anadoluverumelimedya.com

Eminağaoğlu, Ankara-İstanbul saldırılarında Fidan’a soruşturma izni verilmemesine itiraz etti

ARZU YILDIZ

Reklam alanı

CHP üyesi ve eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu,  Ankara ve İstanbul’da meydana gelen patlamalarla ilgili MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a izin verilmemesine itiraz etti.

Eminağaoğlu, Savcılığın Fidan hakkında soruşturma izni verilmedi diyerek şikayeti araştırmama kararına itiraz etti. İtirazda Erdoğan’ın diploması ile ilgili YSK ve savcılığa yapılan başvuruların olduğu, bu başvuruların sonucunun beklenmesi gerektiğini belirtti.

Eminağaoğlu itiraz dilekçesinde ayrıca, Fidan hakkında inceleme izni vermemesi gerekçesinin detaylı ve ikna edici olmadığı söylendi. Fidan hakkında soruşturma izni verilmediğine dair kararın işlemden kaldırılması talep edildi.

Eminağaoğlu’nun dilekçesi şöyle: 

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA SUNULMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA

BAŞVURUCU

Ömer Faruk Eminağaoğlu

KONU

:

Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’nın 20.5.2016 tarih ve 3725 sayılı olarak Hakan Fidan hakkında soruşturma izni vermeme işlemine itiraz

TEBLİĞ TARİHİ

:25.5.2016

 

AÇIKLAMALAR

15.01.2016 tarihli dilekçe ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında, 12.01.2016 tarihinde İstanbul’da meydana gelen patlama ile ilgili olarak, yerine getirilen kamu görevi nedeniyle (görev gereklerine aykırı hareket etmek yönüyle görevi kötüye kullanmak suçunu da aşarak) olası kast ile adam öldürmek suçundan, suç duyurusunda bulunulmuştur.

Başvuruda konuya ilişkin “bilgi ve dayanaklarına” yer verilmiştir.

Başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için, 2937 sayılı Yasa’nın 26 ncı maddesi uyarınca Başbakanlık izni gerekmekte olup, bu konudaki yöntem 353 sayılı Yasa’nın 15/A maddesinde düzenlenmiştir.

20.5.2016 tarihli olarak Müsteşar yardımcısı imzalı verilen yanıtta, izin verilmediği belirtilmiştir.

İzin vermeme idari işlemi; haklı, ikna edici, denetlenebilir hiçbir gerekçe içermemektedir.

Öte yandan her ne kadar 353 sayılı Yasa ile, bu konuda Cumhurbaşkanlığına itiraz olanağı sağlanmış tır.

Anayasa’da; yasama organına sadece Anayasa ile yetki ve görev yüklenebileceği (md 87), yine Cumhurbaşkanına sadece Anayasa ile yetki ve görev yüklenebileceği (md 104/2), aynı şekilde Anayasa Mahkemesine sadece Anayasa ile yetki ve görev yüklenebileceği (md 148/son) çok açıkça düzenlenmiş, diğer anayasal kurumlar için yetki ve görevlerin, Anayasa’da yer alması koşuluna yer verilmeden, bu konuların yasa ile düzenleneceği ilgili maddelerde belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanının, Anayasadaki yetki ve görevleri arasında, MİT Müsteşarı ile ilgili soruşturma izni konusundaki itirazları karara bağlamak konusu yer almamaktadır. Bu nedenle, yasa ile tanınan bu yetki ve görev açıkça Anayasa ile aykırıdır.

Öte yandan mevcut Cumhurbaşkanı’nın, Cumhurbaşkanlığı sıfatı ile ilgili olarak YSK’nda devam eden bir başvuru da bulunmaktadır. Bu başvurusu sonucunun beklenmesi, yapılan işlemin hukuksal geçerliliğini etkileyebilecek niteliktedir.

Yapılan idari işlem, hukuksal yönden haklı, ikna edici, denetlenebilir bir gerekçe içermediğinden, bu yönden kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda belirtilen neden ve gerekçelerle, ayrıca resen de gözetilecek gerekçeler dikkate alınarak, başvuruya konu soruşturma izni vermeme işleminin kaldırılmasını arz ve talep ederim.

Saygılarımla.06.6.2016

Ömer Faruk Eminağaoğlu

 

********

 

DİĞER DİLEKÇEDEKİ TEK FARK İLK PARAGRAF

19.10.2015 tarihli dilekçe ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında, 10.10.2015 tarihinde Ankara’da meydana gelen patlama ile ilgili olarak, yerine getirilen kamu görevi nedeniyle (görev gereklerine aykırı hareket etmek yönüyle görevi kötüye kullanmak suçunu da aşarak) olası kast ile adam öldürmek suçundan, suç duyurusunda bulunulmuştur.

 haberdar
About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.