anadoluverumelimedya.com

Mağaralar bile talana açılıyor

Mağaralar bile talana açılıyor
Çevre Bakanlığı, doğal SİT alanlarında bulunan yapılardaki onarım ve tadilat için izin şartının kaldırdı.
Hükümet, doğal SİT alanlarına zarar verebilecek, yapılaşmanın önünü açabilecek bir karara daha imza attı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayınladığı yeni ilke kararı ile SİT alanlarındaki yapılarda gerçekleştirilecek onarım ve tadilatlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan izin alma şartını kaldırdı. Bir başka ilke kararı ile de mağaralar ile koruma alanı içerisinde yapılaşmaya izin verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Doğal SİT alanlarında kalan yapılarda yapı ruhsatı değişikliği ve basit onarımlara dair ilke kararı” yayınladı. Kararla “doğal SİT alanlarında ruhsatı ve mimari projesi daha önce uygun görülen mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya mevzuata uygun devam eden veya yapı ruhsatı almış veya yapı kullanma izni almış yapılarla” ilgili düzenleme yapıldı.
Yetkili idare sorumlu
Buna göre bu yapılarda, “vaziyet planında kaydırma ve yer değişikliği yapmamak, taban alanı büyüklüğü, kontur ve çatı dahil bina yüksekliğini değiştirmemek” kaydı ile bazı değişikliklere izin verildi. Bu koşullara uymak kaydıyla, “imar planı değişikliğine gerek bulunmayan ve ilave yapılaşma içermeyen, yapı ruhsatı değişikliği gerektiren esaslı tadilatlarda, diğer basit tamir, onarım ve tadilatlarda”, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan onay alınmayacak. İmar mevzuatı kapsamında yetkili idarelerin izni ile bu düzenlemeler yapılabilecek.
Mağaralar 3 grup
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Tabiat Varlığı Olarak Belirlenecek Olan Doğal Mağaralara İlişkin İlke Kararı”nı da yayınladı. Karara göre mağaralar “A grubu, B grubu ve C grubu mağaralar” olarak gruplandırıldı. A grubu mağaralarda bilimsel ve ekolojik araştırmalar dışında hiçbir faaliyet yapılamayacak. B grubu mağaralarda günübirlik tesisler ve mağaranın ve yakın çevresinin korunması, geliştirilmesi, tanıtımı amacına yönelik yapılar yapılabilecek.
C grubu mağaralar ise “Doğal mağara özellikleri taşıyan sağlık ve eko turizm açısından önemli, mağara içerisinde ve yakın çevresinde rekreasyonel faaliyetler ile tarım, turizm faaliyetleri yapılabilecek kontrollü kullanıma uygun nitelikli mağaralar” olarak tanımlandı. Bu mağaralar ile koruma alanı içerisinde, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan izin almak koşulu ile halka açık rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler ve turizm tesisleri yapılabilecek. Mağara sığınak ve depo amaçlı kullanılabilecek. Mağaranın koruma alanı dışında delme-patlatma olmadan uygun teknikler kullanılarak madencilik faaliyetleri yürütülebilecek.
Cumhuriyet

Reklam alanı
About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.