anadoluverumelimedya.com

AKP’nin “DOKUNULMAZLIK” Oyunu!

 AK Parti Grubu, “dokunulmazlıklar” ile ilgili anayasa değişikliği teklifini imzaya açtı.

 
Alınan bilgiye göre, AK Parti, “Dokunulmazlıklar” konusunda harekete geçiyor. AK Parti TBMM Grubu, anayasa değişikliği için milletvekillerinden imza toplamaya başladı.
Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az üçte biri (184) tarafından yazıyla teklif edilebiliyor. Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu’nun ardından, Genel Kurul’da iki kez görüşülüyor.
Teklifin kabulü, Meclis’in üye tam sayısının beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün oluyor. Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebiliyor.
Meclis, geri gönderilen kanunu üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuyla aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabiliyor. Meclis’çe üye tam sayısının beşte üç (330) ile üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı’nca Meclis’e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere, Resmi Gazete’de yayımlanıyor.
Doğrudan veya Cumhurbaşkanı’nın iadesi üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuyla kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabiliyor. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa Değişikliği Kanunu Resim Gazete’de yayımlanıyor.
AK Parti’nin teklifi, anayasaya geçici bir madde eklenmesini öngörüyor. Teklif, TBMM’de, Karma Komisyonda, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığında hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin, başka bir işleme gerek kalmaksızın dokunulmazlığının kaldırılmasını içeriyor.
İmzaların tamamlanmasının ardından, teklifin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor(CnnTürk).
Anayasa değişikliği teklifine ilişkin bilgiler böyle…
Teklif hakkında fezleke bulunan vekilleri içeriyor ancak dokunulmazlıkları kaldırmıyor. Anayasa’nın 83’ncü maddesine göre; “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz”, hükmü halen geçerlidir çünkü yeni düzenlemenin bu madde ile ilgisi yok.
Şu an yapılmak istenilen halen hakkında fezleke bulunan vekillerin yargılanmasına ilişkin bir değişikliktir, yani hakkında fezleke düzenlenmemiş olan vekiller suç işlemekte olsa dahi dokunulmazlık zırhı altındadır.
Dolayısıyla bu siyasetin “dokunulmazlıklar kaldırılıyor” gibi bir algı yaratarak böylesi bir değişikliğe gitmesi özünde inandırıcı görülmüyor…

SARIZEYBEK HABER

Reklam alanı
About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.