anadoluverumelimedya.com

Hafriyattan rant kazanan AKP yandaşlarına Danıştay ‘dur’ dedi!

AKP’nin yandaşların kasasını dolduran rant uygulamasına yargıdan bir durdurma daha geldi. Danıştay aldığı kararla, yılda yaklaşık 300 milyon dolarlık rantın döndüğü hafriyat işinin belediyelerce üçüncü şahıslara verilmesi uygulamasını sona erdirdi.

Reklam alanı

Sözcü‘den Kamil Elibol‘un haberine göre, Orman Mühendisleri Odası, 18 Nisan 2014’te hafriyat alanlarının işletmesinin belediyelerce üçüncü kişilere verilmesi uygulamasının kaldırılması için Danıştay 8’inci Dairesi’ne dava açtı. Daire, yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulüne, kısmen ise reddine karar verdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı karara itiraz etti.

EKONOMİK DEĞER İFADE ETMİYOR

Dava, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşüldü. Mühendisler Odası, madencilik faaliyetleri sonrasında idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının hiçbir ekonomik değer ifade etmeyen inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarıyla doldurulduğunu kaydetti. Oda ayrıca, bu faaliyetin maden ve taş ocaklarından ekonomik değeri bulunan madenlerin çıkarılmasına yönelik bir işletme şekli olmadığını savundu.

YENİDEN AĞAÇLANDIRILACAKLAR

Oda, dolgu alanlarının işletme hakkının dolaylı yoldan belediyeler vasıtasıyla üçüncü şahıslara verilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. İdari Dava Daireleri Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine karar vererek hafriyat alanlarının işletmesinin belediyelerce üçüncü kişilere verilmesi uygulamasını kaldırdı.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali Küçükaydın karar için, “Maden sahaları eskiden olduğu gibi yeniden ağaçlandırılıp ormana dönüşebilecek” diye konuştu.

Konunun uzmanları, AKP’li belediyelerin özellikle hafriyat işini yandaşlara verdiğini, bu işin yıllık rantının 300 milyon dolar olduğunu belirtiyor.

sol

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.