anadoluverumelimedya.com

Başlarken…

Merhaba

Reklam alanı

Anadolu ve Rumeli Medya bugün yayın hayatına başlıyor.

Bu başlangıcı ülkenin en büyük sorunlarından biri olarak gördüğümüz yeni anayasa konusuna açıklık getirerek yapmak istiyoruz.

Ulusal Kanal’da, 1 Şubat 2012 tarihinde bir söyleşide Milli Merkez Genel Sekreteri Sn. Haluk Dural’ın yapmış olduğu konuşma, hiçbir tereddüde imkan vermeyecek netlikte, yeni anayasa konusunun ne olduğu sorusunun cevabını vermektedir.

Biz bu konuşmanın video çözümünü yaptık ve 3 gün boyunca bu sütundan yayınlayacağız.

1.bölüm:

1)Çağdaş bir anayasanın taşıması gereken özellikler

Bu bir bölünme anayasasıdır. Çünkü etnik kimliklerin ve dinsel kimliklerin anayasal olarak tanımlanması demek aslında temel insan haklarına aykırı bir kavramdır. Çünkü temel insan haklarının tanımlandığı çağdaş dünyada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi temel insan haklarında en temel konu olarak dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmadan insanın hiçbir ayrım gözetilmeksizin sahip olduğu temel hakları içerir. Dolayısıyla dünyada demokratik ülkelerde insan hakları bu kadar yüksek bir seviyede tanımlanırken şimdi bundan vazgeçerek tekrar etnik kimliklere, dini kimliklere dönmek aslında temel insan haklarına aykırıdır. Bu işin birinci tarafı.

2)Bu anayasayı kim, neden istiyor?

İkincisi Türkiye’de anayasa neden dayatılıyor? Bu anayasayı kim istiyor? Bu anayasayı Akp mi istiyor? Hdp mi istiyor, yoksa başka birisi mi istiyor? Gerçekte Türkiye’de yeni anayasayı isteyen başka bir güç var, o gücün adı ABD ve emperyalist dünyadır.

Bunun da bir sebebi var. 21. yy stratejisi Amerika’nın Avrasya kaynaklarına, enerji kaynaklarına erişimi üzerine bina edilmiştir. Avrasya enerji kaynakları Basra Körfezi dışında bir de Hazar Denizi’nde vardır. Hazar Denizi’ne erişmek için de iki tane yol vardır. Ya Pakistan, Afganistan üzerinden doğudan erişirsiniz, veyahut Bakü petrollerine batıdan erişirsiniz. Bunun da iki tane yolu vardır: Ya Karadeniz’den Kafkas üzerinden gidebilirsiniz veya Akdeniz üzerinden Bakü’ye kadar bir koridor açarsınız. Amerika Afganistan işgalinden yenilerek çıkıyor. Çünkü o proje Pakistan’ın parçalanmasını ve küçültülmesini de içermekte. Büyütülmüş bir Pakistan bütün Hazar’ın doğusundaki o enerjinin açık denizlere indirileceği güzergahlar üzerinde.  Büyütülmüş bir Afganistan Pakistan ve İran’dan kopartılmış Kürbecüşistan diye Amerikan uydurması bir devlet yaratma projesidir. Ama Afganistan’da yenildiği için proje batı ayağına döndürülmüştür.

Yarın: Projenin batı ayağı nedir?

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.