anadoluverumelimedya.com

AKP’den İNANILMAZ KARAR!

Bakanlar Kurulu kararı ile Türk askerleri yurtdışında, yabancı NATO askerleri deTürkiye’de “TBMM kararı” olmaksızın konuşlandırılabilecek.

Reklam alanı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre olası bir sınır ötesi harekâtta en kritik görevleri Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay üstlenecek.

NATO’nun 2014’te Galler’deki zirvesinde“çatışma bölgelerine 48 saat içinde müdahale edebilecek” uluslararası bir güce kavuşulmasını kabul ettiği eylem planı çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı  alındı.  Resmi gazete’de  yayınlanan kararla Türk askerleri yurtdışında, yabancı NATO askerleri de Türkiye’de “TBMM kararı” olmaksızın konuşlandırılabilecek.

NATO’nun bu gücü “Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti” (VJTF) olarak adlandırılmıştı.  Bakanlar Kurulu kararı, VJTF’nin faaliyetine ilişkin esasları içeriyor.Buna göre VJTF birliğinin sınır geçişleri ve hedef bölgeye intikalinde kolaylık sağlanacak. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin VJTF’nin aynı nitelikteki faaliyetlerine katılması “süratle ve tekin şekilde”sağlanacak.

NATO askerlerinin Türkiye’de görevlendirilmesi ya da Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye intikali halinde, hangi üslerin, limanların, sınır kapılarının kullanılacağı bir eşgüdüm kurulu tarafından belirlenecek. Boğazlardan geçiş konusunda Montrö Sözleşmesi hükümleri saklı tutuldu.

ÖN HAZIRLIKLI GİDECEKLER

VJTF çok kısa zamanda konuşlanma yeteneğiyle donatılmış kara, deniz, hava ve özel kuvvetler birliklerinden oluşacak. Bu kuvvetin etkinliğinin artırılması amacıyla bir kısım malzeme ve teçhizat “olası konuşlanma mahallerinde” depolanacak. NATO’nun müdahil olacağı bir kriz ya da çatışma anında öncü unsurlar 48-72 saat, ana unsurlar ise 5-7 gün içerisinde görev yerine intikal edecek.

ÖNCÜ GÜÇ 5 BİN ASKER
VJTF’nin öncü kara birliğinin farklı ülkelerden 5 bin askerin yer alacağı bir tugay büyüklüğünde olması, ana unsurlarda ilave 2 tugay askerin daha yer alması planlanıyor. İttifak ülkeleri rotasyonla güce asker verecek ve NATO’ya tahsis edeceği askerlerini her an intikale hazır durumda bulunduracak. Komuta karargâhı da rotasyona tabi olacak.

ANAYASA’YA AYKIRI

Anayasa’nın 92. maddesinde, “Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve ‘Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında’ Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi TBMM’nindir” hükmü yer alıyor.

GÖREV DAĞILIMI YAPILMIŞ 

Yürürlüge giren düzenlemeye göre olası bir sınır ötesi harekâtta en kritik görevleri Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay üstlenecek.

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetlerinin Faaliyetlerine İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması” adıyla hazırlanan düzenlemede kritik görevi Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı üstleniyor. Düzenlemenin içeriğine göre olası bir sınır ötesi harekatta Dışişleri Bakanlığı birliklerin sınırdan geçişleri, intikal ve konuşlanmalarından sorumlu olacak. Kurumlar arası koordinasyonu da yine Dışişleri yapacak.

Genelkurmay Başkanlığı da yurt içinde ve yurt dışında konuşlanacak askeri birliklerin tespit edilerek hazırlanması başta olmak üzere tüm askeri birliklerden sorumlu olacak. Milli Savunma Bakanlığı da askerin yurt içinde konuşlanacak olması durumunda konuşlanmanın yapılacağı yerlerde kamulaştırma yapacak.

Bu birliklerin olası sınır ötesi intikali sırasında izlenecek güzergah, hava ve deniz limanlarında yapılacak lojistik yüklemeler ve güvenli iletişim için frekans tahsisi de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından üstlenilecek.(milliyet)

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.