anadoluverumelimedya.com

17+ Alevi Kadınlar: AKP’nin Alevi paketininden alevilerin haberi yok

AKP döneminde Aleviliğe ve Alevilere yönelik asimilasyon politikalarının arttığının belirtildiği açıklamada AKP’nin aynı zmanda Aleviliği muhafazakarlaştırmaya, erkekleştirmeye çalıştığı vurgulandı.

Reklam alanı

17+ Alevi Kadınlar’ın yaptığı yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

AKP, Alevi toplumuna karşı hamlelerini artırarak sürdürüyor.

Aleviliği tanımlama, Alevileri dizayn etme çabalarına yenisini eklemek için adına Alevi paketi dediği önerileri nisan ayında meclise taşımak için çabalamakta.

Alevi toplumunun kamuoyuna mal olmuş taleplerini duymamazlıktan gelen AKP, bu talepler yerine kendince talepler üretip, onları Alevilere dayatmakta. Öncelikle AKP’yi bu asimilasyoncu, inkarcı tavırdan vazgeçmeye ve Alevi toplumunun kendi taleplerini kabul etmeye çağırıyoruz.

AKP’nin Alevi paketininin içeriğinden Alevilerin haberi yok!

AKP’nin nisan ayında meclise götürüp, oylamaya sunacağı “Alevi paketinin” içeriğine dair Alevi kurum ve yapılarının fikri yok. “Pakette ne olduğunu bile bilmiyoruz” diye isyan eden Alevilere AKP’nin tek cevabı üç maymunu oynamak oldu.

Basına yansıdığı kadarıyla pakette “Cemevlerinin arsa sorunun çözümü, dedelere maaş , cemevlerinin yasal dayanağa kavuşması, MEB müfredatına Alevilik inancına yönelik derslerin eklenmesi, seçmeli dersler arasında Ehl-i beyt dersine yer verilmesi üzerinde duruluyor. Ayrıca üniversitelerde Alevi bölüm ve enstitüleri açılması, Alevi açılımı kapsamında 12 Eylül darbesi sonrası yasaklanan Hacı Bektaş-ı Veli ihtifalinin yeniden canlandırılması da gündemde.”

Öncelikle geldiğimiz nokta itibari ile Alevileri ve Aleviliği tanımayan devlet ve iktidarların bugün bu şekilde bile olsa Aleviler ve Alevilik üzerine çalışmaya zorlanması Alevilerin kazanımıdır. Biz bu kazanımları önemseyip sahipleniyoruz.

Devlet din/inanç alanından çekilmeli

Ancak eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ülkelerde din/inanç ile devlet arasında mesafe olmak zorunda. Bu nedenle öncelikle devletin din/inanç alanından çekilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle davranmak bir yana İslam’ı devlet dini olarak seçerek, Alevilere yönelik böl-parçala-yönet, olmazsa katlet politikası uygulamış, Aleviliği olması istediği tarzda tanımlamaya çalışarak asimilasyonun yanı sıra İslam gibi onu da siyasallaştırmaya çalışmakta.

Devlete, hükümete kul olmuş Alevilik yaratılmak isteniyor

Bizler hükumetin, Alevilik dersleri adı altında Aleviliği maaşla kendisine bağladığı dedelere, devletin din işleri başkanlığı olarak çalışan tekçi, cinsiyetçi Diyanet İşleri Başkanlığı müfredatı dahilinde anlattırmasını reddediyoruz.

Yine basından takip ettiğimiz kadarıyla hükümet Alevi paketinde seçmeli ders olarak Ehl-i Beyt başlıklı dersi okutma kararını almış bulunuyor.

Anadolu Aleviliği kadim inançtır. Bu inanç, kadın, doğa ve insan temellidir. Ehl-i Beyt’i ders programına almayı planlayan hükümet, Alevi inancını yok saymakta, dahası asimilasyonu tetikleyerek inancımızı ortadan kaldırmak ya da hiçleştirmek için elinden geleni yapmaktadır.

Ehl-i Beyt, peygamber soyundan gelen erkekleri anlatmaktır ki -Ehl-i beyt okutularak, yine yeniden salt peygamber soyuna ve İslamiyet’in içine konularak inancımız unutturulacak, devletin tanımladığı Aleviliğin oluşmasına ve İslamla yorumlanan bir Alevilik kavram ve bilinci yaratılmasına neden olacaktır. Kadim inancımıza Ehl-i beyt sonradan dahil olmuştur. (Kırklar cemi ve Muhammed hadisesini hatırlayalım).

Kerbela’da bir zulüm, katliam olduğu için yanında yer aldık. Aynısı Dersim, Koçgiri, Çorum, Maraş’ta yaşandı. Kerbela’da olduğu gibi Dersim, Koçgiri, Maraş, Çorum’da da kadınlar, çocuklar görünmez oldu. Yüzlerce kadın tacize ve tecavüze uğradı, çocuklar bilinmedik ailelere evlatlık verildi. Dersim katliamında hala evlat edilmiş çocuklar uzun bir sessizlik ve bilinmezlikten ortaya çıkar.

Kerbela’da salt Zeynep’in adı geçer peygamber soyundan geldiği için. Zeynep’ten başka kadın yokmuş gibi anlatılır. Diğer kadınlara ne oldu, onlara dokunulmadı mı? Ehl-i Beyt’i ders olarak anlatırken bunları da anlatacaklar mı?

Alevilik okullarda seçmeli ders olarak verilecekse bu, Alevilik inancı çerçevesinde olmalı.

Alevilik inancının temel ilkelerinden olan “kadın erkek eşittir” ile hazırlanmış, toplumsal cinsiyet eşitliğini kapsayan müfredatla, dersler devletten bağımsız, Alevi toplumunca belirlenen Ana’lar, Dede’ler ya da Alevilik alanında çalışan kadın-erkek Alevi araştırmacılarca verilmelidir.

Alevi Kadınlar kadın erkek eşitliğini savunuyor
Biz Alevi kadınlar, Alevilik inancının temeli olan kadın erkek eşitliği ilkesini AKP ve devlet gibi cinsiyetçi, muhafazakâr, kadın düşmanı politikalar üretenlere karşı savunmaya devam edeceğiz.

Aleviliği bu konuda değiştirmek, erkekleştirmek isteyenlere karşı duracağız.

Yine Aleviliğin, devletçe “terbiye edilmesinin” simgesi olarak pakete konmuş Hacı Bektaş-ı Veli törenlerinin devlet törenine çevrilmeye çalışmasına da itirazımız var. Hacı Bektaş-ı Veli pirimiz düşünce ve davranışıyla Alevilikte kadın erkek eşitliği ve toplumsal adaletin önemli simgelerindendir. Öyle de kalacaktır. Anadolu’nun direngen ruhunun devletleştirilmesi ve erkekleştirilmesi kimsenin haddi değildir.

Alevilik, yaşamdır, felsefedir, toplumların ve cinsiyetlerin eşitlik ve özgürlük arayışıdır. Yan yana, beraber barış içinde yaşama pratiğidir. İslam’ın yabancısı olduğu ilkeler ve duruşlardan ibarettir.

Devletin, YÖK ile yerleştiği, özgür araştırmaların, fikir özgürlüğünün kırıntılarının dahi kalmadığı üniversitelerde Alevilik hakkında bölüm ve enstitülerinin açılmasını savunmaksa aklımızla dalga geçmektir.

MEB ve onunla protokoller imzalayan, neredeyse birbirinin eşiti haline getirilen Diyanet İşleri Başkanlığınca (DİB) Alevilik dersleri adı altında, Aleviliği maaşla kendisine bağladığı dedelere anlattırma yaratıcı(!) fikrine de itiraz ediyoruz. Devletin din işleri başkanlığı olarak çalışan tekçi, cinsiyetçi, kadın düşmanı, samimiyetsiz politikalarıyla ün salmış DİB’in müfredatı dahilinde anlatılmasını reddediyoruz.

Öncelikli ve temel taleplerimiz arasında yer alan DİB’in kapatılması talebimizi yineliyoruz.

Ayrıca, Aleviliğe yönelik katliam, asimilasyon, inkar ve imha politikalarının sahibi devletin “Sertifika kurulu” adıyla Aleviliğin içine müdahale ederek “Nerenin cemevi, kimin dede olduğunu” saptama hevesine karşı örgütlü ve kararlı şekilde karşı çıkacağımızı belirtmek istiyoruz.

AKP ve devlet, kadıncıl inanç olan Aleviliği cinsiyetçi müdahalelerle kadınlardan uzaklaştırarak erkeklerin, devletin ve İslam’ın gölgesinde şekillendirerek cinsiyetçi asimilasyonla erkekleştirmeye çalışmakta.

Buna izin vermeyeceğiz. Kadıncıl inanç olan Alevilik Yol’unu büyükannelerimizden, kadın pirlerimizden öğrendiğimiz gibi sürdüreceğimizi önemle arz ederiz.

 siyasihaber2
About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.