anadoluverumelimedya.com

ODTÜ’lü kadınlar kazandı: ‘Cinsel Tacizi Önleme Birimi’ kuruldu

Kadınların aylardır süren mücadelesi sonuç verdi. ODTÜ Senatosu’nın 24 Mayıs tarihli kararı ile ODTÜ’de “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi” kuruldu.

Reklam alanı

Kurulan birimin çalışma yöntemi ise yönergede şöyle açıklandı:

Cinsel saldırı veya cinsel tacize maruz kaldığını düşünen Üniversite öğrenci ve mensupları Birim’e doğrudan bildirim veya şikâyette bulunabilirler. Diğer taraftan, Üniversitenin ilgili mercileri de kendilerine gelen başvuruları aynı gün içerisinde Birim’e iletirler. İlgili merciler, başvuran kişiye Birim hakkında bilgi vermek ve Birim’e yönlendirmek zorundadır.
Yasal zorunluluklar dışında, üçüncü kişilerin olayı bildirdiği durumlar da dahil olmak üzere, şikâyetçinin talebi olmadan destek süreci dışında hiçbir işlem başlatılamaz.
Her başvuru için Birim Yürütme Kurulundaki asıl üyelerden biri tarafından kayıt açılır. Kayıt formunda başvuranın kimlik bilgileri yer almaz. Her başvuru için Birim tarafından bir kayıt numarası verilir ve takip eden işlemler bu kayıt numarası kullanılarak gerçekleştirilir. Kayıt formu başvurunun tarihini, konusunu ve başvurucunun taleplerini içerir. Kayıt formuna eklenecek diğer bilgiler ve belgeler başvuranın onayına tabidir.
Şikâyet üzerine Yürütme Kurulu değerlendirmeye aldığı her olay için bir İnceleme Komisyonu kurar ve bu inceleme ve değerlendirme sürecini bu Komisyon yürütür ve şikayetle ilgili değerlendirme raporunu Kurul ile paylaşır.
İnceleme Komisyonu’nun hazırladığı raporu değerlendiren Kurul, konunun disiplin suçu oluşturduğu kanaatine varırsa, bu rapora dayalı değerlendirmesini ve ekindeki dosyayı, gereği için, gizli damgasıyla Rektörlüğe iletir. Ayrıca disiplin soruşturma komisyonuna katılacak bir kurul üyesi önerir.
Disiplin soruşturmasını Rektör başlatır. Atanacak soruşturmacılar, soruşturma sürecinde Kurul ile görüş alışverişi yaparak Kurulun sunduğu değerlendirme raporunu ve “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlke ve Stratejiler Belgesinde yer alan hususları dikkate alır.
Şikâyet sahibi ve şikâyet edilen kişi ya da kişiler, şikâyetin Kurulun gündemine alındığı konusunda en geç beş işgünü içinde e-posta hesaplarına gönderilecek ileti ve/veya telefon ile bilgilendirilir.
Başvuruya konu olan olayın taraflarından herhangi biri ile Kurulun bir üyesinin akademik, idari veya özel bir ilişkisi olması durumunda, söz konusu üye ilgili toplantılara ve değerlendirme sürecine dâhil edilmez. İnceleme Komisyonu üyeleri de taraflarla ilişkisi olmayan kişilerden seçilir.
Gerektiğinde ODTÜ Hukuk Müşavirliği, AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, SRM Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Biriminden ve diğer akademik ve idari birimlerden uzman desteği alınır.

‘Cinsel Tacizi Önleme Birimi yıllardır süren mücadele sonucunda elde ettiğimiz bir kazanımdır’

ODTÜ Kadın Dayanışması ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

Biz, kadınlar olarak hayatımız boyunca birçok alanda ayrımcılık, taciz, şiddet ve tecavüzle yüz yüze geliyoruz. Üstelik bunlarla çoğumuz erken yaşlarda karşılaşıyoruz. Eril bir toplumda yetişmenin tüm zorluklarını ve yükünü kadınlar çekiyor. Böyle bir ortamda yapılması gereken, biz kadınların hep birlikte haklarımızı savunacağımız birlik ağları oluşturmamızdır. Bu çaba çerçevesinde ; biz ODTÜ Kadın Dayanışması olarak 15 Nisan tarihinde iki hafta süreyle ODTÜ Rektörlüğü önünde iki taleple oturma eylemi gerçekleştirmiştik. Birinci talebimiz “Herkesin bildiği tacizci ODTÜ’den atılsın”dı. (Özel hayata saygı çerçevesinde kendisine ne gibi bir yaptırım uygulandığı şikayetçi kadın arkadaşlara bildirilmese de ,kendisini okulda uzun bir süredir görmediğimizi belirtmek isteriz wink ifade simgesi İkinci talebimiz ise “ODTÜ’de Taciz Önleme Birimi kurulsun!” idi.

24 Mayıs tarihinde ise ; ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi ODTÜ senatosu tarafından onaylandı. Bu süreç içerisinde biz kadınlar şiddete, tacize, tecavüze uğramaya ve katledilmeye devam ettik. Boşanıp boşanamayacağımıza dair, “doğurmak zorunda” olduğumuza dair “devlet büyükleri” tarafından konuşmalar yapıldı. Mücadelemiz ve varlığımız her birine cevaptır. ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi ise ODTÜ’de yıllardır süren mücadele sonucunda elde ettiğimiz bir kazanımdır. Kazanımlarımız, umudumuzu ve isyanımızı büyütüyor. Katiller, tecavüzcüler, tacizciler kısaca kadın düşmanları rahat rahat; elini kolunu sallaya sallaya gezemesin diye biz kadınlar olarak özgürlük tohumları atmaya inatla, ısrarla, umutla devam edeceğiz. (Sendika)

siyasihaber3
About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.