anadoluverumelimedya.com

MHP Çağrı Heyetinden Açıklama

MHP Çağrı heyeti yarın düzenlenek kongre hakkında bir açıklama yaptı:

Reklam alanı

“Kamuoyunun malumu olduğu üzere, Çağrı Heyetimiz Milliyetçi Hareket Partisi Olağanüstü Büyük Kongresini toplamak üzere Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin nihai kararıyla görevlendirilmiştir. Bu karar üzerine Heyetimiz 15 Mayıs tarihinde Olağanüstü Büyük Kongrenin yapılması için gerekli hazırlıklarını tamamlamıştır. Buna karşın Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından hukuka açıkça aykırı biçimde Çağrı Heyetimizin Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi kararı gereğince Partimiz Olağanüstü Büyük Kongresini toplamak üzere yapmış olduğu tüm işlem ve kararların uygulanmasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar üzerine Olağanüstü Kurultayımızın yapılmasının engellenmesi için bir yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, diğer yandan Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesinin tedbir kararının icra edilmesi için Ankara 25. İcra Müdürlüğüne müracaat edilmiştir. Ankara 25. İcra Müdürlüğü Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünden Kurultayımızın yapılmasının engellenmesini resmen talep etmiştir. Ancak avukatlarımızın Ankara 25. İcra Müdürlüğünün bağlı olduğu Ankara 2. İcra Mahkemesine başvurarak Ankara 25. İcra Müdürlüğünün kongremizi engellemeye yönelik işlemlerinin hukuka aykırı olduğundan bahisle iptalini talep etmiştir. Ankara 2. İcra Mahkemesi avukatlarımızın talebini yerinde görerek Ankara 25. İcra Müdürlüğünün Kongremizin yapılmasını engelleyen iş ve işlemlerinin tümünü iptal etmiştir. Böylece Kongrenin toplanması konusundaki talebimizin meşruluğu ve haklılığımız ikinci defa mahkemelerce tescil edilmiştir. Ancak Ankara 25. İcra Müdürlüğü idari ve siyasi baskılar karşısında başta Anayasa olmak üzere tüm hukuk kurallarını ve yargı içtihatlarını ayaklar altına alarak, kanunen emri altında bulunduğu Mahkemece verilmiş bir yargı kararını uygulamak yerine, yürütme organını temsil eden Adalet Bakanlığının talimat yazıları doğrultusunda işlem tesis etmiş ve Kolluk Kuvvetlerinin kongremizi engelleyici faaliyetlerinin devamını sağlamıştır. Bütün bunlara ek olarak Ankara Valiliği üzerine vazife olmadığı halde Olağanüstü Kongremizin yapılmasını engelleyeceğini resmen duyurmuştur. Gerek Ankara 25. İcra Müdürlüğünün idari ve siyasi baskılara boyun eğerek kendi yargısal üst mercii olan Ankara 2. İcra Mahkemesinin kararını uygulamaması, gerekse Ankara Valiliğinin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla kongrenin yapılmasını engelleyeceğini ilanen bildirmesi, bağımsız Yargı erkinin hukuk dışı, siyasi ve Yönetsel bir eylemle işlevsiz bırakıldığının açık göstergesi olmuştur. Anayasa, Güçler Ayrılığı, Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü gibi vatandaşlarına hukuk güvencesi sağlayan tüm temel hukuk ilkeleri bu gün itibarıyla Hükümet ve idari uzantıları tarafından askıya alınmıştır. Bütün bu baskı ve hukuk dışı yöntemlere rağmen, Çağrı Heyetimiz kamuoyu nezdinde elde ettiği siyasi meşruiyetini hukuki meşruiyetle güçlendirerek Olağanüstü Büyük Kongremizi gerçekleştirmek üzere her türlü çabayı göstermeye, 548 delegemizin iradesini ve hukukunu korumak üzere adli ve idari merciler nezdinde gerekli tüm girişimleri yapmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ali Sağır (Çağrı Heyeti Başkanı) – Mehmet Bilgiç (Çağrı Heyeti Üyesi)”

haber3hilal

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.