anadoluverumelimedya.com

Türker Ertürk: HAYIR, KEMALİZM’E TESLİM OLMADI

Türker Ertürk

Reklam alanı

“Erdoğan, Kemalizm’e teslim oldu” yanlış, fahiş hatalı ve biraz da maksatlı bir değerlendirmedir. Kemalizm; yaşadığımız topraklarda, 15. ve 18. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan Rönesans’ın, reformun, hümanizmanın, Aydınlanmanın, Fransız İhtilali’nin ve endüstri devriminin adıdır. Batı’yı Batı yapan ve gelişmiş kılan; bu gelişim ve evrimdir. Bugün dünyanın neresine bakarsanız bakınız, tüm gelişmiş ve çağdaş devletler ve toplumlar; bu gelişimin sonuçlarını anlayan, yaygınlaştıran ve içselleştirenlerdir.

Bu gelişimin, üzerinde bulunduğumuz coğrafyada somutlaşma, kavrama ve içselleştirme şekli; Atatürk önderliğinde yapılan Aydınlanma Devrimleridir. Amaç; bilim egemen kafalı ve eleştirel akla sahip çağdaş ve üretken bir toplumun yaratılmasıdır.

Tabii ki Erdoğan, bunlara karşıdır; bu noktaya geldiği ve teslim olduğu doğru değildir. Erdoğan liderliğinde AKP iktidarları, “Siyasal İslamcı” ideolojiye inanmaktadırlar ve “Yeni Osmanlıcı” hayale sahiptirler. Bugüne kadar, bu rotada ilerlemişlerdir. Bu rota; Çağdaş Uygarlık Rotasının 180 derece zıttıdır!

Zorluklar nedeniyle; zaman zaman, bir o yana bir bu yana savruluyor olmaları demek, Kemalizm’e teslim oldukları anlamına gelmez. Yanlış saat bile, günde iki kere doğruyu gösterir. Yanlış saatin doğruyu gösterdiği an, doğruya geldiği anlamına gelmez.

Saygılar sunarım.

İLK KURŞUN

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.