anadoluverumelimedya.com

’Psikolojik savaş ve Emperyal Kapitalizmin işleyişi aynıdır.’

Savaşlar hep bir öykü ile başlar!

Reklam alanı

Bülent ESİNOĞLU

bülentesinoğlu

Psikolojik savaşlar ve operasyonları hayatımıza nasıl girdi?

Anlatı şöyledir; Psikolojik savaşlar, savaş tarihi kadar eskidir.

Belki öyledir.

Ama psikolojik savaşların bu kadar yoğun yaşandığı bir çağ tarihte herhalde yoktur.

Neredeyse çağımız örtülü savaşlar çağı oldu.

Psikolojik savaşların, vahşi liberalizmin gelişmesine paralel bir gelişme izlediği kesindir. Kürenin iktisadi olarak ele geçirilmesine paralel olarak, psikolojik savaşlar da çoğaldı ve gelişmesini yükseltti.

Hatta şunu ifade edebilirim; Kapitalizmin yöntemleriyle psikolojik savaşın yöntemleri aynıdır. Kapitalizm de, psikolojik savaş da bilim değildir. Bir dogmadır. Dayatmadırlar.

Amerikan psikolojik harp dairesi, psikolojik harbin kurallarını tanımlarken, şöyle diyor; Psikolojik savaşın kuralları; aldatma, dolandırma, yönlendirme ve manipülasyonlardan ibarettir.

“Propaganda, görünmeyen yöneticidir” diye de ilave ediyor.

Kapitalizmin esasında da, soyguna soylu söylemler (öyküler) üretmek vardır. Liberalizmin ekonomi kitaplarında yazanlar başkadır. Hayatta uygulanan başkadır.

Psikolojik savaş aldatmak için vardır. Liberalizm de, aldatarak soymak için vardır.

Kapitalizmin kurallarının başında da, tıpkı psikolojik savaşta olduğu gibi aldatma, yönlendirme, manipülasyon vardır. Psikolojik savaşın kapitalizmdeki adı rasyonalitedir.

Kapitalizmin kendisi; bir anlamda, zenginin yoksula karşı verdiği bir psikolojik savaştır.

Her psikolojik savaş, başlangıçta mutlaka bir öykü ile başlar.

Bu öykü; düşmanın duygularına, motivasyonuna, nesnel akıl yürütme yetilerine hitap eder.

Psikolojik savaşta, kapitalizmde olduğu gibi ahlak söz konusu değildir. Kapitalizmde rasyonalite ile ahlak yer değiştirmiştir. Bu sebepten, psikolojik savaşın başlangıcında dolaşıma sokulanöykününmutlak yalan olması zorunluluğu vardır.

Vietnam Tonkin Körfezi Öyküsü, yani aldatmacası 3.8 milyon insanın ölümüne sebep oldu.

Irak’ta Kitle İmha Silahları var Öyküsü 1,5 milyon insanın ölümüne neden oldu.

Afganistan, Yemen, Suriye, Yugoslavya, Libya, Sahra altı Afrika gibi yerlerde ne kadar insanın öldüğü şimdilik belirsizdir. Ama bunların hepsinin, 9/11 Eylül öyküsü ile başladığı bellidir.

Öykü psikolojik savaşların ilk basamağıdır. Günümüzde Amerika’nın Güney Amerika sürdürdüğükontra-darbeler gibi…

Brezilya Cumhurbaşkanını alaşağı etmek için Yolsuzluk Öyküsü gibi…

Sosyal medya, yumuşak güçler, sivil toplum kuruluşları, psikolojik savaşın öykü anlatıcılarıdır.

Sahte bilgilendirme, sahte enformasyon tıpkı kitle imha silahı gibidir.

Öykünün içinde; insan hakları, demokrasi hiç eksik olur mu?

Uluslararası öykü anlatıcıları ise; Af Örgütü, İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Beyaz Baret CIA’nın yan kuruluşlarıdır.

Psikolojik savaşın işleyişi ile, emperyal kapitalizmin işleyişi bire bir aynıdır. İkisinin de temelinde aldatma kurgusu vardır.

 

About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.