anadoluverumelimedya.com

Yeni anayasa .. kim, neden istiyor?

Dün yeni anayasa konusunu Sn. Haluk Dural’ın  Ulusalkanal televizyonundaki anlatımıyla paylaşmıştık. Bugün devam ediyoruz.

Reklam alanı

3) Projenin batı ayağı nedir?

Batı ayağında ne vardır? Hazar’a erişmenin önünde Karadeniz. Karadeniz’den erişemiyorlar çünkü Karadeniz’e Amerika’nın kıyısı yok.  Montrö boğazlar sözleşmesine göre kıyıdaş ülke olmadığı için gemi sokamaz silahlı bir filo sokamaz. Dolayısı ile Kafkaslara hakim olma şansı yoktur. O zaman geriye tek yol kalıyor. Akdeniz ile Hazar arasında bir enerji koridoru açılması. Bu koridorun üzerinde neler vardır? Kıbrıs, Lübnan, Suriye, Kuzey Irak, Güneydoğu Türkiye ve Doğu Türkiye, Nahcivan ve Ermenistan, Azerbaycan var. Koridor diye bahsettiğim şey askeri açıdan savunulabilecek, 250-300 km derinliği olan bir toprak parçasından bahsediyoruz. Bunun Amerika tarafından işgal edilen bir koridor olabilmesinin önünde çok büyük bir engel vardır. O da Türkiye, Türkiye’nin devletinin üniter yapısı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türk Ordusu’nun gücüdür. O nedenle Kuzey Irak’ta Amerika’nın işgal edip Irak’ı fiilen 3 parçaya böldüğü Irak’ta, Kuzey Irak’ta oluşturmak istediği bir Kürt devletini 2007 de ilan edecekti, hala ilan edemedi, çünkü bunun yaşayabilmesi için muhakkak surette Türkiye ile bütünleşmesi ve Akdeniz’e İskenderun körfezine açılması lazımdır. Amerika’nın başkan Wilson’un Sevr Anlaşması ekindeki resmi haritasında öngörülen Kürdistan ile yüz yıldır kurulmak istenen Kürdistan projesi emperyalizmin aynen devam ediyor. Amerika’nın bütün Kürdistan haritaları kuzey Irak artı Doğu ve Güneydoğu Türkiye’yi içererek İskenderun’a çıkışı öngörür. Yani Türkiye’nin parçalanmasını öngörür.

3) Emperyalizm Türkiye’yi nasıl parçalayabilir?

Türkiye’nin parçalanabilmesinin de iki tane yolu vardır. Bunu ya kuvvetle yapacaksınız, Irak’ı parçaladığı gibi Türkiye ile savaşması lazım veyahut da Türkiye de Amerika’ya biat etmiş siyasi iktidarlar aracılığı ile hukuki altyapısını değiştirerek Türkiye’nin parçalanmasını sağlamak lazım. 1980den itibaren değerli baro başkanının da işaret ettikleri gibi 24 ocak 80 kararlarının uygulanmasıyla birlikte Turgut Özal’ın 1983 te başbakan olmasından itibaren bunun bu hukuk yolunun taşları döşenmeye başladı. 1- Turgut Özal federasyonu tartışırım dedi. Peşinden 1988 senesinde ikinci Özal hükümeti döneminde dışişleri bakanı, o zaman Trabzon milletvekili, neyse gelmedi aklıma, onun dışişleri bakanlığı sırasında Mesut Yılmaz zamanında Türkiye Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı Anlaşması’nı imzaladı. Bu anlaşma Türkiye’ye getirildi ama yürürlüğe konulamadı. Ne zaman ki Özal cumhurbaşkanı seçildi, cumhurbaşkanı seçildikten sonra bunu meclise kabul kanunu ile sevk etti. Fakat bu yerel yönetim özerklik şartının kanunlaştırılması anayasanın 90. Maddesine göre, kanunlaştırılması bile yürürlüğe girmesini sağlayamadı, çünkü Türkiye’nin yürürlükteki anayasasına göre üniter devlet yapısı, merkezi devlet yapısı nedeni ile özerklik şartının anayasal dayanağı bulunmadığı için yürürlüğe giremedi. Ama Turgut Özal bu yaptığının çok büyük bir ihanet olduğunu bildiği için aynı zamanda hıyaneti vataniye kanunu yani meclis kurulduğu 23 nisan 1920, birinci kanunu kuruluş kanunudur, 6 gün sonra 29 nisanda çıkan hıyaneti vataniye kanununun terörle mücadele yasasının 23. Maddesinde mülga kanunları adı altında yürürlükten kaldırdı.

Yarın: Cumhurbaşkanı yasaya göre suçlanabilir mi

Anayasa’nın ilk üç maddesi neden hedef

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.