anadoluverumelimedya.com

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Alman hükümeti, tezimizi kabul etti

PERİNÇEK: ALMAN HÜKÜMETİ, TEZİMİZİ KABUL ETTİ

Reklam alanı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Meclisi’nin aldığı Ermeni Soykırımı kararının siyasi olduğunu ve hukuki bir geçerliliği olmadığını söylemişti. Merkel de Seibert’i teyit ederek, “Alman Meclisi kararının siyasi olduğunu söyledik. Alman Meclisi aldığı her kararı sınıflandırır. Biz burada Hükümet olarak, resmi internet sayfasına göndermede bulunarak, alınan kararın hukuken bağlayıcı olmadığını söylüyoruz” demişti.

ŞİMDİ SONUÇLARINI ALACAĞIZ

Konuyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şunları söyledi:

Alman Hükümeti, bizim Vatan Partisi olarak savunduğumuz tezi olduğu gibi kabul etti. Biz onlara şunu söylemiştik, “Siz yetkili değilsiniz!” Hem Alman Meclisi’nin başkanına yazdığım mektupta, hem Alman Meclisi’nin kapılarına kadar gidip Berlin’de yaptığımız mitingde söylediklerimiz özetle buydu: “Siz yetkili değilsiniz!”

Şimdi Alman Hükümeti diyor ki, Alman Meclisi’nin aldığı karar hukuken geçerli değildir, hukuki bir değeri yoktur. Ve aynı bizim kavramımızı kullanıyor. Alman Meclisi bu konuda karar almaya yetkili değildir. Ancak yetkili mahkeme, o da her mahkeme değil, ya bir Türkiye mahkemesi ya da Uluslararası Adalet Divanı soykırım suçunun işlendiği konusunda karar alabilir. Şimdi Alman Hükümeti de Alman Meclisi yetkili değildir diyor. Böylece Vatan Partisi’nin tezini Alman Hükümeti kabul etti ve bu siyasi bir karardır, hukuki bir değeri yoktur diyor. Çok önemli bir gelişme.

Bizim Türkiye’de maalesef Vatan Partisi dışında bu konuda çok yanlış bir çizgi izleniyor. 1915’te soykırım oldu mu olmadı mı tartışmasına giriyorlar. Bu tartışma yanlış. Çünkü kendi aralarındaki tartışmaların hukuki bir değer yok. Mahkeme kararı ile buna karar verilebilir. Biz tüm dünyada AİHM’den iki karar çıkarttık. Dünyada bu kararları herkesin gözüne dayayacağız. O kararlarda 1948 BM Soykırım Sözleşmesi’ne dayanılarak deniliyor ki, “Ancak ülkenin (Türkiye’nin) yerel mahkemesi ya da Uluslararası Adalet Divanı karar verebilir.” O yüzden soykırım oldu-olmadı tartışmaları, kahve tartışmalarıdır. Uluslararası düzlemde bu tartışmaların hiçbir anlamı yok. Bütün dünya ülkelerine parlamentolar, hükümetler, akademik kuruluşlar, belediyeler vs. Ermeni soykırımı korusunda karar veremez, yetkili değiller. Bu tezi nasıl uluslararası düzlemde geçerli olduğunu Alman Hükümeti’nin açıklamalarında gördük. Zaten biz bir söz vermiştik, Alman meclisi böyle bir karar alamaz yetkili değil. Biz AİHM’den bir karar çıkartmışız. Kapı gibi bir karar. Bu kararı değerlendirerek dünyanın bütünü ülkelerinde Vatan Partisi zaten çalışmalara zaten başlamıştı, şimdi tek tek sonuçlarını alacak.

Perinçek, Alman Meclis Başkanı Lammert’e daha önce şu mektubu yazmıştı:

“SAYIN PROF. DR. NORBERT LAMMERT,
ALMAN FEDERAL MECLİSİ BAŞKANI,

Birleşmiş Milletler 1948 Sözleşmesi’ne göre ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi’nin 17 Aralık 2013 günü açıkladığı ve yine AİHM Büyük Daire’nin 15 Ekim 2015 günü açıkladığı Perinçek-İsviçre Davası kararlarına göre,

1. Soykırım, Birleşmiş Milletler 1948 Sözleşmesinde açıkça tanımlanmış olan bir suçtur.
2. Soykırım suçunun varlığına, ancak eylemin yapıldığı ülkenin yetkili ceza mahkemesi veya yetkili Uluslararası Ceza Mahkemesi (Lahey Adalet Divanı) karar verebilir.
3. 1915 olayları sırasındaki eylemlerle ilgili yetkili ceza mahkemeleri Türkiye’nin yetkili ceza mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’dir. Parlamentolar, hükümetler, belediyeler, akademik kuruluşlar,üniversiteler vb herhangi bir eylemin, örneğin karşılıklı kırımın soykırım suçunu oluşturduğu konusunda hüküm kuramazlar, karar veremezler.
4. 1915 olayları sırasında soykırım suçu işlendiğine ilişkin yetkili mahkeme kararı olmadığı için, “Ermeni Soykırımı”ndan söz etmek hukuk dışıdır ve Alman Anayasasına da aykırıdır.
5. Alman Meclisi (Bundestag), 1915 olayları sırasında soykırım suçu işlendiği konusunda bir karar veremez. Çünkü yetkisizdir. Alman Mahkemeleri dahil, Almanya’nın hiçbir yasama, yürütme ve yargı kurumu 1915 olayları konusunda soykırım suçunun işlendiğine karar veremez.
6. Alman Meclisi Gündeminde bulunan önergede talep edildiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk Hükümeti de 1915 olaylarının soykırım suçunu oluşturduğunu kabul edemez. Çünkü Türkiye Meclisi ve hükümeti de ceza yargısını ilgilendiren konularda karar vermeye yetkili değildir. Bu nedenle önerge iki kez hukuka aykırıdır.
7. Kaldı ki, AİHM 2. Dairesi’nin ve AİHM Büyük Daire’nin Perinçek-İsviçre Davası kararlarına göre, 1915 olayları, Holacaust’tan farklıdır, başka deyişle Yahudi Soykırımıyla aynı hukuki sınıflama içinde değerlendirilemez. AİHM Perinçek-İsviçre Davası kararları böylece dolaylı olarak, 1915 olaylarında işlenen eylemlerin “soykırım” olarak nitelenemeyeceğini de saptamışolmaktadır.
8. Esasen 1915 olayları hakkında “soykırım” suçunun işlendiğine hükmedilemez. Çünkü o tarihte 1948 BM Sözleşmesi yoktu, dolayısıyla soykırım diye bir suç yoktu. Kanunsuz suç olmaz. Hiç kimse yasalarda suç olarak tanımlanmamış bir eylem nedeniyle mahkum edilemez.
9. Lahey Adalet Divanı kararına göre, zorla göç ettirme (tehcir) tek başına soykırım suçunun işlendiği anlamına gelmez (Sırbistan- Hırvatistan Kararı, 3 Şubat 2015)

GOL KARARI VEREBİLİR MİSİNİZ?

Sayın Meclis Başkanı,
İzninizle öğrenmek istiyorum, Alman Meclisi, Bayern ile Dortmund arasındaki futbol maçında, gol kararı verebiliyor mu? Seyirciler, “goool” diye bağırabilirler, ancak yalnız orta hakem gol kararı verebilir. Diğer bütün kararlar geçersizdir.
Almanya, günümüz dünyasında Türkiye’nin stratejik dostudur. Alman ve Türk milletleri, tek kutuplu bir dünya istemiyorlar. Bizler, ülkeler arasında bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne ve eşitliğe saygının egemen olduğu, barışçı ve çok kutuplu bir dünya istiyoruz. En büyük ticaret ortaklarımızdan biri olan Almanya ile ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin gelişmesi, ülkelerimiz yararınadır.
Şunu da belirtmeliyiz ki, ülkelerimiz arasındaki tarihsel dostluk unutulmamalıdır. Almanya’dayaşayan Türkler ile Almanların barış ve uyum içinde yaşamalarına, Goethelerin ve Brechtlerin ülkesinde huzura hepimizin özen göstermesi gerekiyor.
Alman Meclisi’nin yargının yetkisini çiğneyerek 1915 olayları konusunda soykırım hükmü vermesi hukukla açıklanamaz, ancak Türklere karşı düşmanlıkla açıklanabilir ve Almanya’da Türk düşmanlığı kışkırtır.

SESLENİYORUZ!

Sayın Meclis Başkanı, Sizin kişiliğinizde, Alman Meclisi’ne sesleniyoruz:
– Türk düşmanlığına şans tanımayınız!
– Almanya’da Türklere karşı nefret kışkırtmayınız!
– Almanya’da uyumu baltalamayınız!
– Nefret suçu işlemeyiniz!
– Almanya’da barış içinde el ele yaşayalım!
– Alman Meclisi’nin Almanya’da hukuk devleti geleneğine bağlı kalacağına güveniyoruz.

ulusalkanal.com.tr

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.