anadoluverumelimedya.com

Polislere KÖTÜ HABER !

18.03.2016 cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 24′ üncü maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “ikinci kez” ibareleri “birden fazla kez” şeklinde değiştirildi.

Reklam alanı

Yine aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “ve daha önce çalıştığı ile atanmamak kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.Böylece,polislere 3. şark ve 4. şark hizmetinin yolu açılmış oldu.Bu yönetmelik değişikliğine polisler haklı olarak tepki gösteriyorlar..

Bir çok kamu kurum ve kuruluşun çalışma şartları ve maaşları iyileştirilirken Emniyet Teşkilatında Polis Memurlarının yükü gün geçtikçe artıyor. Hemen her çalışan gibi aile düzeni, gelecek planı ve çocuklarının eğitimini düşünen polislerin bu yönetmelik ile tüm hayalleri suya düştü.

En azından çocuklarının iyi bir eğitim alarak kendi ayakları üstünde durabilmeleri için belli bir düzen içinde eğitim hayatlarını sürdürmeleri gerekir. Babasının sürekli tayini çıkması nedeniyle ilkokulu başka arkadaşlar ile, ortaokulu başka arkadaşlar ile ve liseyi başka arkadaşlar ve yeni ortamlarda okuyan bir öğrencinin başarılı olması beklenemez. Polislerin sürekli tayini çıkarsa ailesinin ve çocuklarının bu durumdan etkilenmemesi mümkün değildir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki 24’üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan 2. kez ibaresi birden fazla olarak değiştirildiği için 3. şark ve 4. şarkın önü açıldı.

Hal böyle olunca polislerin yerleşik düzen içinde çalışma olanakları da ortadan kaldırılmış oldu. polislerin gerek aile düzeni, gerekse çocuklarının eğitim hayatını baltalayan bu değişiklik sonucu daha şimdiden kara kara düşünmeye başladılar.

ulusalses.com-ÖZEL HABER-HALİS KAHRAMAN

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.