzümümüzü en az açıklamış olduğumuz “referans fiyat” üzerinden Tariş’e aldırmalı ve piyasanın üretici lehine dengelenmesini sağlamalıdır. Üreticilerin ücretsiz olarak TARİŞ ve Ziraat Odaları’nın depolarından yararlanabilmesinin koşulları yaratılmalıdır. Bu depolarda depolama yapan üreticiye depoladığı ürün oranında faizsiz ve düşük faizli kredi olanakları yaratılmalıdır; üretici üzüm fiyatları yükseldiğinde, ürününü istediği zaman ve istediği miktarda pazara sunabilmelidir. Hükümet üreticilerin bu taleplerine duyarsız kalmamalıdır.

Bağcılığın geliştirilmesi için araştırma ve bilgilenme önemlidir, bölgeye ve toprağa uygun olmayan yanlış çeşit seçimi üreticileri zarara uğratmaktadır. Bu nedenle Bağcılık Araştırma Enstitülerine bütçe ayrılarak araştırma konuları genişletilmeli, faaliyetlerinde devamlılık sağlanmalı. Üreticilerin bu araştırmalardan yararlanabilmesinin kanalları açılmalıdır.
Son yıllarda “Doğal afet” diye tabir edilen bütün doğa faaliyetlerinin sebebinin küresel iklim değişikliğinden oluştuğu ortadır. Mevsim normallerinin üstündeki ısınmaların veya ani soğumaların, mevsim özelliklerinden olmayan aşırı yağmur ve dolu yağışlarının sebebinin yerkürenin ve atmosferin kirletilmesi olduğu bilim insanları tarafından ispatlanmış durumdadır. Bu gidişe dur denilemezse Dünya yok olmaya hızla gidecektir. Uzun vadeli acil önlemlerin en önemlisi küresel iklim değişikliğini engellemek için doğaya dost tarım politikaların oluşturularak gerekli önlemlerin alınması, yaptırımların uygulanmasıdır. Enerji politikaları yeniden gözden geçirilmeli üzüm üretimine zarar verdiği bilinen ve gözlemlenen jeotermal elektrik santrallarından vazgeçilmelidir.

Tarımsal ürün ihracatını engellediği belgelerle ispatlanan komşu ülkelerle gerilim politikalarından vazgeçilmeli, komşu ülkelerle ilişkiler normalleştirilmelidir. Şaraplık üzüm üreticilerine de butik ve ev şarabı yapımı için teknik destek ve teşvik yapılarak azami kâr sağlayabilmelerinin olanakları oluşturulmalıdır. Çünkü bu yapılmadığı zaman şaraplık üzüm üreticilerinin kaderini de şarap fabrikaları belirlemektedir.

Hükümete düşen görev üreticilerin bu taleplerine uygun davranmaktır. Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (ÇİFTÇİ-SEN) ve ona bağlı Üzüm Üreticileri Sendikası (ÜZÜM-SEN) olarak küçük üreticilerin hakları için mücadele etmeye ve bu konuda hükümeti ve yetkilileri uyarmaya devam edeceğiz.

birgün

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.